Schriftelijke vragen van 4-2301 tot 4-2400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2301 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Quinolonen - Gebruik sinds 2007 (Overconsumptie van antibiotica)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1535
4-2302 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Audiciens - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1536
4-2303 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV- Audiciens - Levering van toestellen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1537
4-2304 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bandagisten - Orthopedisch materiaal - Uitgaven in het jaar 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1538
4-2305 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  "Hepatitisarts" - Opvolging - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1566
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5217
4-2306 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV - Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1572
4-2307 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bevallingsgegevens - Ziekenhuisbevallingen - Thuisbevallingen - Keizersnedes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 3/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1573
4-2308 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rusthuizen - Terugvordering van geld
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1574
4-2309 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Moleculaire DNA-tests - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1575
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5218
4-2310 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 8/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1576
4-2311 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Human Immunodeficiency Virus (HIV) - Tuberculose (TBC) - Aantal gevallen - Beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1605
4-2312 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geneesheren - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1606
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5219
4-2313 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koemelkallergie - Onderzoeken - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5220
4-2314 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Thuislasers voor ontharing - Nieuw onderzoek - Gevaren voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1631
4-2315 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1646
4-2316 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Aanvullend antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1686
4-2317 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  OMNIO-voorkeursregeling - Prijsvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 6/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1731
4-2318 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Veehouderij - Gebruik antibiotica - Risico's - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 6/5/2009
  Antwoord 28/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1801
4-2319 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  GeÔmporteerde pocketbikes, minibikes en cartings en andere voertuigen - Asbest - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1802
4-2320 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1818
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5223
4-2321 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/8/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1831
4-2322 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aspartaam - Kankerverwekkende aspecten - Maatregelen (Verband tussen aspartaam en hersentumoren - Herevaluatie van de zoetstof door de EFSA)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1857
4-2323 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vergrijzing - Toename van slechtziendheid - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1858
4-2324 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Geneesmiddel Strattera - Zelfmoord bij jongeren - Risico
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1859
4-2325 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierenwelzijn - Moedwillig ziek maken van kalveren - Wit kalfsvlees
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1860
4-2326 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1861
4-2327 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medisch-farmaceutisch overleg - Opstarting - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1885
4-2328 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1911
4-2329 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Rilatine - Toename van het gebruik - Alternatieve behandelingsmethodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 15/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1915
4-2330 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Organentransport - Binnenland - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1925
4-2331 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Anorexia nervosa - Pro-ana websites - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1928
4-2332 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1936
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-946
4-2333 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM) - Onregelmatige administratieve praktijken - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 1/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1956
4-2334 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multiple sclerose - Behandeling - Indicatiestelling - Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1960
4-2335 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multiple sclerose - Tysabri - Terugbetaling - Rol van de magnetic resonance imaging (MRI) onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1961
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5224
4-2336 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Multiple Sclerose-patiŽnten - Tysabri - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1962
4-2337 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1970
4-2338 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen - Gemene delen van appartementsgebouwen - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1980
4-2339 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 20/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1999
4-2340 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) - Berekeningsbasis - Gehuwden en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2028
4-2341 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cochleaire implantaten - Implementatie van een tweede implantaat - Studie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2029
4-2342 Piryns Freya (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2046
4-2343 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2061
4-2344 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisinvesteringen - Financiering - Beschikbaarheid van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2083
4-2345 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenlandse artsen - Verdere specialisatie in BelgiŽ - Aantallen - Plaatsen van tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2089
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5225
4-2346 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ballonkyphoplastie - Indeukingsfracturen - Restrictieve terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 30/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2096
4-2347 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vakbondvertegenwoordiging van de artsen - Monodisciplinaire syndicaten - Aparte vertegenwoordiging van de huisartsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 30/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2097
4-2348 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV - Risicogroepen - Gemiddelde leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2106
4-2349 Piryns Freya (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 30/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2112
4-2350 Elsen Marc (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Antilichamen van bronchiolitis bij zuigelingen - Terugbetalingscriteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2123
4-2351 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Morning-after pil - Toegankelijkheid - Prijsverlaging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2132
4-2352 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2137
4-2353 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen in opleiding - Statuut - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2138
4-2354 Elsen Marc (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Astma en chronische obstructieve bronchopneumopathie - Behandeling - Ministerieel besluit van 7 oktober 2008 - PatiŽnten die al in behandeling zijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 30/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2139
4-2355 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per verzekeraar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2145
4-2356 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Afgeleverde farmaceutische specialiteiten - Voorschriften - Uisplitsing per gewest en per categorie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 8/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2146
4-2357 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dokters in de geneeskunde en tandheelkundigen - Voorschriften en verstrekkingen - Terugbetaalde bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2147
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5226
4-2358 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Chinolonen - Actie omtrent het voorschrijfgedrag - Resultaten en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 6/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2148
4-2359 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Uitkeringen - Uitgaven voor 2007 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2149
4-2360 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven in 2007 - Opsplitsing per discipline
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2150
4-2361 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Actie omtrent gynaecologische echografieŽn - Resultaten - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2151
4-2362 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Maximumfactuur (MAF) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2152
4-2363 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsengeneeskunde - Praktijkondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2153
4-2364 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Aandeel van de uitgaven voor de 25 belangrijkste geneesmiddelen - Regionale spreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 14/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2154
4-2365 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Minimaal Klinische Gegevens (MKG) - Mortaliteitsgegevens - Regionale verdeling - Verdeling over de ziekenhuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2155
4-2366 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Remgeld - Evolutie - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2156
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5227
4-2367 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Personeel - Opdeling per taalrol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 20/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2157
4-2368 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medicijnen - Verbruik - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2158
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5228
4-2369 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Responsabilisering van de zorgverleners - Overtredingen - Gevolgen - Betrokkenheid van de Orde van Geneesheren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 6/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2159
4-2370 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2160
4-2371 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Inkomsten uit het globaal beheer - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2161
4-2372 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Voltijdse huisartsen - Activiteiten - Opsplitsing van de beschikbare gegevens per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2162
4-2373 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Huisartsen - Aantallen - Demografische gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2163
4-2374 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2164
4-2375 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diabetes - Diabetespas - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2165
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5229
4-2376 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diabetes - Aantal patiŽnten - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2166
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5230
4-2377 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Tandheelkundigen - Accreditatie - Forfaitair honorarium tussen 2005 en 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2167
4-2378 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Invaliditeit - Ziektegroepen - Uitsplitsing van beschikbare gegevens per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2168
4-2379 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Inkomsten als gevolg van internationale verdragen - Herkomstlanden van de patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2169
4-2380 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Aantallen zorgverleners - Evolutie - Uitsplitising per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2170
4-2381 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale Zaken en Volksgezondheid - Beleidscel - Externe kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 8/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2171
4-2382 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Stamcellen - Uitgaven - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2172
4-2383 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verzekeringsinstellingen - Adviserend geneesheren - Opsplitsing per taal - Opsplitsing per verzekeringsinstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2173
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5232
4-2384 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - Ziekenhuizen - Referentiebedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2174
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5233
4-2385 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Palliatieve zorgen - Uitgaven - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2175
4-2386 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Kosten voor accreditering - Cijfers per gewest - Cijfers per specialisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2176
4-2387 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Kinesitherapie - Uitgaven - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2177
4-2388 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Verpleegkundigen - Uitgaven - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 30/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2178
4-2389 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2179
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5234
4-2390 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische huizen -Structuur - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2180
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5235
4-2391 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Menselijke weefsels - Uitgaven - Stijging voor het onderdeel "buitenlandse weefsels"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2181
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5236
4-2392 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Uitgaven - Verdeling tussen de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2182
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5237
4-2393 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Diabetes - Revalidatieovereenkomsten - Evolutie van de uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2183
4-2394 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2194
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5238
4-2395 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-863
4-2396 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1081
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5359
4-2397 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Westerse moslimvrouwen en -kinderen - Westerse gewoonten - Ontvoering - "Heropvoeding"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 16/2/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1230
4-2398 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Conventie inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken - Toetsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1233
4-2399 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1247
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5360
4-2400 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verkeersongevallen - Belgen in het buitenland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1343