Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7495

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 8 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Ondernemingen voor dienstencheques - Erkenning - Intrekking - Aantal - Redenen

bijkomend voordeel
dienst voor arbeidsbemiddeling
toegang tot het beroepsleven

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7495 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De erkenning van ondernemingen voor dienstencheques kan op elk moment worden ingetrokken, met uitstel, onmiddellijk of ambtshalve, wanneer de onderneming niet voldoet aan één of meerdere reglementaire voorwaarden, bepaald door de wetgeving op de dienstencheques. Deze voorwaarden zijn onder andere, dat de onderneming:

- een activiteit of een maatschappelijk voorwerp heeft dat minstens gedeeltelijk bestaat uit het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard;

- geen achterstallen op belastingen, sociale bijdragen of op de terugbetaling van door de RVA teruggevorderde bedragen heeft;

- zich niet in staat van faillissement bevindt;

- geen bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of persoon bevoegd om de onderneming te verbinden heeft aan wie de uitoefening van dergelijke functies verboden is geweest ingevolge een gerechtelijk verbod;

- zich ertoe verbindt om zijn dienstenchequewerknemers als dusdanig aan te geven in de multifunctionele aangifte (DMFA);

- enzovoorts.

1. Kan u me meedelen hoeveel erkenningen van ondernemingen voor dienstencheques in 2008 en 2009 werden ingetrokken?

2. Kan u me de voornaamste redenen voor de intrekking van die erkenningen meedelen?