Mondelinge vraag nr. 4-208

4-208 Christiane Vienne (PS) 8/4/2008
  het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwijzing naar een vorige vraag : mondelinge vraag 4-179
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 4-481