S. 5-455 Dossierfiche K. 53-1468

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel
Vanessa Matz   

prostitutie
gemeentepolitie
openbare orde
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-455/1 5-455/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/11/2010
5-455/2 5-455/2 (PDF) Amendementen 5/4/2011
5-455/3 5-455/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/5/2011
5-455/4 5-455/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2011
5-455/5 5-455/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/5/2011
K. 53-1468/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/5/2011
K. 53-1468/2 Verslag namens de commissie 10/6/2011
K. 53-1468/3 Tekst verbeterd door de commissie 10/6/2011
K. 53-1468/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2010   Indiening Doc. 5-455/1 5-455/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/5/2011   Inschrijving op agenda
12/5/2011   Algemene bespreking Hand. 5-22 Hand. 5-22 (PDF)
12/5/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-22 Hand. 5-22 (PDF)
12/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-22 Hand. 5-22 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
5/4/2011   Inschrijving op agenda
5/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez
5/4/2011   Bespreking
5/4/2011   Regeling der werkzaamheden
27/4/2011   Inschrijving op agenda
27/4/2011   Bespreking
3/5/2011   Inschrijving op agenda
3/5/2011   Bespreking
3/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
3/5/2011   Aanneming na amendering
3/5/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-455/3 5-455/3 (PDF)
3/5/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-455/4 5-455/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/5/2011   Overzending Doc. K. 53-1468/1
10/6/2011   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1468/2
15/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 39, p. 67-69
16/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 40, p. 100
Doc. K. 53-1468/4
16/6/2011   Aanneming zonder amendering
16/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2012   Bekendmaking (88338-88339)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/5/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 5/4/2011, 27/4/2011, 3/5/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/6/2011, 16/6/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/5/2011 60 11/7/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/7/2011 28/12/2012, blz 88338-88339