Auteurs- en sprekersregister betreffende "Deprez Gérard" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
11de wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 23-24 februari 2012) (5-1527)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door de heren François-Xavier de Donnea (K) en Gérard Deprez (S)
5-1527/1
p. 1-24 5-1527/1 p. 1-24 (PDF)
Bij afwezigheid van de voorzitter zit de eerste ondervoorzitter de vergadering voor (artikel 13 van het Reglement)      
  5-125
p. 70-71 5-125 p. 70-71 (PDF)
De aanwezigheid van parabenen in vele geneesmiddelen (Bewaarmiddelen die mogelijk toxisch of kankerverwekkend zijn) (5-1059)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 21-22 5-93 COM p. 21-22 (PDF)
De algemene nationale gegevensbank (Politie - Uitblijven van het koninklijk besluit met de concrete modaliteiten - Bewaring van de gegevens - Toegang van de burger en de Veiligheid van de Staat) (5-1066)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-108
p. 15-18 5-108 p. 15-18 (PDF)
De bescherming van kamp Ashraf (Iraanse vluchtelingen in Irak) (5-300)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérad Deprez aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-36
p. 6-8 5-36 p. 6-8 (PDF)
De deelname van Belgen die in het buitenland verblijven aan vervroegde federale parlementsverkiezingen (Maatregelen om meer burgers te laten deelnemen) (5-1003)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-83 COM
p. 4-5 5-83 COM p. 4-5 (PDF)
De evaluatie van de werkgroep Roma en van de Belgische Roma-integratiestrategie (5-8032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Deprez aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8032
De gegevensuitwisseling tussen de sociale media en de Belgische autoriteiten in het kader van officiële onderzoeken (Facebook, Twitter en andere providers) (5-4452)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 6-9 5-277 COM p. 6-9 (PDF)
De herziening van het verdrag van Schengen (Verklaringen van de Franse president over het vrij verkeer van personen) (5-478)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-55
p. 18-20 5-55 p. 18-20 (PDF)
De homeopathie (Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) (5-176)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-24
p. 17-20 5-24 p. 17-20 (PDF)
De humanitaire ramp bij Lampedusa (Verdronken bootvluchtelingen - Rol van het agentschap Frontex) (5-1113)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-118
p. 20-26 5-118 p. 20-26 (PDF)
De hyperlinks naar persartikelen van Google (Invoering van een vergoedingssysteem voor krantenartikels) (5-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 13-15 5-78 p. 13-15 (PDF)
De indieningsplicht van de belastingaangifte (Personen die geen belastingaangifte indienen - Door de Staat gederfde inkomsten) (5-685)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-77
p. 27-28 5-77 p. 27-28 (PDF)
De kinderhandel voor seksuele doeleinden (Evaluatie van het actieplan - Andere maatregelen) (5-1777)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 25-26 5-132 COM p. 25-26 (PDF)
De maatregelen tegen straffeloosheid inzake politiegeweld (Identificatie van agenten in burgerkledij die zich schuldig maken aan onwettige handelingen) (5-1576)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-110 COM
p. 7-10 5-110 COM p. 7-10 (PDF)
De mogelijke herdefiniëring van het juridisch kader van het verdrag van Schengen (Herinvoeren van controles aan de binnengrenzen wanneer migranten toestromen) (5-135)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-21
p. 12-14 5-21 p. 12-14 (PDF)
De mogelijke wijzigingen van de strafrechtelijke eerherstelprocedure (5-2932)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 24-25 5-212 COM p. 24-25 (PDF)
De onrustwekkende verhoging van het aantal overvallen op detailhandels en de veralgemening van het systeem Telepolitie Visie in alle politiezones (Camerabewaking) (5-773)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 11-13 5-66 COM p. 11-13 (PDF)
De ontmoeting van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over het immigratieprobleem en de toestand in het Middellandse Zeegebied (Opvang van Tunesiërs en Libiërs - Toepassing van het akkoord van Schengen) (5-848)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-72 COM
p. 6-10 5-72 COM p. 6-10 (PDF)
De onverenigbaarheid van het lidmaatschap van het operationeel kader van de politiediensten met de uitoefening van een ander beroep (Afwijkingen) (5-3067)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 17-18 5-206 COM p. 17-18 (PDF)
De onwettelijkheid van bepaalde alcoholtesters die door de politie worden gebruikt (5-2992)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-208 COM
p. 8-11 5-208 COM p. 8-11 (PDF)
De oproep tot verklikking van het Vlaams Belang (Vrouwen die een niqab of boerka dragen op de openbare weg) (5-593)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-62
p. 16-17 5-62 p. 16-17 (PDF)
De organisatie van een opleiding defensief autorijden, als onderdeel van de basisopleiding bij de politie (Zie ook vraag om uitleg 5-4220 en mondelinge vraag 5-1199) (5-1573)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-110 COM
p. 4-6 5-110 COM p. 4-6 (PDF)
De politie en sociale media (Opzetten van gespecialiseerde centra om via de sociale media criminelen op te sporen) (5-2931)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 14-17 5-206 COM p. 14-17 (PDF)
De privatisering van een aantal politietaken (5-2070)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 20-23 5-140 COM p. 20-23 (PDF)
De productiefout in bijna een half miljoen Belgische internationale paspoorten (5-1450)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 42-44 5-105 COM p. 42-44 (PDF)
De recente circulaire van het College van procureurs-generaal die van het bestrijden van cyberhaat een prioriteit maakt voor Justitie (Feiten van discriminatie en racisme op internet - Contactpunt site eCops) (5-4223)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 42-44 5-259 COM p. 42-44 (PDF)
De samenwerking tussen de Belgische overheid en de sociale netwerken in de bestrijding van de cyberhaat (Internationaal Forum Cybercriminaliteit - Racistische en radicale uitlatingen op internet - Bevriezen van bestanden - Twitter) (5-1265)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-137
p. 25-27 5-137 p. 25-27 (PDF)
De seponering van bijna één op twee groepsverkrachtingszaken tussen 2009 en 2011 (5-981)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-102
p. 18-20 5-102 p. 18-20 (PDF)
De staking van de call-takers bij de 101-centrales (Hervorming van de hulpdiensten - Brandweer - 112-nummer) (5-1574)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-110 COM
p. 6-7 5-110 COM p. 6-7 (PDF)
De stijgende verspreiding van beelden van strafbare feiten door particulieren op de sociale netwerken (Handelaars die beelden van diefstallen verspreiden - Politie die sociale netwerksites gebruikt om misdadigers op te sporen) (5-1776)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 24-25 5-132 COM p. 24-25 (PDF)
De stijging met 40 % van het aantal loonbeslagen tussen 2008 en 2012 (Twijfelachtige praktijken van sommige deurwaarders) (5-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-97
p. 27-30 5-97 p. 27-30 (PDF)
De stijging van het aantal Belgen die op de zwarte lijst van de verzekeraars staan (Wettigheid van de gegevensbank van Datassur met "speciale risico's") (5-1045)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-107
p. 33-35 5-107 p. 33-35 (PDF)
De strijd tegen cyberhaat en het respecteren van de vrije meningsuiting (Opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie aan internetgebruikers op grond van smaad, wegens kritiek op het feit dat in Verviers twee politievoertuigen van de weg afraakten terwijl de achtervolgde bromfiets kon ontsnappen - Noodzakelijkheid voor de politie van een opleiding in het rijden in noodsituaties - Straffeloosheid voor bloggers die haatboodschappen verspreiden) (5-1199)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-129
p. 10-12 5-129 p. 10-12 (PDF)
De strijd tegen geweld op vrouwen (5-1665)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 15-16 5-132 COM p. 15-16 (PDF)
De strijd tegen kinderarbeid (Situatie in België) (5-607)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-63
p. 17-18 5-63 p. 17-18 (PDF)
De terughoudendheid van de FOD Binnenlandse zaken met betrekking tot het TelePolitie Visie-systeem en de uitbreiding ervan tot alle politiezones (Camerabewaking - Houding van de minister) (5-1182)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-104 COM
p. 7-10 5-104 COM p. 7-10 (PDF)
De toename van het aantal agressies in de Brusselse stations (5-849)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 21-24 5-66 COM p. 21-24 (PDF)
De uitbreiding van Police-on-web (Uitbreiding van de lijst van feiten waarvoor online klacht kan worden ingediend) (5-2574)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 12-13 5-184 COM p. 12-13 (PDF)
De verhoging van de uitgaven verbonden aan de vergrijzing van de bevolking (Kosten van de pensioenen - Vooruitzichten - Maatregelen) (5-1572)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-134 COM
p. 4-6 5-134 COM p. 4-6 (PDF)
De verhoging van het aantal asielaanvragen die ingediend worden door personen uit Macedonië (5-204)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-26
p. 30-33 5-26 p. 30-33 (PDF)
De vermindering van het aantal verzoeken tot herstel in eer en rechten (5-7623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Deprez aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7623
De verontrustende stijging van het aantal slachtoffers van zakkenrollers in België (5-6231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Deprez aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6231
De voorstellen rond veiligheid in recreatieparken (Toegangsverbod voor jongeren die zich misdragen - Identiteitscontrole) (5-853)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 24-31 5-66 COM p. 24-31 (PDF)
De vroedvrouwen en de keuzevrijheid van een vrouw inzake de professionele begeleiding van haar zwangerschap (Uitvoeringsbesluiten - Medewerking van de ziekenhuizen) (5-4001)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 23-26 5-251 COM p. 23-26 (PDF)
De vzw "10 de conduite" en een alternatief voor de onmiddellijke inning (Bewustmakingscursussen voor snelheidsovertreders - Privacybescherming) (5-2674)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 8-10 5-191 COM p. 8-10 (PDF)
De zomertijd (Nut - Afschaffing) (5-1571)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 19-21 5-112 COM p. 19-21 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Gérard Deprez, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een nieuwe regeling voor de bijzondere opsporingsmethodes in de strijd tegen cyberlokkers (Pedofilie) (5-1366)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-145
p. 26-28 5-145 p. 26-28 (PDF)
Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid voor de Senaat om de aanwezigheid van ministers te vorderen voor haar recht op onderzoek) (5-106)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-106/2
p. 1 5-106/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-1026)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1026/2
p. 1 5-1026/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-499)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-499/1
p. 1-4 5-499/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-499/2
p. 1 5-499/2 p. 1 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de onverenigbaarheid van het mandaat van lid van een Gemeeschaps- of Gewestparlement met het mandaat van senator) (5-107)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-107/2
p. 1 5-107/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-1027)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1027/2
p. 1 5-1027/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-696)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-696/1
p. 1-4 5-696/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-696/2
p. 1 5-696/2 p. 1 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 56 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van het recht van onderzoek tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-98)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-98/2
p. 1 5-98/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van de behandeling van verzoekschriften tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-99)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-99/2
p. 1 5-99/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Senaat - Senatoren aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen) (5-102)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-102/2
p. 1 5-102/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 68 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Indeling in taalgroepen) (5-103)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-103/2
p. 1 5-103/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de senatoren voor vijf jaar) (5-104)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-104/2
p. 1 5-104/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Organiseren van deelstatelijke verkiezingen enerzijds en federale en Europese verkiezingen anderzijds binnen een korte periode waarna een langdurige onafgebroken verkiezingsvrije periode volgt - Verlenging van de federale legislatuur tot vijf jaar - Afschaffen van vervroegde federale verkiezingen) (Zie ook doc. 5-1088, 5-1089 en 5-1091) (5-1090)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1090/2
p. 1 5-1090/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-105)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-105/2
p. 1 5-105/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Opheffing van het mandaat van senator van rechtswege) (5-1085)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1085/2
p. 1 5-1085/2 p. 1 (PDF)
Het Belgisch Plan zeldzame ziekten (Strategie voor weesziekten - Stuurcomité - Ziekte van Huntington) (5-446)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-49
p. 7-9 5-49 p. 7-9 (PDF)
Het Rijksregister (Franstalige en Nederlandstalige straatnamen - Voeren) (5-866)      
  Vraag om uitleg van de heer Huub Broers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-74 COM
p. 5-7 5-74 COM p. 5-7 (PDF)
Het Twitterbericht over de beslissing van Standard & Poor’s om de rating van België niet te verlagen (Criterium van de politieke stabiliteit - Invloed van een aanzienlijke overdracht van financiële middelen van de federale regering naar de gewesten en gemeenschappen) (5-145)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-22
p. 8-11 5-22 p. 8-11 (PDF)
Het aannemen van een gemeentelijk reglement inzake prostitutie (5-4008)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
Het behoud en de negatieve effecten van de uurwisseling (5-6763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Deprez aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6763
Het bestaan van een beschermingsordonnantie voor vrouwen die als slachtoffer van huiselijk geweld geen klacht wensen in te dienen (Toepassen van de uithuiszetting - Uitvoering van de wet van 15 mei 2012) (5-2847)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-192 COM
p. 7-9 5-192 COM p. 7-9 (PDF)
Het bewaken van de uitvoering van omzendbrief GPI 48 (Geweldbeheersing bij de politiediensten) (5-1209)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-104 COM
p. 14-16 5-104 COM p. 14-16 (PDF)
Het bij de Raad van Europa ingediende voorstel van het Verenigd Koninkrijk inzake de hervorming van het Europees Hof van de rechten van de mens (Risico dat de onafhankelijkheid van het Hof wordt beperkt en de ontvankelijkheidscriteria worden strenger gemaakt) (5-506)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-57
p. 30-33 5-57 p. 30-33 (PDF)
Het boetebedrag dat wordt opgelegd aan fietsers en voetgangers die een verkeerslicht negeren (5-4010)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-266 COM
p. 11-13 5-266 COM p. 11-13 (PDF)
Het eerste rapport van gegevensaanvragen van wereldwijde overheden dat door Facebook werd uitgebracht (Officiële verzoeken om bepaalde informatie over een account door te geven - Kosten) (5-4009)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 5-6 5-259 COM p. 5-6 (PDF)
Het gebrek aan schietstands die aan de wettelijke normen voldoen (Schietoefeningen van de politie) (5-2066)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 18-20 5-140 COM p. 18-20 (PDF)
Het gebruik van Telepolitie Visie en de algemene invoering ervan in alle politiezones (Camerabewaking) (5-1006)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-83 COM
p. 8-10 5-83 COM p. 8-10 (PDF)
Het gebruik van de internationale Interpol Notices in het kader van de strijd tegen de zakkenrollerij (5-2767)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 11-13 5-206 COM p. 11-13 (PDF)
Het globaal plan ter bestrijding van het geweld tegen politieambtenaren (Communicatie- en psychologische opleiding - Probleem van de identificatie van politiemensen - Vermoeden van wettige zelfverdediging) (5-2575)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 13-15 5-184 COM p. 13-15 (PDF)
Het invoeren van bodycams voor dienstdoende politieagenten (Kleine camera's waarmee interventies kunnen worden gefilmd - Wenselijkheid - Kostprijs) (5-1012)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-105
p. 12-14 5-105 p. 12-14 (PDF)
Het onderzoek van het Comité P naar het rijgedrag en de ongevallen met dienstvoertuigen van de politie (Cijfergegevens - Opleiding defensief rijgedrag - Zie ook vraag om uitleg 5-1573 en mondelinge vraag 5-1199) (5-4220)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 4-5 5-277 COM p. 4-5 (PDF)
Het oprichten van een aangepast gesloten centrum voor illegalen die gewelddadige feiten plegen (5-1575)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-135 COM
p. 4-5 5-135 COM p. 4-5 (PDF)
Het plan om in het Franse Givet een verbrandingsoven voor papierafval te vestigen (nabij de grens met België) (5-1669)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 17-20 5-116 COM p. 17-20 (PDF)
Het tekort aan Brusselaars in de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Selectieproeven - Opleiding in de politieschool) (5-1670)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 16-18 5-132 COM p. 16-18 (PDF)
Het uitvoeren van DNA-analyses in München (DNA-profielen van veroordeelden - DNA-database - Aanbesteding - Kostprijs van de analyses) (5-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-114
p. 20-22 5-114 p. 20-22 (PDF)
Het verbod op pesticides die dodelijk zijn voor bijen (5-1330)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 6-9 5-103 COM p. 6-9 (PDF)
Hulde (2013-2014)      
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gérard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Rechtstreeks verkozen senatoren en senatoren-opvolgers, gemeenschapssenatoren en gecoöpteerde senatoren) (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-3
p. 4-5 5-3 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-2169)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-2169/4
p. 1-5 5-2169/4 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-1545/6
p. 1-9 5-1545/6 p. 1-9 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-2371/3
p. 1 5-2371/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
Spreektijd en aantal vragen tijdens een mondelinge vraag      
  5-55
p. 24-25 5-55 p. 24-25 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State      
  Lijst van de kandidaten
5-11
p. 33-34 5-11 p. 33-34 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (F) bij de Raad van State      
  Geheime stemmingen en uitslagen
5-22
p. 35 5-22 p. 35 (PDF)
  5-22
p. 37-38 5-22 p. 37-38 (PDF)
  5-22
p. 38 5-22 p. 38 (PDF)
  5-22
p. 39 5-22 p. 39 (PDF)
  5-22
p. 39 5-22 p. 39 (PDF)
  Lijst van de kandidaten
5-22
p. 34-35 5-22 p. 34-35 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1733/4
p. 1 5-1733/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1752/3
p. 1-50 5-1752/3 p. 1-50 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1753/3
p. 1 5-1753/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Guy Swennen
5-2243/3
p. 1 5-2243/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1743/3
p. 1 5-1743/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2239/3
p. 1 5-2239/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1730/3
p. 1 5-1730/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2237/3
p. 1 5-2237/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1720/3
p. 1-122 5-1720/3 p. 1-122 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1721/4
p. 1 5-1721/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1722/3
p. 1 5-1722/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2235/2
p. 1 5-2235/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1731/4
p. 1 5-1731/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-467/2
p. 1 5-467/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1732/4
p. 1 5-1732/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-468/2
p. 1 5-468/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1723/3
p. 1 5-1723/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1724/5
p. 1 5-1724/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat (Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen) (5-889)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-889/2
p. 1 5-889/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-469/2
p. 1 5-469/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1725/5
p. 1 5-1725/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-470/2
p. 1 5-470/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1726/3
p. 1 5-1726/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1727/3
p. 1 5-1727/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-471/2
p. 1 5-471/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1728/3
p. 1 5-1728/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1729/4
p. 1 5-1729/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-472/2
p. 1 5-472/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-956/2
p. 1 5-956/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1734/3
p. 1 5-1734/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1737/3
p. 1 5-1737/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1738/3
p. 1 5-1738/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1735/3
p. 1 5-1735/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet om een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen (Bijzondere wetten - Zie ook doc. 5-13) (5-12)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-12/2
p. 1 5-12/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1736/4
p. 1 5-1736/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1739/3
p. 1 5-1739/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1740/3
p. 1 5-1740/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1741/3
p. 1 5-1741/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez en mevrouw Martine Taelman
5-1742/3
p. 1 5-1742/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11 (Zelfverwijzende bepaling waardoor het onmogelijk wordt grondwettelijke principes te gebruiken op een manier die tegen deze principes indruist) (5-1934)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Jacques Brotchi, Gérard Deprez en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1934/1
p. 1-4 5-1934/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden (5-1933)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez, Jacuques Brotchi en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1933/1
p. 1-8 5-1933/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (5-139)      
  Verslag van de heren Dirk Claes en Gérard Deprez
5-139/2
p. 1-7 5-139/2 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2241/3
p. 1 5-2241/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest- of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (5-866)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-866/1
p. 1 5-866/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-866/4
p. 1 5-866/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-428/4
p. 1 5-428/4 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-428/5
p. 1 5-428/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-127
p. 85-88 5-127 p. 85-88 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Bij gewestverkiezingen dienen in elke kieskring ten minste 4 parlementsleden te worden verkozen - Dunbevolkte arrondissementen) (5-486)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren François Bellot en Gérard Deprez
5-486/1
p. 1-4 5-486/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-435/3
p. 1 5-435/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-435/4
p. 1 5-435/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1754/5
p. 1 5-1754/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-1572/4
p. 1 5-1572/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming (Bevoegdheid inzake bepaling en uitvoering van maatregelen t.o.v. minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd : federale bevoegdheid) (5-540)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez, Richard Miller en Jacques Brotchi
5-540/1
p. 1-4 5-540/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-1570/4
p. 1-39 5-1570/4 p. 1-39 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendement nr 71 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Gérard Deprez
5-254/3
p. 2 5-254/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland (5-527)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-527/1
p. 1-8 5-527/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ministeriële vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 (5-1406)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1406/1
p. 1-7 5-1406/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van België in Afghanistan (5-1434)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1434/1
p. 1-12 5-1434/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie (EU-begroting) (5-1414)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1414/1
p. 1-9 5-1414/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik (bij jongeren) (5-1333)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1333/1
p. 1-7 5-1333/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op asiel in België voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (Afschaffing) (5-903)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en François Bellot
5-903/1
p. 1-7 5-903/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken (Personen met een handicap en chronisch zieken) (5-2493)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens en de heren Gérard Deprez, Johan Verstreken en Guido De Padt
5-2493/1
p. 1-5 5-2493/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen (5-1415)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1415/1
p. 1-9 5-1415/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-1828/3
p. 1-17 5-1828/3 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website "my.belgium.be" (5-738)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, François Bellot, Alain Courtois en Richard Miller
5-738/1
p. 1-7 5-738/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf (Kamp van Iraanse vluchtelingen in Irak - Voormalige strijders van de Volksmoedjaheddin) (5-1431)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Gérard Deprez, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-1431/1
p. 1-3 5-1431/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder (5-197)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Jacques Brotchi, Gérard Deprez en Richard Miller
5-197/1
p. 1-8 5-197/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de democratische controle bij de tenuitvoerlegging van het Begrotingspact aan te scherpen (Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance : oprichting van een interparlementaire conferentie om het begrotingsbeleid te bespreken - Oprichting van een conferentie) (5-1988)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-1988/1
p. 1-5 5-1988/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Bespreking
5-88
p. 16-20 5-88 p. 16-20 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend (Wijziging KB 18 december 2003) (5-1941)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1941/1
p. 1-3 5-1941/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Voorstel van de dames Caroline Désir, Zakia Khattabi en Vanessa Matz en de heren Dirk Claes, Gérard Deprez, Bert Anciaux en Guido De Padt
5-1701/1
p. 1-9 5-1701/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid (5-1653)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-1653/1
p. 1-8 5-1653/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering (Strikter kader voor het politioneel informatiebeheer - Controle door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Doorzending aan de politie van bepaalde informatie afkomstig van gerechtelijke beslissingen) (5-2366)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 49-57 5-139 p. 49-57 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen (Wijzigingen en vernieuwingen aan de organisatie van de verkiezingen voor de Federale Wetgevende Kamers en voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen - Vermelding op de voordrachtsakte van kandidaten van de gebruikelijke maar niet officiële voornaam van de kandidaat - Mogelijkheid voor alle kandidaten van beide geslacht om hun idenditeit aan te vullen met de naam van hun echtgeno[o]t[e] - Verplichting om de naam van een kandidaat met een hoofdletter te vermelden op een stembiljet of het kiesscherm - Mogelijkheid tot plaatsvervanging van de voorzitter van een college- of kieskringhoofdbureau, in geval van zijn onbeschikbaarheid, bij de procedure voor de validatie van de geautomatiseerde kiesschermen - Bekendmaking van de verkiezingsuitslagen reeds op gemeentelijk niveau - Ondersteuning voor kiezers met een handicap) (5-2434)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-2434/3
p. 1-9 5-2434/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-138
p. 38-39 5-138 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Private bewaking aan boord van schepen - Zie ook doc. 5-1907) (5-1906)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-1906/2
p. 1-9 5-1906/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 37-40 5-85 p. 37-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coördinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme ("Vlinderakkoord" - Uitvoering van artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector) (5-2370)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-2370/3
p. 1-15 5-2370/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Vermijden van dubbel gebruik van bepaalde identieke taken toevertrouwd aan de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie en aan de Dienst Enquêtes van het Comité P door middel van een "protocolakkoord") (5-2746)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-2746/2
p. 1-3 5-2746/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2377)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Private bewaking aan boord van schepen - Zie ook doc. 5-1906) (5-1907)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-1907/2
p. 1-2 5-1907/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 37-40 5-85 p. 37-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2376)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Gemeentelijke administratieve sancties - Leeftijd van 14 jaar - Zie ook doc. 5-2129) (5-2130)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 55-67 5-108 p. 55-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland ("Vlinderakkoord" - Verbeteringen inzake de stemprocedure) (5-1672)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Gérard Deprez
5-1672/3
p. 1-23 5-1672/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - Continuïteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Amendementen nrs 8 tot 12 en 18 tot 21 van de heer Gérard Deprez c.s.
5-2315/2
p. 6-15 5-2315/2 p. 6-15 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel) (5-711)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-711/5
p. 1-2 5-711/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-88
p. 13-14 5-88 p. 13-14 (PDF)
  5-98
p. 41 5-98 p. 41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging Kieswetboek) (5-864)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Louis Siquet en mevrouw Lieve Maes
5-864/1
p. 1-28 5-864/1 p. 1-28 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-864/4
p. 1 5-864/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (5-875)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-875/1
p. 1 5-875/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-875/4
p. 1 5-875/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-430/3
p. 1 5-430/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-430/4
p. 1 5-430/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-431/3
p. 1 5-431/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-431/4
p. 1 5-431/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-429/3
p. 1 5-429/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-429/4
p. 1 5-429/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen (5-488)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-488/1
p. 1-6 5-488/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke
5-2233/4
p. 1 5-2233/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden (Striktere controles en sancties voor de gerechtsdeurwaarders - Tuchtrecht - Voorafgaandelijke inschrijving bij Economische zaken voor advocaten en gerechtsdeurwaarders - Wijziging artikelen 531 en 532 Gerechtelijk Wetboek - Wijziging wet 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument) (5-2003)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2003/1
p. 1-16 5-2003/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjarige ouder dan zestien jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank (5-706)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-706/1
p. 1-3 5-706/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter aanvulling van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde roken te verbieden in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan zestien jaar aanwezig zijn (5-2480)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2480/1
p. 1-12 5-2480/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-512/4
p. 1 5-512/4 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-512/5
p. 1 5-512/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars (Inkomsten verworven door kunstschilders, beeldende kunstenaars, schrijvers en auteurs van muziekwerken en audiovisuele werken, buiten enige arbeidsovereenkomst - Aanslagvoet van 33 pct.) (5-905)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller
5-905/1
p. 1-4 5-905/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, § 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken (5-452)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Alain Courtois, Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-452/1
p. 1-4 5-452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onroerende goederen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring) (Mogelijk maken van de verbeurdverklaring van onroerende goederen die bij mensenhandel werden gebruikt) (5-1881)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1881/1
p. 1-3 5-1881/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-102
p. 37-38 5-102 p. 37-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel (Verbeurdverklaring van onroerende goederen - Artikel 433novies) (5-1215)      
  Algemene bespreking
5-102
p. 37-38 5-102 p. 37-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-434/3
p. 1 5-434/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-434/4
p. 1 5-434/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot efficiëntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning (Wijziging artikelen 63, 64, 167 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 1467/1 - Wijziging Wetboek internationaal privaatrecht, wet 31 december 1851 m.b.t. de consulaten, wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen, wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en artikel 569 Gerechtelijk Wetboek) (5-701)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-701/1
p. 1-10 5-701/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel) (Sluiting van een inrichting) (5-455)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-455/3
p. 1-9 5-455/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-22
p. 31-33 5-22 p. 31-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (5-282)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-282/1
p. 1-20 5-282/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (5-283)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot et Gérard Deprez et de Mmes Christine Defraigne et Dominique Tilmans
5-283/1
p. 1-23 5-283/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven (5-755)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (5-1540)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Christine Defraigne
5-1540/1
p. 1-17 5-1540/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel (Wijziging artikel 433quinquies, § 1, Strafwetboek) (5-1245)      
  Algemene bespreking
5-88
p. 13-14 5-88 p. 13-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (5-448)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez
5-448/1
p. 1-6 5-448/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp (5-703)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-703/1
p. 1-3 5-703/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft (Nieuwe sancties : plaatsverbod en werkstraf - Verlaging van de leeftijd van de beoogde minderjarige - Verhoging van de geldboeten - Eenvormige toepassing door de politiezones - Inkorting van de proceduretermijnen - Wijziging Gerechtelijk Wetboek : beroep bij de politierechtbank - Wijziging wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming) (5-1830)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Gérard Deprez, Armand De Decker en Alain Courtois
5-1830/1
p. 1-15 5-1830/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijk uitsluitend gericht op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel) (5-1454)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Alain Courtois en Gérard Deprez
5-1454/1
p. 1-7 5-1454/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Verplichte vermelding die de consument waarschuwt voor het risico op onleesbaarheid wanneer de garantie schriftelijk wordt verstrekt op "warmtegevoelig of elektrogevoelig papier") (5-2410)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heren François Bellot, Gérard Deprez en Armand De Decker
5-2410/1
p. 1-4 5-2410/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen (5-374)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez en Richard Miller
5-374/1
p. 1-8 5-374/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven (5-767)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez, Armand De Decker en Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-767/1
p. 1-6 5-767/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen (5-542)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez
5-542/1
p. 1-6 5-542/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (5-697)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-697/1
p. 1-2 5-697/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vast bedrag voor beroepskosten van de zelfstandige onthaalmoeders, de kinderdagverblijven en de minicrèches) (5-702)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-702/1
p. 1-4 5-702/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden (Vervanging van de woorden "na te hebben gestopt" door "met lagere en aangepaste snelheid") (5-1035)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Gérard Deprez
5-1035/1
p. 1-2 5-1035/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (Vervanging van de naam op het naamplaatje op hun uniform door een nummer, teneinde de anonimiteit van de politieagenten te bewaren) (5-1580)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1580/1
p. 1-4 5-1580/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Gérard Deprez
5-1580/3
p. 5 5-1580/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 3 en 7 van de heer Gérard Deprez c.s.
5-1580/3
p. 1-2 5-1580/3 p. 1-2 (PDF)
  5-1580/3
p. 4 5-1580/3 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-106
p. 27-33 5-106 p. 27-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet (Taalsituatie van de secretarissen en personeelsleden van het secretariaat van het parket van de procureur des Konings in het gerechtelijk arrondissement Eupen) (5-558)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-558/1
p. 1-3 5-558/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Gérard Deprez en mevrouw Christine Defraigne
5-1024/2
p. 1-3 5-1024/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Elektronische identiteitskaart - Aanpassing geldigheidsduur) (5-941)      
  Algemene bespreking
5-27
p. 33-34 5-27 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken (5-1831)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1831/1
p. 1-3 5-1831/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 39-40 5-140 p. 39-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften (Werklast magistraten) (5-557)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-557/1
p. 1-3 5-557/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Bemiddelingsprocedure - Gevolgen van de retroactieve werking van vernietigingsarresten : bevoegdheid om te bepalen dat rechtsgevolgen van vernietigde individuele bestuurshandelingen tot stand kunnen blijven - Herstel van een vormgebrek - Schorsingsprocedure - Verlenen aan de afdeling bestuursrechtspraak van de bevoegdheid bindende instructies te geven over de wijze waarop een vernietigingsarrest dient te worden uitgevoerd - Verdubbeling van het aantal leden van de Raad van State dat kan worden gedetacheerd) (5-1965)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (Koppeling van de vier onderwijsniveaus in België aan de acht niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk voor levenslang leren - Opheffing van de federale bepalingen over de minimumduur van de onderwijsniveaus) (5-1697)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Désir, Liesbeth Homans en Mieke Vogels en de heren Jan Durnez, Gérard Deprez, Bart Tommelein, Francis Delpérée en Ludo Sannen
5-1697/1
p. 1-6 5-1697/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europese Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Het ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Het verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement - Zie ook doc. 5-1570) (5-1571)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-1571/4
p. 1 5-1571/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-492/1
p. 1-5 5-492/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (5-2115)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-2115/1
p. 1-10 5-2115/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Gérard Deprez
5-2115/2
p. 2-3 5-2115/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Gérard Deprez c.s.
5-2115/2
p. 1-2 5-2115/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om te voorzien in een procedure die het dossier van asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst prioritair behandelt (5-902)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, François Bellot en Alain Courtois
5-902/1
p. 1-7 5-902/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie (5-700)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-700/1
p. 1-11 5-700/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (Evenredigheidsregel - Geval waarbij een strekking binnen het orgaan of de instelling een meerderheid van de vertegenwoordigers heeft zonder tegelijk een meerderheid te bezitten in de vertegenwoordigde vergadering - Samenstellen van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie) (5-742)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Richard Miller en Armand De Decker
5-742/1
p. 1-9 5-742/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (Toekenning van een post van griffier-hoofd van dienst aan de rechtbank van eerste aanleg van Eupen) (5-541)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en van mevrouw Dominique Tilmans
5-541/1
p. 1-2 5-541/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Gebruik van mobiele camera's louter gericht op nummerplaatherkenning) (5-2159)      
  Amendement nr 3 van de heer Gérard Deprez en mevrouw Vanessa Matz
5-2159/2
p. 2-3 5-2159/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten met het oog op het beperken van de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken (5-1332)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1332/1
p. 1-5 5-1332/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman en de heer Gérard Deprez
5-1755/4
p. 1 5-1755/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad (5-437)      
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-437/2
p. 1-3 5-437/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar (5-705)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-705/1
p. 1-3 5-705/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventôse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - Gecoöpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiële verblijfplaats (Misbruiken - Gebruik der talen) (5-693)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Gérard Deprez
5-693/2
p. 1 5-693/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Amendementen nrs 18 en 19 van de heer Gérard Deprez
5-1823/2
p. 8-11 5-1823/2 p. 8-11 (PDF)
  Amendementen nrs 20 en 21 van mevrouw Cindy Franssen en de heer Gérard Deprez
5-1823/3
p. 1-2 5-1823/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2253/1
p. 1-10 5-2253/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Gérard Deprez
5-2253/2
p. 2-3 5-2253/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Gérard Deprez c.s.
5-2253/2
p. 1-2 5-2253/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren (Tax shelter voor de filmindustrie, beeldende kunsten en podiumkunsten - Bedrijfsmecenaat - Belastingkrediet ten gunste van de muziekindustrie - Belastingkrediet voor particulieren voor de uitgaven voor kunst en cultuur) (5-988)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller
5-988/1
p. 1-22 5-988/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Gérard Deprez c.s.
5-1993/2
p. 1-3 5-1993/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen (5-450)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-450/1
p. 1-4 5-450/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994) (5-865)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gérard Deprez
5-865/1
p. 1 5-865/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gérard Deprez
5-865/4
p. 1 5-865/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (Correcties, inzonderheid wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, van een aantal ongelijkheden ten nadele van kunstenaars die hun activiteiten uitoefenen als loontrekkende) (5-743)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-743/1
p. 1-4 5-743/1 p. 1-4 (PDF)
het terugkeertraject naar werk van arbeidsongeschikte personen (5-11135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Deprez aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11135
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999