Mondelinge vraag nr. 4-61

4-61 Georges Dallemagne (cdH) 19/12/2007
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  dossier afgesloten
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 4-73