Vraag om uitleg nr. 4-259

4-259 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-257