Mondelinge vraag nr. 4-179

4-179 Christiane Vienne (PS) 6/3/2008
  het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-481
Verwijzing naar een latere vraag : mondelinge vraag 4-208