Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2007-2008

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

416 resultaten

4-1 Anne-Marie Lizin (PS) 23/10/2007
  de onderhandelingen betreffende het statuut van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-2 Josy Dubi (Ecolo) 23/10/2007
  het gewelddadige optreden van Turkse ultranationalisten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (commissiehandelingen 4-1)
4-3 Berni Collas (MR) 23/10/2007
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag onontvankelijk
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-35
4-4 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 24/10/2007
  de spanningen tussen Turkije en Koerdistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (commissiehandelingen 4-1)
4-5 Margriet Hermans (Open Vld) 24/10/2007
  de terugbetaling van bariatrische ingrepen bij een BMI van 40
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-6 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 24/10/2007
  zijn reis naar Afrika met een legervliegtuig en de gevolgen daarvan voor onze soldaten in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-7 Lieve Van Ermen (LDD) 24/10/2007
  de aangekondigde treinstaking
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag onontvankelijk
4-8 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 24/10/2007
  de advertentie van 'The Sensi Seed bank' in het Inflight Magazine van Brussels Airlines
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-31
4-9 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/10/2007
  het opstellen van het nationaal veiligheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-35
4-10 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/10/2007
  de storingen op het communicatiesysteem ASTRID
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (commissiehandelingen 4-1)
4-11 Freya Piryns (Groen!) 24/10/2007
  de huidige problematiek van het departement Defensie
  Eerste minister
  vraag onontvankelijk
4-12 Georges Dallemagne (cdH) 24/10/2007
  het verdrag houdende verbod op submunitiewapens
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (commissiehandelingen 4-1)
4-13 Martine Taelman (Open Vld) 5/11/2007
  de beveiliging van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-14 Philippe Mahoux (PS) 7/11/2007
  de gevolgen die gegeven dienen te worden aan het verslag van het universiteitenconsortium betreffende het elektronisch stemmen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-482
4-15 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 7/11/2007
  het gratis voetbalabonnement voor rechters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-16 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 7/11/2007
  het hinderen van artsen bij de uitoefening van hun beroep
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-17 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 7/11/2007
  de brandstofprijzen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-18 Freya Piryns (Groen!) 7/11/2007
  het lot van vluchtelingen in Griekenland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-79
4-19 Filip Anthuenis (Open Vld) 7/11/2007
  artikelen in de Vreemdelingenwet die verwijzen naar bijzondere maatregelen opgenomen in Internationale Verdragen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-57
4-20 Philippe Mahoux (PS) 20/11/2007
  het gevangenzitten van minderjarige kinderen in gesloten centra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-21 Berni Collas (MR) 20/11/2007
  de gelijktijdige tussenkomst van twee brandweerkorpsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-22 Margriet Hermans (Open Vld) 20/11/2007
  de situatie en de groepsverkrachtingen in het oosten van Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-23 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 21/11/2007
  de politieke situatie in Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-24 Philippe Mahoux (PS) 21/11/2007
  de toegang van ontwikkelingslanden tot generische geneesmiddelen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-25 Martine Taelman (Open Vld) 21/11/2007
  de overplaatsing van zeven onderzoeksrechters in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-26 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 21/11/2007
  de vrijwilligers van de civiele bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-27 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/11/2007
  de terroristenlijsten en de mogelijke schending van de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-28 Freya Piryns (Groen!) 21/11/2007
  de erkenning van de centra voor morele dienstverlening
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-29 Filip Anthuenis (Open Vld) 26/11/2007
  de blijvende toepasbaarheid van gemeentelijke administratieve sancties op overlast op het gebied van openbare reinheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-30 Olga Zrihen (PS) 27/11/2007
  niet-begeleide minderjarigen in luchthavens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-31 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/11/2007
  de Europese richtlijn over de informatie en consultatie van werknemers in kmos
  minister van Werk
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-32 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 28/11/2007
  de ondertekening van het zogenaamde Hervormingsverdrag van de Europese Unie door Belgi
  Eerste minister
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-33 Georges Dallemagne (cdH) 28/11/2007
  de wijze waarop de stijgende levensduurte in Belgi wordt gemeten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-34 Martine Taelman (Open Vld) 28/11/2007
  de opleiding van treinbestuurders
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-35 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-20
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-21
4-36 Anne-Marie Lizin (PS) 4/12/2007
  de rechtspositie van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-37 Olga Zrihen (PS) 4/12/2007
  de Economische Partnerschapsakkoorden tussen de Europese Unie en de ACS-landen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-38 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 5/12/2007
  de belastingverminderingen voor passiefhuizen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-39 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 5/12/2007
  het Belgisch standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie in verband met de ontvlechting van de energiemarkten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-40 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 5/12/2007
  seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en verkrachtingen als oorlogswapen in Oost-Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-41 Dirk Claes (CD&V N-VA) 5/12/2007
  de geldafname bij banken
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-42 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 5/12/2007
  de evaluatie van de paramedische interventieteams
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-43 Freya Piryns (Groen!) 5/12/2007
  het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-44 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 5/12/2007
  de opstart van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-45 Nele Lijnen (Open Vld) 7/12/2007
  de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap die vakantiewerk doen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-46 Margriet Hermans (Open Vld) 10/12/2007
  de werkdruk van studenten geneeskunde en verpleegkunde op stage
  minister van Werk
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-47 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 11/12/2007
  mogelijke sociale fraude in het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  minister van Werk
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-48 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/12/2007
  het risico van cholesterolverlagende voedingsmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-49 Freya Piryns (Groen!) 12/12/2007
  het voorkomen van dodehoekongevallen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-50 Jolle Kapompol (PS) 12/12/2007
  de EU-Afrika-top van december 2007
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
4-51 Anne-Marie Lizin (PS) 12/12/2007
  de verlening van de vluchtelingenstatus wegens vervolging op grond van geslacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-52 Georges Dallemagne (cdH) 12/12/2007
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-53 Josy Dubi (Ecolo) 12/12/2007
  het feit dat op de Europees-Afrikaanse top in Lissabon geen EPA's zijn gesloten
  minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-54 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 12/12/2007
  verkrachtingen als oorlogswapen in Oost-Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-55 Philippe Mahoux (PS) 13/12/2007
  arbeidsgeneeskunde
  minister van Werk
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-56 Franois Roelants du Vivier (MR) 13/12/2007
  de situatie in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-57 Berni Collas (MR) 13/12/2007
  de schietoefeningen van de firma MECAR in het kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-58 Filip Anthuenis (Open Vld) 18/12/2007
  de nakende inwerkingtreding van Schengen 2
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-59 Olga Zrihen (PS) 18/12/2007
  het vaccin tegen baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-119
4-60 Sfia Bouarfa (PS) 19/12/2007
  de Dienst voor Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-118
4-61 Georges Dallemagne (cdH) 19/12/2007
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  dossier afgesloten
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 4-73
4-62 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 19/12/2007
  het stopzetten van de verhoogde terugbetaling voor anticonceptie aan jongeren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-81
4-63 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 19/12/2007
  de eenzijdige premieverhogingen van verzekeraars
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-64 Freya Piryns (Groen!) 19/12/2007
  het onderzoek in het kader van de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-65 Michel Delacroix (FN) 8/1/2008
  de mogelijkheid om genaturaliseerde Belgen van hun nationaliteit vervallen te verklaren
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-66 Jean-Paul Procureur (cdH) 9/1/2008
  de problematiek betreffende ontvoeringen door de ouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-67 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 9/1/2008
  het sociaal stookoliefonds
  Eerste minister
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
4-68 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 9/1/2008
  de verkoop van pantservoertuigen aan Libanon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-69 Alain Destexhe (MR) 9/1/2008
  het beheer van de terroristische dreiging in Belgi
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-70 Christine Defraigne (MR) 9/1/2008
  de oprichting van een vrijwillige legerdienst
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-71 Anne-Marie Lizin (PS) 10/1/2008
  de rol van ons land in Afghanistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-72 Margriet Hermans (Open Vld) 10/1/2008
  schuldkwijtschelding in ruil voor het behoud van oerwoud
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-73 Georges Dallemagne (cdH) 10/1/2008
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 4-61
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-125
4-74 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-75 Dirk Claes (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de terreurdreiging in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-76 Olga Zrihen (PS) 10/1/2008
  de procedure van nationaliteitsverklaring
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-77 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 10/1/2008
  de voorstellen van de eerste minister omtrent de hervorming van de Senaat
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-78 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/1/2008
  het generatiepact
  minister van Werk
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-79 Vera Dua (Groen!) 10/1/2008
  het gebrek aan opvang in de jeugdpsychiatrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-80 Isabelle Durant (Ecolo) 10/1/2008
  de Europese doelstellingen inzake CO2-reductie en de productie van hernieuwbare energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-81 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 10/1/2008
  het stopzetten van de verhoogde terugbetaling voor anticonceptie aan jongeren"
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-62
4-82 Paul Wille (Open Vld) 15/1/2008
  de definiring van het 'wetenschappelijk en economisch potentieel'
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-83 Margriet Hermans (Open Vld) 16/1/2008
  recente kritische rapporten over biobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-84 Jolle Kapompol (PS) 16/1/2008
  het misbruik van het milieuargument door de autoconstructeurs
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-85 Christine Defraigne (MR) 17/1/2008
  het beheer van de terroristische dreiging in Belgi
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-86 Alain Courtois (MR) 17/1/2008
  de concrete uitvoering van gevangenisstraffen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-87 Freya Piryns (Groen!) 17/1/2008
  vluchtelingen uit Bhutan
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-88 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 17/1/2008
  de dienstverlening van de NMBS voor personen met beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-89 Louis Ide (CD&V N-VA) 17/1/2008
  de informatisering van de gezondheidssector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-90 Philippe Mahoux (PS) 17/1/2008
  de regularisatie van mensen zonder papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-91 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 17/1/2008
  de evolutie van de prijzen
  Eerste minister
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-92 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 17/1/2008
  het financieren van aanspreekpunten gezondheid
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-93 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 17/1/2008
  de financiering van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-94 Freya Piryns (Groen!) 17/1/2008
  de dekking van de familiale verzekering
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-95 Carine Russo (Ecolo) 17/1/2008
  zijn voornemen om een gesloten centrum voor gezinnen met kinderen te laten bouwen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-96 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/1/2008
  de achterstand bij de strafuitvoeringsrechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-62
4-97 Michel Delacroix (FN) 21/1/2008
  de bekendmaking door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding van de identiteit van personen die zijn veroordeeld wegens overtreding van de wet van 30 juli 1981
  Eerste minister
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-98 Nele Lijnen (Open Vld) 23/1/2008
  het systeem van de progressieve werkhervatting
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-99 Marc Verwilghen (Open Vld) 23/1/2008
  de voorwaardelijke invrijheidstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-100 Philippe Mahoux (PS) 23/1/2008
  de publicatie van de zwarte lijst van ondernemingen die een activiteit uitoefenen die verband houdt met antipersoonsmijnen of submunitie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-101 Jolle Kapompol (PS) 23/1/2008
  de gevolgen van de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje bij de Raad voor de mededinging
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-102 Christine Defraigne (MR) 24/1/2008
  de overdracht van de geschillen betreffende collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-103 Franois Roelants du Vivier (MR) 24/1/2008
  seksueel geweld in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-104 Olga Zrihen (PS) 24/1/2008
  seksueel geweld als oorlogswapen in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-105 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel"
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-106 Elke Tindemans (CD&V N-VA) 24/1/2008
  opleiding en onderwijs voor vreemdelingen zonder geldige papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-107 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/1/2008
  zijn uitspraken omtrent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-108 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het rapport van het Rekenhof naar aanleiding van de uiteindelijke kostprijs van het gerechtsgebouw in Gent
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-66
4-109 Josy Dubi (Ecolo) 24/1/2008
  de onthullingen van het Comit I betreffende de zaak Kimyongr
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-110 Lieve Van Ermen (LDD) 24/1/2008
  orgaandonatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-111 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 24/1/2008
  genitale verminkingen in Oost-Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-112 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/1/2008
  de federale politiecel FAST
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-113 Georges Dallemagne (cdH) 24/1/2008
  de aanwezigheid van kerncapaciteit op de basis van Kleine Brogel
  Eerste minister
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-114 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 24/1/2008
  de aanwezigheid van kernwapens op het grondgebied
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-115 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 24/1/2008
  nucleaire capaciteit in ons land
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-116 Freya Piryns (Groen!) 24/1/2008
  de betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel"
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-117 Jean-Paul Procureur (cdH) 30/1/2008
  de overmaat aan werk en de opvolging van overtredingen door de politierechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-118 Martine Taelman (Open Vld) 30/1/2008
  de kansspelwetgeving
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-63
4-119 Franois Roelants du Vivier (MR) 31/1/2008
  het statuut van het Instituut Pasteur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-120 Christine Defraigne (MR) 31/1/2008
  de te lage bedragen die de gasleveranciers aanrekenen voor het jaar 2007
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-121 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2008
  identiteitsfraude in het kader van rijexamens
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-122 Filip Anthuenis (Open Vld) 31/1/2008
  de beslissing niet langer de mogelijkheid te laten om voor een jongen of meisje te kiezen in het kader van een adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-123 Helga Stevens (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de moeilijkheden die chronisch zieken en personen met een handicap ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-124 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 31/1/2008
  het voorstel om knelpuntberoepen open te stellen voor illegalen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-125 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de SIS-kaartfraude
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-126 Josy Dubi (Ecolo) 31/1/2008
  de onderscheppingsprocedure van verdachte luchtvaartuigen
  Eerste minister
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-127 Olga Zrihen (PS) 31/1/2008
  de evolutie van het aandeel in het bbp van inkomsten uit respectievelijk kapitaal en arbeid en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden in de politieke besluitvorming
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-128 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de escalatie van het geweld in Kenia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-129 Freya Piryns (Groen!) 31/1/2008
  de toegang tot de bestanden van de DIV door privbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-130 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 31/1/2008
  de terrorismedreiging en de maatregelen in dit kader
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-131 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/2/2008
  de non-proliferatie van nucleaire wapens
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-132 Jacques Brotchi (MR) 13/2/2008
  het tekort aan artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-133 Sfia Bouarfa (PS) 13/2/2008
  economische migratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-134 Christine Defraigne (MR) 14/2/2008
  het arrest van de rechtbank van Antwerpen betreffende de zaak Kimyongr
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-135 Jolle Kapompol (PS) 14/2/2008
  het koppelen van de notionele interestaftrek aan garanties inzake werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-136 Louis Ide (CD&V N-VA) 14/2/2008
  het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-137 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de diefstallen op bouwwerven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-138 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/2/2008
  het tekort aan en het werven van eiceldonoren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-139 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/2/2008
  het invoeren van strengere regels voor advocatenopdrachten van de overheid
  Eerste minister
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-140 Francis Delpre (cdH) 14/2/2008
 
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
4-141 Isabelle Durant (Ecolo) 14/2/2008
  de versoepeling van het wapenembargo tegen de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-142 Vera Dua (Groen!) 14/2/2008
  het terugschroeven van de duurzaamheidstoets bij regeringsbeslissingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-143 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 14/2/2008
  de werving van eiceldonoren bij Leuvense studentes door de vruchtbaarheidskliniek LIFE
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-144 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 14/2/2008
  zijn aankondigingen met betrekking tot de supertrucks
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-145 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 14/2/2008
  het vervolgbeleid in het kader van vrouwenbesnijdenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-146 Anne Delvaux (cdH) 14/2/2008
  de werving van studentes voor betaalde eiceldonatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-147 Philippe Monfils (MR) 20/2/2008
  de beslissing om een einde te maken aan de steun van Defensie aan projecten betreffende de gedachtenisplicht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-148 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 21/2/2008
  de evolutie van de prijzen
  Eerste minister
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-149 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/2/2008
  het Instituut voor gerechtelijke opleiding
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-150 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/2/2008
  de onafhankelijkheid van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-151 Lieve Van Ermen (LDD) 21/2/2008
  roetfilters
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-152 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de opleidingen georganiseerd door het nieuwe Instituut voor gerechtelijke opleiding
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-153 Christiane Vienne (PS) 21/2/2008
  de activering van de werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-154 Jolle Kapompol (PS) 21/2/2008
  de mogelijkheid voor de NMBS om een deel van haar elektriciteit op duurzame wijze te produceren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-155 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 21/2/2008
  belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-156 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 21/2/2008
  de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de gevolgen daarvan voor onze landbouw
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-157 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de Paperless douaneafhandeling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-158 Isabelle Durant (Ecolo) 21/2/2008
  roetfilters
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-159 Vera Dua (Groen!) 21/2/2008
  het overmatig gebruik van Rilatine door kinderen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-160 Margriet Hermans (Open Vld) 21/2/2008
  gewelddaden en aanrandingen in de asielcentra
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-161 Marc Elsen (cdH) 21/2/2008
  jonge informanten voor de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-162 Philippe Monfils (MR) 27/2/2008
  de resultaten van een Britse enqute naar de effecten van antidepressiva
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-163 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2008
  de mogelijke fusie tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-164 Olga Zrihen (PS) 28/2/2008
  de deelname van een Belgisch contingent aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUFOR) in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-165 Francis Delpre (cdH) 28/2/2008
  de organisatie en werking van de Moslimexecutieve van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-166 Martine Taelman (Open Vld) 28/2/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-167 Helga Stevens (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de financile steun aan Bulgarije in het kader van de weeshuizenproblematiek
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-168 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de wegenpolitie in Brabant
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-169 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de gegroepeerde bestellingen van stookolie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-170 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-171 Josy Dubi (Ecolo) 28/2/2008
  de gevolgen in Belgi van de belastingfraude in Liechtenstein
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-172 Freya Piryns (Groen!) 28/2/2008
  verkeerscontroles
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-173 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 28/2/2008
  het gebrek aan opvangcapaciteit in de jeugdinstellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-174 Lieve Van Ermen (LDD) 28/2/2008
  alcoholcontroles
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-175 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/2/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-146
4-176 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 5/3/2008
  de situatie aan de grens van Colombia met Ecuador en de gevolgen hiervan voor het lot van Ingrid Betancourt
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-177 Paul Wille (Open Vld) 6/3/2008
  jeugdbendes
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-178 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/3/2008
  het aantal uitgevoerde keizersneden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-480
4-179 Christiane Vienne (PS) 6/3/2008
  het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-481
Verwijzing naar een latere vraag : mondelinge vraag 4-208
4-180 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de naleving taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-181 Georges Dallemagne (cdH) 6/3/2008
  de opvolging van de zaak Belliraj
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-182 Lieve Van Ermen (LDD) 6/3/2008
  fraude in het kader van de sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-183 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 6/3/2008
  de cordinatie van de NAVO-troepen in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-184 Christine Defraigne (MR) 6/3/2008
  de rol van de militaire inlichtingendienst in de zaak Belliraj
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-185 Freya Piryns (Groen!) 6/3/2008
  het opsluiten van kinderen zonder papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-186 Filip Anthuenis (Open Vld) 6/3/2008
  de financiering en statistieken van het REAB-programma en de rentegratiefondsen
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-187 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/3/2008
  drugshandel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-188 Josy Dubi (Ecolo) 6/3/2008
  de toenemende militaire spanning tussen Colombia en de buurlanden
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-189 Christophe Collignon (PS) 6/3/2008
  het project betreffende alarm per SMS ontwikkeld door de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-190 Marc Verwilghen (Open Vld) 11/3/2008
  de ombudsdienst voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-191 Alain Destexhe (MR) 11/3/2008
  de onbetaalde facturen van de federale diensten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-194 Richard Fournaux (MR) 12/3/2008
  de spoorlijn tussen Dinant en Brussel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-195 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 13/3/2008
  de terugkeer van asielzoekers en illegalen naar de Democratische Republiek Congo
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-196 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 13/3/2008
  het verminderen van de budgetten voor de indirecte ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-197 Olga Zrihen (PS) 13/3/2008
  de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking en de voor de ngo's ongunstige verdeling ervan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-198 Jacques Brotchi (MR) 13/3/2008
  het visum van de vzw Mdeon
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-199 Georges Dallemagne (cdH) 13/3/2008
  de financile middelen voor de indirecte ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-200 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2008
  het proces tot erkenning van het boeddhisme in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-201 Freya Piryns (Groen!) 13/3/2008
  het budget voor Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-202 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/3/2008
  zijn voorstellen omtrent de nachtvluchten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-203 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 13/3/2008
  het rapport van het Comit tegen rassendiscriminatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-204 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 13/3/2008
  de parlementaire vrijheid inzake ethische kwesties
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-205 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 13/3/2008
  het budget voor Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-206 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 8/4/2008
  de onduidelijke regelgeving aangaande praalwagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-207 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/4/2008
  prijsaanduidingen en betalingsmethodes bij fitnesscentra
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-208 Christiane Vienne (PS) 8/4/2008
  het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwijzing naar een vorige vraag : mondelinge vraag 4-179
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 4-481
4-209 Richard Fournaux (MR) 8/4/2008
  de eisen van het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-210 Sfia Bouarfa (PS) 9/4/2008
  de studie van Belgische criminologen betreffende "De rol van politie en justitie in de aanpak van discriminatie"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-211 Christine Defraigne (MR) 9/4/2008
  de mensenrechten in Tibet en de regeringsvertegenwoordiging op de Olympische Spelen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-212 Margriet Hermans (Open Vld) 9/4/2008
  de bescherming van de slachtoffers van de genocide in Rwanda
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-213 Olga Zrihen (PS) 10/4/2008
  de financile hulp die Belgi toekent in het kader van de problematiek van het seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-214 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de toegankelijkheid van treinen voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-215 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de arrestaties van Koerden in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-216 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-217 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de investeringen in nieuwe productiecapaciteit van elektriciteit in Belgi
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-218 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de containerscanners bij de Administratie der Douane en Accijnzen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-219 Isabelle Durant (Ecolo) 10/4/2008
  de beheerscontracten van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-220 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de mensenrechten in Tibet
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-221 Vera Dua (Groen!) 10/4/2008
  het stijgende remgeld voor medische kosten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-222 Lieve Van Ermen (LDD) 10/4/2008
  misdrijven inzake voedselveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-223 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 15/4/2008
  het statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-224 Jacques Brotchi (MR) 16/4/2008
  de 434 geneesheren die uit het buitenland zijn gekomen in 2007
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-225 Martine Taelman (Open Vld) 16/4/2008
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-226 Marc Elsen (cdH) 17/4/2008
  het onthaal van kinderen en jongeren in psychiatrische diensten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-227 Olga Zrihen (PS) 17/4/2008
  de hervorming van de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-228 Jolle Kapompol (PS) 17/4/2008
  de invoering van een progressiviteitsmechanisme bij de berekening van de index
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-229 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 17/4/2008
  de politieke situatie in Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-230 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-231 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 17/4/2008
  het misbruik van biometrische gegevens
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-232 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 17/4/2008
  het onderscheid betreffende verzekeringsdekking tussen contractueel en statutair personeel van de FOD Buitenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-233 Freya Piryns (Groen!) 17/4/2008
  het opsluiten van kinderen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-234 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/4/2008
  de personeelsbezetting in de afdeling verhoogde veiligheid van de Brugse gevangenis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-235 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 17/4/2008
  het stijgende aantal jongeren met psychische problemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-236 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de vermeende commercile activiteiten van prins Laurent
  eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-224
4-237 Jacques Brotchi (MR) 23/4/2008
  ademhalingskinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-262
4-238 Lieve Van Ermen (LDD) 23/4/2008
  de problemen omtrent warmtekrachtkoppelingscentrales in de tuinbouwbedrijven
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
4-239 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 23/4/2008
  de beslissing van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie om dossiers die uitgaan van klagers van het Vlaams Belang niet te behandelen
  eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-240 Jean-Paul Procureur (cdH) 23/4/2008
  de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-260
4-241 Christophe Collignon (PS) 23/4/2008
  gratis parkeren bij de NMBS voor de pendelaars
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-242 Anne-Marie Lizin (PS) 23/4/2008
  de particuliere en militaire beveiligingsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-243 Martine Taelman (Open Vld) 24/4/2008
  niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-244 Vanessa Matz (cdH) 24/4/2008
  het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot uitvoering van de de wet betreffende civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-245 Tony Van Parys (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de uitvoering van gevangenisstraffen tot 3 jaar
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-246 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de opsluiting van illegalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-247 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 24/4/2008
  de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-248 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 24/4/2008
  de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-249 Lieve Van Ermen (LDD) 24/4/2008
  de 'opbrengst' van economische migratie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-250 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 24/4/2008
  de problematiek rond de feestdag 1 mei
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-251 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de verlaging van de alcohollimiet van 0,5 naar 0,2 promille voor jonge automobilisten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-252 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/4/2008
  de delokalisatie van het hoofdkantoor van Chiquita
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-253 Carine Russo (Ecolo) 24/4/2008
  het opsluiten van gezinnen met kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-254 Freya Piryns (Groen!) 24/4/2008
  niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-255 Marc Verwilghen (Open Vld) 28/4/2008
  het invoeren van open standaarden bij de Federale Overheidsdiensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-256 Christine Defraigne (MR) 29/4/2008
  de betere leesbaarheid van de gas- en elektriciteitsfacturen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-257 Philippe Monfils (MR) 30/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-259
4-258 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de cordinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-284
4-259 Lieve Van Ermen (LDD) 30/4/2008
  de versoepeling van artsenquota
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-260 Vera Dua (Groen!) 30/4/2008
  de eisen van de non-profitsector naar aanleiding van de betoging van 30 april 2008
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-261 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het samenvoegen van de afrekeningsfacturen 2006 en 2007 van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-262 Christiane Vienne (PS) 30/4/2008
  het uitstel van de toepassing van het protocolakkoord betreffende het statuut van de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-263 Louis Ide (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de deblokkering van de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-264 Isabelle Durant (Ecolo) 30/4/2008
  de evenementen van gisteren en van deze nacht bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Justitiepaleis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-265 Philippe Mahoux (PS) 30/4/2008
  stress op het werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-266 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 30/4/2008
  de maatregelen van de huidige regering om de pensioenen betaalbaar te houden
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-267 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 30/4/2008
  de versoepeling van artsenquota
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-268 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-269 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 30/4/2008
  de versoepeling van artsenquota
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-270 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de huidige politieke crisis
  eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-271 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 30/4/2008
  de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-272 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de acute problemen binnen de universitaire ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-273 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de opsluiting van de betogers zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-274 Richard Fournaux (MR) 7/5/2008
  de criteria voor de selectie van carrosseriebedrijven door de verzekeringsmaatschappijen en het omzeilen van de wetgeving inzake de vrije mededinging
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-275 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de mobiliteits- en parkeerproblematiek rondom de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-276 Michel Delacroix (FN) 8/5/2008
  de verzekering tegen kleine risico's van zelfstandigen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-277 Helga Stevens (CD&V N-VA) 8/5/2008
  het gemotiveerd advies van de Europese Commissie om de wettelijke verschillen inzake hospitalisatieverzekeringen tussen ziekenfondsen en private verzekeringsmaatschappijen weg te werken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-278 Olga Zrihen (PS) 8/5/2008
  de toekenning van het statuut van vluchteling aan slachtoffers van genitale verminking
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-279 Vanessa Matz (cdH) 8/5/2008
  de aankondiging van stakingen door het vakbondsfront van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-280 Anne-Marie Lizin (PS) 8/5/2008
  Europol en informaticacriminaliteit waarbij kinderen worden misbruikt via internet en gsm
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-281 Lieve Van Ermen (LDD) 8/5/2008
  het nationaal kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-282 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/5/2008
  de beveiliging van huisartsen op huisbezoek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-283 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 8/5/2008
  de criteria voor regularisatie van mensen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-284 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/5/2008
  het innen van parkeerretributies door parkeerbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-285 Martine Taelman (Open Vld) 8/5/2008
  de spontane treinstaking te Charleroi
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-286 Martine Taelman (Open Vld) 8/5/2008
  dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-287 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de veiligheid van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-293
4-288 Sfia Bouarfa (PS) 14/5/2008
  de Belgische samenwerking in Bolivia
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-289 Christine Defraigne (MR) 14/5/2008
  de hernieuwing van de identiteitskaarten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-290 Christiane Vienne (PS) 14/5/2008
  de prijs van het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-291 Berni Collas (MR) 14/5/2008
  de hervorming van de hulpdiensten en de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-292 Margriet Hermans (Open Vld) 14/5/2008
  hulp in het kader van de aardbeving in China
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-293 Martine Taelman (Open Vld) 14/5/2008
  gelijke kansen voor holebi's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-294 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de private bewakingsondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-295 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  het Belgische standpunt inzake de herziening van de Overeenkomst van 28 mei 1959 tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-296 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de Belgische hulpverlening na de natuurramp in Birma (Myanmar)
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-297 Dirk Claes (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de brand in de seinkast van het station Brussel-Noord
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-298 Freya Piryns (Groen!) 15/5/2008
  het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-299 Lieve Van Ermen (LDD) 15/5/2008
  drugsgebruik en de rol van de overheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-300 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 15/5/2008
  de regularisatie van overtallige kandidaat-artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-301 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 15/5/2008
  de resultaten van de externe audit van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-302 Josy Dubi (Ecolo) 15/5/2008
  de gevolgen van de intrekking van de exportlicentie van een munitiefabriek in Tanzania
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-303 Anne-Marie Lizin (PS) 19/5/2008
  zorgregio's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-304 Paul Wille (Open Vld) 20/5/2008
  internetcriminaliteit via veilingen en identiteitsfraude
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-305 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/5/2008
  de Russische Federatie als energieleverancier
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-306 Philippe Mahoux (PS) 21/5/2008
  het ontbreken van een zwarte lijst van ondernemingen die activiteiten uitoefenen die verband houden met antipersoonsmijnen en submunitie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-307 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de strafuitvoering van in Belgi veroordeelde Albanezen in Albani
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-308 Dominique Tilmans (MR) 22/5/2008
  de afrekeningsfacturen voor meerdere jaren van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-309 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 22/5/2008
  de situatie in Libanon en de Belgische aanwezigheid in dit land
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-310 Louis Ide (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de juiste cijfers in verband met de keizersneden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-311 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 22/5/2008
  het weigeren van buitenlandse hulp aan de slachtoffers van de cycloon in Myanmar
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-312 Vanessa Matz (cdH) 22/5/2008
  de omzendbrief betreffende regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-313 Isabelle Durant (Ecolo) 22/5/2008
  de omzendbrief betreffende regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-314 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 22/5/2008
  de regularisatiecriteria
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-315 Vera Dua (Groen!) 22/5/2008
  de monopoliepositie van Electrabel en de doorgerekende gratis CO2 - emissierechten
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-316 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de inspectie bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-317 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de uitspraken van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen over een recent wetsvoorstel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-318 Margriet Hermans (Open Vld) 28/5/2008
  het uitblijven van uitvoerende bepalingen van de wet ter uitbreiding van de tax-shelterregeling naar jeugdprogramma's
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-319 Martine Taelman (Open Vld) 28/5/2008
  de homofobe maatregelen in Gambia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-320 Marc Elsen (cdH) 28/5/2008
  de evolutie van de bilaterale betrekkingen tussen Belgi en de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-321 Olga Zrihen (PS) 29/5/2008
  de crash van een Boeing 747 in Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-322 Christophe Collignon (PS) 29/5/2008
  de bouwprojecten van psychiatrische instellingen en gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-323 Lieve Van Ermen (LDD) 29/5/2008
  de weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-324 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 29/5/2008
  de weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-325 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de werking van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-326 Josy Dubi (Ecolo) 29/5/2008
  uw aanwezigheid op het festival van Cannes
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-327 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/5/2008
  de recente crisis in de relatie tussen Belgi en de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-328 Dirk Claes (CD&V N-VA) 29/5/2008
  het globaal plan voor de horeca
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-329 Jean-Paul Procureur (cdH) 29/5/2008
  informatie betreffende kinderen die misbruikt worden door leden van NGO's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-330 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 2/6/2008
  de ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag in Den Haag op 17 juni 2008
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-345
4-331 Marc Verwilghen (Open Vld) 2/6/2008
  het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-332 Richard Fournaux (MR) 2/6/2008
  het beheer van het Fonds voor de verkeersveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-333 Nele Lijnen (Open Vld) 3/6/2008
  geluidshinder afkomstig van militaire oefenvluchten boven de Kempen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-334 Berni Collas (MR) 5/6/2008
  de ontevredenheid van de melkveehouders
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-335 Christiane Vienne (PS) 5/6/2008
  het afschaffen van de soldenperiodes
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-336 Olga Zrihen (PS) 5/6/2008
  de gronden voor een vordering tot nietigverklaring van een huwelijk
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-337 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 5/6/2008
  het herstel in eer en rechten van veroordeelden voor seksuele delicten ten aanzien van minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-338 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 5/6/2008
  het richtinggevend advies van Caritas inzake abortus op basis van een medische afwijking van de foetus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-339 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-340 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 5/6/2008
  het Europees noodnummer 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-341 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 5/6/2008
  de bescherming van getuigen in verkrachtingszaken voor het Internationaal Strafhof in Den Haag en de sluiting van onze consulaten in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-342 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de financiering van de ngo's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-343 Vanessa Matz (cdH) 5/6/2008
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008 dat enkele bepalingen uit de vreemdelingenwet vernietigt
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-344 Freya Piryns (Groen!) 5/6/2008
  de omzendbrief inzake regularisatie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-345 Josy Dubi (Ecolo) 5/6/2008
  de veroordeling van jonge Algerijnen voor 'bekering tot het christendom'
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-346 Richard Fournaux (MR) 9/6/2008
  de beveiliging van vuurwapens en munitie in de eenheden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-347 Anne-Marie Lizin (PS) 12/6/2008
  de tenuitvoerlegging van de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-348 Jolle Kapompol (PS) 12/6/2008
  studentenjobs
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-349 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 12/6/2008
  het schrappen van de People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) van de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-350 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 12/6/2008
  de investeringen in ziekenhuisinfrastructuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-351 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 12/6/2008
  de verminderde Belgische inspanningen in de internationale strijd tegen aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-352 Vera Dua (Groen!) 12/6/2008
  de invoering van een btw-verlaging op bioproducten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-353 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 12/6/2008
  de regularisaties van het jaar 2000
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-354 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 12/6/2008
  de verklaringen van Waals minister Donfut in verband met het spoedprogramma voor de modernisering van de Waalse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-355 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 12/6/2008
  de rol van GSM-operatoren in het kader van het bestelen van gebruikers
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-356 Carine Russo (Ecolo) 12/6/2008
  het akkoord betreffende de "terugkeerrichtlijn"
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-357 Richard Fournaux (MR) 12/6/2008
  parkeercontroles door privfirma's
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-358 Anne Delvaux (cdH) 12/6/2008
  hulpmaatregelen voor melkproducenten
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-359 Dirk Claes (CD&V N-VA) 12/6/2008
  geldafname bij banken
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-360 Lieve Van Ermen (LDD) 12/6/2008
  de modernisering van de Waalse ziekenhuizen
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-361 Christophe Collignon (PS) 17/6/2008
  het schoolvervoer en de verplichting om schoolbussen uit te rusten met veiligheidsgordels
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-362 Sfia Bouarfa (PS) 18/6/2008
  het onthaal van buitenlandse onderzoekers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-363 Jolle Kapompol (PS) 18/6/2008
  de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje en over de onlinespaarrekeningen bij de Raad voor de mededinging
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-364 Richard Fournaux (MR) 19/6/2008
  de beveiliging van vuurwapens en munitie in de eenheden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-365 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 19/6/2008
  de aangekondigde omzendbrief over de regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-366 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 19/6/2008
  de besprekingen omtrent de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-367 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/6/2008
  de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-368 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 19/6/2008
  de verdieping van de relaties tussen de Europese Unie en Isral
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-369 Marc Elsen (cdH) 19/6/2008
  het onderzoek van de Hoge Raad voor de gezondheid inzake gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-370 Josy Dubi (Ecolo) 19/6/2008
  de gevolgen in Belgi van de verkoop van 40 miljoen liter opzettelijk vervuilde zonnebloemolie uit Oekrane
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-371 Freya Piryns (Groen!) 19/6/2008
  het Observatorium voor de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-372 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/6/2008
  orgaantransplantatie voor Nederlanders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-373 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/6/2008
  de brandstofprijzen
  eerste minister
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-374 Louis Ide (CD&V N-VA) 19/6/2008
  uiteenlopende statistische gegevens verstrekt bij schriftelijke vragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-375 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de beschikbaarheid van interventietroepen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-382
4-376 Alain Courtois (MR) 25/6/2008
  de herinvoering van het snelrecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-377 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 25/6/2008
  de machtiging die treinbegeleiders moet worden verleend om een antiagressiespray te dragen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-378 Philippe Mahoux (PS) 26/6/2008
  het statuut van slachtoffer van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-1119
4-379 Vanessa Matz (cdH) 26/6/2008
  de stijging van het aantal verkeersdoden
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-380 Margriet Hermans (Open Vld) 26/6/2008
  de evaluatie van de situatie in de Bulgaarse weeshuizen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-381 Lieve Van Ermen (LDD) 26/6/2008
  de overschreden quota van inplanting van pacemakers-defribillators (ICD) ten preventieve titel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-382 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 26/6/2008
  de mogelijke RSZ-fraude bij de Fondsen voor bestaanszekerheid voor de houthandel en de zagerijen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-383 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 26/6/2008
  het recent onderzoek naar het cocanegebruik in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-384 Freya Piryns (Groen!) 26/6/2008
  de hongerstakers in de Begijnhofkerk te Brussel
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-385 Helga Stevens (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de federale inspanningen om de situatie van weeskinderen en kinderen en personen met een handicap in de Bulgaarse instellingen en samenleving te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-386 Andr Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 26/6/2008
  de liberalisering van de postmarkt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-387 Andr Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 26/6/2008
  de mogelijke implicaties van het auditrapport 'Blue Ribbon Review of Nuclear Weapons Policies and Procedures' van de Amerikaanse luchtmacht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-388 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 26/6/2008
  de inlichtingendiensten en het islamextremisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-389 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de hongerstakers in de Begijnhofkerk
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-390 Filip Anthuenis (Open Vld) 26/6/2008
  het gebruik van de fondsen voor vrijwillige terugkeer van asielzoekers (REAB)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-391 Richard Fournaux (MR) 2/7/2008
  de problematiek met betrekking tot cannabis
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-392 Franois Roelants du Vivier (MR) 2/7/2008
  de ratificatie van het Unesco-verdrag 1970
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-393 Jolle Kapompol (PS) 3/7/2008
  de veiligheid van jobstudenten die via een interimkantoor werken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-394 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de drugstesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-395 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de heiligverklaring van pater Damiaan en de versterking van het imago van ons land
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-396 Christiane Vienne (PS) 3/7/2008
  de opheffing van de wet die het gezamenlijk aanbod verbiedt
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-397 Jean-Paul Procureur (cdH) 3/7/2008
  geneesmiddelen die online verkocht worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-398 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 3/7/2008
  de evaluatie van het Verdrag van Aarhus en het behalen van de uitstootdoelstelling voorzien in de Europese richtlijn 2001/81/EC
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-399 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 3/7/2008
  dringende medische hulp aan mensen zonder papieren die een hongerstaking stopzetten
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-400 Freya Piryns (Groen!) 3/7/2008
  dodehoekongevallen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-401 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de financiering van de niet-commercile bloedbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-402 Isabelle Durant (Ecolo) 3/7/2008
  het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en de noden van de verenigingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-403 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de planning van het medisch aanbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-404 Nele Lijnen (Open Vld) 9/7/2008
  het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-405 Berni Collas (MR) 9/7/2008
  de activiteiten van het bedrijf MECAR op het terrein van kamp Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-406 Olga Zrihen (PS) 9/7/2008
  het misbruik van gezag van sommige gerechtsdeurwaarders wat het minnelijk invorderen van schulden betreft
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-407 Dominique Tilmans (MR) 10/7/2008
  het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-408 Philippe Mahoux (PS) 10/7/2008
  euthanasie en de voorafgaande verklaring
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-409 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 10/7/2008
  de nieuwe aanwijzing van de leden van raad van bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-410 Lieve Van Ermen (LDD) 10/7/2008
  het toenemen van de uitgaven in de ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-411 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  hoge ziekenhuisfacturen als oorzaak van armoede en de informatie aan patinten betreffende de kosten voor ziekenhuisopname
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-419
4-412 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-425
4-413 Isabelle Durant (Ecolo) 10/7/2008
  honger- en dorststakingen en de beloftes van de regering inzake regularisatie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-414 Freya Piryns (Groen!) 10/7/2008
  het migratie- en asielbeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-415 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de hongersnood in Ethiopi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-416 Anne Delvaux (cdH) 10/7/2008
  de eventuele giftigheid van bepaalde schoenenmerken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-417 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/7/2008
  kinderen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-418 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 10/7/2008
  de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof aangaande discriminatie van kinderen uit polygamie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)