Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7182

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 23 oktober 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Modernisering rijtuigen M5 (project 3602) - Wijzigingen budget en tijdschema - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
voertuig op rails

Chronologie

23/10/2012Verzending vraag
16/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7182 d.d. 23 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de loop van 2008 werd begonnen met de renovatie van de dubbeldeksrijtuigen van het type M5 om het reizigerscomfort van deze uit 1986 en 1987 daterende rijtuigen te verhogen en de onderhoudskosten te verminderen door het gebruik van moderne technologieŽn en een aangepast design.

De laatste projectfiche (31 december 2011) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit vermeldt dat de kostprijs van dit project ten opzichte van de vorige fiche (31 december 2009) gestegen is met bijna 10 miljoen euro. Bovendien werd ook de verwachte einddatum met 6 maanden verschoven: oktober 2014 in plaats van april 2014.

1) Wat is de reden voor deze wijzigingen in budget en tijdsschema?

2) Hoeveel van de 130 M5-rijtuigen zijn ondertussen al volledig gerenoveerd en opnieuw operationeel?

Antwoord ontvangen op 16 april 2013 :

  1. Er zijn verscheidene operationele redenen waardoor de bevoorrading van de stukken voor de modernisering van de rijtuigen M5 door Bombardier vertraging hebben opgelopen.

    Sinds 2010 is de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep overgeschakeld op de International Financial Reporting Standards (IFRS)-boekhoudingsregels.

    Hierdoor worden alle “ mid-life” kosten voortaan als investering beschouwd, terwijl voordien de kosten aan louter “technische” componenten zoals bogies als exploitatie-uitgaven geboekt werden.

  2. Eind oktober 2012 werden 125 rijtuigen geleverd en het project zal beëindigd worden tegen eind 2012.