Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2509

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis)

luchtvervoer
verdovend middel
reclame
luchtverkeer

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
16/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-679

Vraag nr. 4-2509 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Inflight Magazine van mei 2007 van Brussels Airlines staat op p. 137 een advertentie van The Sensi Seed Bank, een bedrijf dat via een aantal ‘zaadbanken’ in Amsterdam en Rotterdam, maar ook en vooral via het internet allerlei cannabiszaden, boeken over het kweken van cannabis (zgn. stap voor stap gidsen), en benodigdheden voor het gebruik van cannabis verkoopt. Op de webstek van het bedrijf vinden we bovendien een fotogalerij met onder meer een uitgebreide reeks foto’s over ‘cannabis roken’ en van een reeks ‘celebrities’, beroemdheden die cannabis gebruiken.

Brussels Airlines is in alle geval gebonden aan de Belgische wet van 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende en psychotrope stoffen, waarvan art. 3 het aanzetten tot gebruik of het gebruik gemakkelijker maken ‘door het verschaffen daartoe van enig ander middel’ verbiedt.

Het kweken van cannabis voor eigen gebruik wordt in België weliswaar onder bepaalde voorwaarden gedoogd, maar dit is nog iets anders dan reclame voeren waarin wordt aangezet tot het kweken en het gebruiken van cannabis. Nergens op de webstek van Sensi Seeds vindt men alvast enige vermelding van de beperkingen die in België gelden wat betreft het telen van cannabis en het spreekt voor zich dat internetkopers zoveel zaden kunnen aanschaffen als ze maar willen.

Acht de minister het niet in strijd met de drugswet wanneer een Belgische luchtvaartmaatschappij reclame maakt voor producten voor het kweken en consumeren van cannabis? En indien dit gegeven inderdaad een inbreuk vormt, werd of wordt hiertegen opgetreden?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2009 :

  1. Op grond van de wetgevende hervormingen die zijn doorgevoerd in 2003, namelijk de wetten van 4 april en 3 mei 2003, het koninklijk besluit van 16 mei 2003 en de ministeriële richtlijnen, blijven het telen, het invoeren, het verkopen, het te koop aanbieden en het bezit van cannabis in alle gevallen verboden.

  2. In artikel 3, §2, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen wordt het aanzetten tot gebruik strafbaar gesteld.

  3. Het onderzoek naar en de vaststelling van deze misdrijven gebeuren overeenkomstig het gemeen recht, ongeacht de wijze aangewend voor het te koop aanbieden of voor het aanzetten tot gebruik.

  4. Overeenkomstig de vaste rechtspraak verklaren de Belgische gerechten zich bevoegd zodra een van de bestanddelen of verzwarende omstandigheden van het misdrijf zich heeft voorgedaan op het nationale grondgebied, zonder dat moet worden nagegaan of het misdrijf volledig aldaar is gepleegd.

  5. Op grond van die elementen is het aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten om, ingeval bestanddelen van misdrijven zijn vastgesteld, vervolging in te stellen.