Schriftelijke vragen van 4-601 tot 4-700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-601 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsagenten - Personen met andere taken - Visueel onderscheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-295
4-602 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 31/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-317
4-603 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stations - Veiligheidsacties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-686
4-604 Dua Vera (Groen!) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s - Uitvoeringsbesluiten - Houding steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 19/12/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-337
4-605 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummerplaten - Leesbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-340
4-606 Schelfhout Els (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-349
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1396
4-607 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 28/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-546
4-608 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-355
4-609 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Comité van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-374
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1397
4-610 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 31/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-376
4-611 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kandidaat politieagenten - Vooropleiding voor specifieke doelgroepen (Allochtonen) - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-377
4-612 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - Officiële webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-690
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2708
4-613 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-691
4-614 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 2/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-644
4-615 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 23/5/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-693
4-616 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-428
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2709
4-617 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-429
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2710
4-618 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-430
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2711
4-619 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-431
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2712
4-620 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Misdrijven - Veelplegers - Definitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-695
4-621 Vanlerberghe Myriam (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Vrijwilligers - Oproep van reservisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-446
4-622 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Omzettingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-447
4-623 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luxemburgse verkeersovertreders - Identificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-700
4-624 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummer "112" - Belgische promotiecampagne - Onthaal in het Duits - Opleiding van onthaalbedienden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/10/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-471
4-625 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Selectieproeven - Lage slaagcijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-472
4-626 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  “Police-on-web” - Evaluatie - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-473
4-627 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Personeel - Rekrutering - Organisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-474
4-628 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  "Police-on-web" - Elektronische aangifte van kleine misdrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 10/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-475
4-629 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten - Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/10/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-482
4-630 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Criminaliteit - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 17/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-485
4-631 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dubbele nationaliteit - Aantal inwoners - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 26/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-490
4-632 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbraken - Specifieke evenementen - Aantallen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-495
4-633 Piryns Freya (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-365
4-634 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-366
4-635 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Economische migratie - Overleg - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-368
4-636 Zrihen Olga (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Turkse onderdanen - Verwerving van de Belgische nationaliteit - Behoud van de militaire dienstverplichting in Turkije
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-424
4-637 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Internationale Organisatie voor Migratie - Terugkeerpremie - Integratievergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-432
4-638 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna - Rapport - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 10/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-196
4-639 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 12/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-241
4-640 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 12/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
4-641 Zrihen Olga (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Saudie-Arabië - Veroordeling van een slachtoffer van verkrachting - Eerbied voor de mensenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-425
4-642 Temmerman Marleen (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Personeelsleden die hun opdracht in het buitenland vervullen - Verzekeringsdekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-476
4-643 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN - Raad voor de Mensenrechten - Belgische positie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 6/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-486
4-644 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-614
4-645 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-478
4-646 Mahoux Philippe (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Service de documentation en agronomie tropicale et développement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-479
4-647 Taelman Martine (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Unesco - Wereldcultuurerfgoed - Belgische keuken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 9/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-491
4-648 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Hygiëne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-574
4-649 Dua Vera (Groen!) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 24/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-501
4-650 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-712
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2656
4-651 Kapompolé Joëlle (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-205
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2457
4-652 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 1/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-214
4-653 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Verbod op gebruik door verenigingen - Aanpassing - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 1/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-283
4-654 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-302
4-655 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Werkloosheid - Evolutie - Werknemers in beschutte werkplaatsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 1/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-327
4-656 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Onthaalouders - Werkloosheid - Uitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-328
4-657 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienst Overzeese Sociale Zekerheid - Rekenhof - Aanbevelingen (Pensioenregeling - Berekeningswijze)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-567
4-658 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Asbestfonds - Vorderingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-573
4-659 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Criminelen - Veroordeling in België - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met België naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-148
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2494
4-660 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-149
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2495
4-661 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Antwerpen - Instelling voor geïnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-151
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2496
4-662 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gent - Instelling voor geïnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-153
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2497
4-663 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-155
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2498
4-664 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-157
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2499
4-665 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-159
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2500
4-666 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Voorlopige hechtenis - Duur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-161
4-667 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-162
4-668 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 28/10/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-163
4-669 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-165
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2501
4-670 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Adoptie - Tegenwerking van homokoppels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-173
4-671 Daras José (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Vzw FEDEMOT – Mogelijke stopzetting van de activiteiten – Niet-uitbetaling van de subsidie die in de overeenkomst van 27 juni 2007 was beloofd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-179
4-672 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Stookolie - Diefstal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-586
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2502
4-673 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Jeugdcriminaliteit - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-210
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2503
4-674 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-219
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2504
4-675 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-220
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2505
4-676 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-225
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2506
4-677 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-226
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2507
4-678 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-240
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2508
4-679 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-261
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2509
4-680 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-270
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2510
4-681 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geïntegreerd informaticasysteem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-284
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2511
4-682 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  De kansspelwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-288
4-683 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Psychotrope stoffen - Justitiële case-manager (Drugsproblematiek)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-298
4-684 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Werkstraffen - Gemeentelijke of stedelijke coördinator - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 15/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-299
4-685 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-303
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2512
4-686 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Stations - Veiligheidsacties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 19/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-603
4-687 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-329
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2513
4-688 Verwilghen Marc (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-348
4-689 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Phenix-project (Informatisering van hoven en rechtbanken)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-358
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2514
4-690 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - Officiële webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-612
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2515
4-691 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Antwoord 28/10/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-613
4-692 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Manier van registreren van cijfermateriaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-387
4-693 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 23/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-615
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2516
4-694 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Le magazine Carrefour de la périphérie)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 13/8/2008
  Antwoord 13/11/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-402
4-695 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Misdrijven - Veelplegers - Definitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-620
4-696 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Antwoord 4/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-440
4-697 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Parochieassistent - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-441
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2517
4-698 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Voorlopige hechtenis - Aanhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-442
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2518
4-699 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
  Aanvullend antwoord 16/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-465
4-700 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Luxemburgse verkeersovertreders - Identificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-623