S. 5-742 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt
Gťrard Deprez    Richard Miller    Armand De Decker   

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
evenredigheidsbeginsel
Cultuurpact

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-742/1 5-742/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/1/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2011   Indiening Doc. 5-742/1 5-742/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving