Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7104

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 27 september 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Ontwikkelingssamenwerking - Seminaries - Taalgebruik - Gegevens voor de laatste 10 jaar

taalgebruik
officiŽle statistiek
officiŽle taal
tolken
vertaling
ministerie

Chronologie

27/9/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7104 d.d. 27 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op woensdag 26 september 2012 werd in het Egmontpaleis een seminarie georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over schuldverlichting in Afrika. Hoewel dit in samenwerking was met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, waren de enige twee voertalen tijdens het seminarie Engels en Frans. Ook was er geen Nederlandse vertaling voorhanden via tolken. Nochtans beschikt uw departement over eigen tolken, die perfect aanwezig hadden kunnen zijn. Vele brochures/folders met rapporten waren enkel in het Frans en Engels te verkrijgen. Desniettegenstaande waren er vele Nederlandstalige bezoekers, alsook ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, aanwezig op het seminarie.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen over alle seminaries die de laatste tien jaar (vanaf 26 september 2002) georganiseerd werden door DG Ontwikkelingssamenwerking:

1. Welke talen werden gebruikt door de sprekers - hetzij ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken of externe sprekers - voor elk van deze seminaries?

2. Op welke vertaaldiensten/tolken werd een beroep gedaan voor elk van deze seminaries?

3. In welke talen waren brochures voorhanden voor elk van deze seminaries?

4. Is er een interne regelgeving die bepaalt welke talen worden gehanteerd tijdens dergelijke seminaries?

5. Wordt er rekening gehouden met het doelpubliek of de gastenlijst alvorens men overgaat tot de beslissing welke talen worden gehanteerd op dergelijke seminaries?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, kan ik hem informeren dat het seminarie waar hij in zijn uiteenzetting naar verwijst, georganiseerd werd door de Bijzonder Evaluator, die niet van de DGD afhangt, maar zich organisatorisch binnen de diensten van het Voorzitterschap van het Federale Overheidsdienst (FOD) bevindt, dat onder de bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken valt.

De conferenties, seminaries, vergaderingen en andere die door de DGD worden georganiseerd, vinden gewoonlijk in het Nederlands en het Frans plaats, wat echter niet altijd de inzet van een simultane vertaling inhoudt. Iedereen wordt verondersteld zich in zijn eigen taal uit te drukken en de taal van de andere te begrijpen.