Vraag om uitleg nr. 4-20

4-20 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de sancties in het kader van schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-35