S. 5-1907 Dossierfiche K. 53-2510

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
Regering E. Di Rupo I  

vervoer over zee
veiligheid op zee
piraterij
beveiliging en bewaking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2510/1 Wetsontwerp 19/11/2012
K. 53-2510/2 Verslag namens de commissie 19/12/2012
K. 53-2510/3 Tekst verbeterd door de commissie 19/12/2012
5-1907/1 5-1907/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/2012
5-1907/2 5-1907/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2510/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1907/3 5-1907/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2510/1
19/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2509/2
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 95-96
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o38)
Integraal verslag nr. 122, p. 18
Doc. K. 53-2510/4
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending Doc. 5-1907/1 5-1907/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o13) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1907/3 5-1907/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez
20/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Joëlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/1/2013   Bekendmaking (4729-4730)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2013 30/1/2013, blz 4729-4730