S. 5-374 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen
FranÁois Bellot    Alain Courtois    Armand De Decker    Gťrard Deprez    Richard Miller   

elektronische post
internet
administratieve formaliteit
landelijke verkiezing
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-374/1 5-374/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/10/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2010   Indiening Doc. 5-374/1 5-374/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
3/5/2012   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd