Mondelinge vraag nr. 4-73

4-73 Georges Dallemagne (cdH) 10/1/2008
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 4-61
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-125