Schriftelijke vragen van 5-7101 tot 5-7200

97 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7101 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Boerkaverbod - Cijfergegevens - Evaluatie
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-7102 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieambtenaren - Rechtsbijstand - Vergoeding zaakschade
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 16/4/2014
5-7103 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Boerkaverbod - Toepassing - Cijfergegevens - Evaluatie
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-7104 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ontwikkelingssamenwerking - Seminaries - Taalgebruik - Gegevens voor de laatste 10 jaar
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-7105 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verkoop van monitoring- of spionagesoftware aan onderdrukkende regimes - Standpunt - Cijfers
  Verzending vraag 27/9/2012
  Rappel 21/11/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7106
5-7106 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verkoop van monitoring- of spionagesoftware aan onderdrukkende regimes - Standpunt - Cijfers
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 19/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7105
5-7107 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevangenissen - Deradicaliseren - Inzetten geestelijken
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 19/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7108
5-7108 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Deradicaliseren - Inzetten geestelijken
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 18/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7107
5-7109 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Salafisten - Radicalisering - Screening - Preventie - Verklaring Duitse minister van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag 27/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7110
5-7110 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Salafisten - Radicalisering - Screening - Preventie - Verklaring Duitse minister van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag 27/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7109
5-7111 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Preventie tegen radicalisering - Training voor professionals - Informatiebijeenkomsten
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Dossier gesloten 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7112
5-7112 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Preventie tegen radicalisering - Training voor professionals - Informatiebijeenkomsten
  Verzending vraag 27/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7111
5-7113 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitiepaleis Brussel - Gevaarlijke toestand - Klacht van de ambtenarenbonden
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 7/6/2013
5-7114 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Farmaceutische sector - Specifieke medicatie - Aflijnen patiŽntengroepen
  Verzending vraag 4/10/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4418
5-7115 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Farmaceutische sector - Besparingen - Gevolgen voor de investeringen
  Verzending vraag 4/10/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4419
5-7116 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Administratieve geldboeten - Inning
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7117 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Congo - Repressie oppositie - Illegale detentie door de Congolese autoriteiten van parlementslid Diomi Ndongala
  Verzending vraag 4/10/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Herkwalificatie 30/10/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4188
5-7118 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Ontwikkelingshulp - Oeganda - Kindergevangenis in Kampala - Verdrag voor de Rechten van het Kind
  Verzending vraag 4/10/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Herkwalificatie 30/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7119
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4187
5-7119 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ontwikkelingshulp - Oeganda - Kindergevangenis in Kampala - Verdrag voor de Rechten van het Kind
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7118
5-7120 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Premies van een individuele levensverzekering - Personen zonder erfgenamen in de eerste graad - Fiscaal voordeel langetermijnspakren - Art. 145/1, 2į, WIB 1992
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 19/11/2012
5-7121 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antidepressiva - Gebruik door jongeren - Evaluatie - Maatregelen
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7122 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Allergie voor cannabis - Correlatie met andere allergieŽn - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7123 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiezones - Financiering - Herziening in het licht van de bevolkingscijfers
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-7124 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Misdrijven - Gebruik van valse politie-uniformen - Frequentie - Bestraffing
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-7125 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  Gevangenis van Vorst - Europees Comitť ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) - Bezoek van april 2012 - Verslag - Bekendmaking
  Verzending vraag 5/10/2012
  Antwoord 26/7/2013
5-7126 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  Artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering - Verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VVSBG) - Toepassing - Cijfers
  Verzending vraag 5/10/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-7127 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Loonkosten - Internationale loonkostvergelijkingen - Relevantie
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7128 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wachtregister - Aantal opgenomen asielzoekers - Beschikbaarheid van de informatie - Openbaarheid van bestuur
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7129 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Wachtregister - 3de en 4de register - Diplomaten en Navo-personeel - Aantallen
  Verzending vraag 4/10/2012
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4440
5-7130 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Deontologische code - Praktische toepassing - Opleiding
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-7131 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchthaven van Zaventem - Noodweer - Gestrande reizigers - Opvangcapaciteit - Maatregelen - Samenwerkingsakkoorden - Kosten
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 10/9/2013
5-7132 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstimplantaten - Verwijdering - Oorzaken - Kwaliteitsnormen
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 22/1/2013
5-7133 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratie der douane & accijnzen - West-Vlaanderen - Aanwervingen - Mutaties - Interims - Benoemingsprocedures
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 19/11/2012
5-7134 Demeyer Willy (PS) minister van Justitie  
  Flťron - Vredegerecht - Situatie van het personeel - Onderbemanning - Gevolgen
  Verzending vraag 5/10/2012
  Antwoord 15/4/2013
5-7135 Demeyer Willy (PS) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Flťron - Vredegerecht - Gebouw - Beschadiging - Herstelling
  Verzending vraag 5/10/2012
  Rappel 18/6/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-7139 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kinderen met ťťn Belgische ouder - Familienaam van de vader - Dubbele familienaam - Rechtszaak tegen BelgiŽ - Europees Hof van Justitie - Patriarchale conceptie van de familie
  Verzending vraag 9/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7140 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandartsen - Wachtdiensten - Organisatie - Erkenning - Provinciale geneeskundige commissies Antwerpen en West-Vlaanderen - Gelijke behandeling
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 4/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7141 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vlaamse luchthavens - Personeel - Bestuur der Luchtvaart - Examens - Taalwetgeving - Benadeling Nederlandstaligen
  Verzending vraag 9/10/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7142 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Ambtenaren - Connexe dossiers - Taalwet bestuurszaken - Taalgebruik - Taalkennis
  Verzending vraag 9/10/2012
  Antwoord 18/4/2013
5-7143 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kinderpornografie - Ontsleutelplicht - Opleiding politie en parket - Filteren van uploads
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 20/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7144
5-7144 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Kinderpornografie - Ontsleutelplicht - Opleiding politie en parket - Filteren van uploads
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7143
5-7145 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Virtuele kinderpornografie - Veroordelingen - Specifieke strafbepaling
  Verzending vraag 9/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7146
5-7146 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Virtuele kinderpornografie - Veroordelingen - Specifieke strafbepaling
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7145
5-7147 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Justitie  
  Bedelen met kinderen - Parketten - Huidig beleid - VN-Comitť voor de Rechten van het Kind - Aanbeveling - Werkgroep bedelende kinderen - Werkzaamheden
  Verzending vraag 9/10/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7148 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7150
5-7149 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 6/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7150
5-7150 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7149
5-7151 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7152
5-7152 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 19/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7151
5-7153 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioenfondsen - Derivatencontracten - Tegenpartijrisico - Concentratierisico's - Nationale Bank van BelgiŽ - Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7154
5-7154 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Pensioenfondsen - Derivatencontracten - Tegenpartijrisico - Concentratierisico's - Nationale Bank van BelgiŽ - Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 18/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7153
5-7155 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenwetgeving - Riotgun - Jachtwapen - Centraal wapenregister
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-7156 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Controle op wapens - Federale Wapendienst - Adviesraad voor wapens - Wapenproefbank - Kosten voor de overheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 14/1/2013
5-7157 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wapenproefbank - Controle op wapens - Kosten
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 7/11/2012
5-7158 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Controle op wapens - Kosten - Wapendiensten van de gouverneurs - Centraal wapenregister - Lokale politie
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 31/5/2013
5-7159 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Lijst van vuurwapens ontworpen voor sportschieten - Categorie 6 - Pistolen van kaliber 22 - Recreatieve schietwapens
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 14/1/2013
5-7160 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De openbaarheid van bestuur
  Verzending vraag 12/10/2012
  Antwoord 25/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2440
5-7161 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Turkije - Persvrijheid - Baris Terkoglu - Beleid
  Verzending vraag 12/10/2012
  Antwoord 22/11/2012
5-7162 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane en accijnzen - Drugssmokkel - Drugshonden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7163 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Congo - Vermist parlementslid Diomi Ndongala - Dťmocratie Chrťtienne - Veiligheidsdiensten
  Verzending vraag 15/10/2012
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4441
5-7164 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Chinese telecombedrijven - Rapport van de Veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden - Spionagerisico - Belgische telecombedrijven - Onderzoek
  Verzending vraag 15/10/2012
  Antwoord 5/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7165
5-7165 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Chinese telecombedrijven - Rapport van de Veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden - Spionagerisico - Belgische telecombedrijven - Onderzoek
  Verzending vraag 15/10/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7164
5-7166 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Wetenschappelijk platform psychofarmaca - Samenstelling - Onafhankelijkheid - Belangenvermenging
  Verzending vraag 15/10/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4420
5-7167 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  International Monetary Fund (IMF) - International Energy Agency - Olieprijzen - Studie - Voorspellingen - Beleid
  Verzending vraag 15/10/2012
  Antwoord 14/5/2013
5-7168 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Schepen - Koopvaardij - Piraterij - Militaire bewaking - Incident op olietanker Enrica Lexie - Juridische bescherming militairen - Jurisdictie
  Verzending vraag 15/10/2012
  Antwoord 19/11/2012
5-7169 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De ecologische voetafdruk van BelgiŽ
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2447
5-7170 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De continuÔteit van de energievoorziening
  Verzending vraag 16/10/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2453
5-7171 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Abonnementen - Betalingsbewijzen - Afdrukkwaliteit - Klachten
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 22/3/2013
5-7172 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Onaangekondigde flitscontroles - Camouflageborden - Gebruik - Evaluatie
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-7173 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Onaangekondigde flitscontroles - Gevaren - Maatregelen
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-7174 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale wegcode - Verkeersborden - Kampeerwagens - Parkeerzones - Aanpassing
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 10/10/2013
5-7175 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Landsverdediging - Vluchten met F-16's - Laagvliegzones - Cijfers - Vermindering van de geluidshinder voor de omwonenden
  Verzending vraag 18/10/2012
  Antwoord 20/11/2012
5-7176 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Notionele intrestaftrek - Aftrek voor risicokapitaal - Hervorming
  Verzending vraag 19/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7177 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgsector - Prikincidenten - Bloedoverdraagbare aandoeningen - Beroepsrisico's - Stand van zaken - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 19/10/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-7178 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsen - Hulpverleners - Tuchtmaatregelen - Nederland - BelgiŽ - Gegevensuitwisseling
  Verzending vraag 22/10/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4421
5-7179 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  China - Orgaantransplantaties - Transplantatietoerisme - Orgaanoogsten
  Verzending vraag 22/10/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-7180 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Jeugd en kinderen - "Demedicalisatie" - Platform psychofarma - InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid met betrekking tot de ADHD-behandeling bij kinderen - Voorschrijven van medicatie aan kinderen - Stand van zaken - Resultaten
  Verzending vraag 22/10/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7181 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Stations - Automatisch aankondigingensysteem PIDAAS - Vertraging invoering - Stijging budget
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 7/2/2013
5-7182 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Modernisering rijtuigen M5 (project 3602) - Wijzigingen budget en tijdschema - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-7183 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Koninklijk Conservatorium van Brussel - Renovatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 15/3/2013
5-7184 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheid - Aanwervingen - Opleidingsniveau - Lager geschoolden - Beleid - Sociale tewerkstelling
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 26/11/2012
5-7185 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale administraties - Besparingen op interne organisatie en werking - Bestraffen van efficiŽnte administraties - Evaluatie van de efficiŽntie van een administratie
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 18/1/2013
5-7186 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nieuwe wetgevingsinitiatieven - Internetconsultatie - Burgers en middenveld
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 26/11/2012
5-7187 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Erkenning van een onafhankelijk verklaard land - Modaliteiten - Criteria
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 29/11/2012
5-7188 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Externe servers - Cloud computing - Amerikaanse opsporingsdiensten - Patriot Act - Privacywetten - Beleid
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 4/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7189
5-7189 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Externe servers - Cloud computing - Amerikaanse opsporingsdiensten - Patriot Act - Privacywetten - Beleid
  Verzending vraag 23/10/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7188
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4522
5-7190 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 17/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7192
5-7191 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7192
5-7192 Franssen Cindy (CD&V) minister van Justitie  
  Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7191
5-7193 Franssen Cindy (CD&V) eerste minister  
  Federaal diversiteitsbeleid - CoŲrdinatie - Implementatie Diversiteitscharter - Doelstellingen per kansengroep - Aanwervingen personen met een handicap
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 8/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7194
5-7194 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federaal diversiteitsbeleid - CoŲrdinatie - Implementatie Diversiteitscharter - Doelstellingen per kansengroep - Aanwervingen personen met een handicap
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 19/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7193
5-7195 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Online toepassing "Police-on-web" - Gebruik - Evaluatie
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-7196 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ladingdiefstallen - Nederland - Preventieve maatregelen - Optreden politie en openbaar ministerie - Stand van zaken in BelgiŽ - Europese aanpak
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-7197 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zwaar vrachtvervoer - Stadscentra - Wegen met gewichtsbeperking - Gps-systemen - Controles - Overtredingen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7198
5-7198 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Zwaar vrachtvervoer - Stadscentra - Wegen met gewichtsbeperking - Gps-systemen - Controles - Overtredingen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 14/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7197
5-7199 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Station van Aarlen - Parking - Capaciteit
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 13/12/2012
5-7200 Winckel Fabienne (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij overheidsbedrijven aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2363