Vraag om uitleg nr. 4-35

4-35 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-3