Vraag om uitleg nr. 4-21

4-21 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-35