S. 5-1906 Dossierfiche K. 53-2509

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij
Regering E. Di Rupo I  

vervoer over zee
veiligheid op zee
piraterij
beveiliging en bewaking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2509/1 Wetsontwerp 19/11/2012
K. 53-2509/2 Verslag namens de commissie 19/12/2012
K. 53-2509/3 Tekst verbeterd door de commissie 19/12/2012
5-1906/1 5-1906/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
5-1906/2 5-1906/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2509/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1906/3 5-1906/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2509/1
19/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrft) Doc. K. 53-2509/2
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 95-96
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o38)
Integraal verslag nr. 122, p. 17-18
Doc. K. 53-2509/4
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1906/1 5-1906/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o13) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1906/3 5-1906/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Gťrard Deprez
20/12/2012   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/1/2013   Bekendmaking (4730-4737)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 15 21/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 60 15/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2013 30/1/2013, blz 4730-4737