Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7170

van Christie Morreale (PS) d.d. 16 oktober 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

De continuÔteit van de energievoorziening

zekerheid van voorziening
energieproductie
elektrische energie
energiecentrale
energievoorziening
kernenergie
nucleair beleid
kerncentrale
zachte energie
stillegging van een centrale
regenereerbare energie
aardgas

Chronologie

16/10/2012Verzending vraag
13/3/2013Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2453

Vraag nr. 5-7170 d.d. 16 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb u onlangs een vraag gesteld over de energietoekomst van ons land (mondelinge vraag nr. 5-554, Handelingen nr. 5-60 van 24 mei 2012, blz. 22). U hebt toen gesproken over de energetische mix en de uitvoering van de wet van 2003 op de uitstap uit kernenergie. U zei dat er zich in 2014 en 2015 problemen inzake bevoorrading zouden kunnen voordoen in geval van extreme omstandigheden: ďimportmoeilijkheden, windstilte, zeer koud weer, plotse economische groeiĒ.

BelgiŽ heeft zich er, in het kader van het Europees 20-20-20-pakket, toe verbonden 13% van de gebruikte energie tegen 2020 te produceren uit hernieuwbare bronnen . In het geval van wind- en zonne-energie is de energieproductie sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Die energie is dus niet automatisch beschikbaar. Tal van onderzoekers en economisten zijn het eens over de noodzaak om flexibele productie-eenheden te gebruiken die snel energie kunnen leveren wanneer de wind of de zon het laten afweten, zoals stoom- en gasturbines (STEG).

U hebt overigens gewezen op het belang om investeringen in de gassector aan te moedigen. ďEr zal pas in gas worden geÔnvesteerd als dat rendabel is. We moeten er nu aan werken om investeringen in gas in BelgiŽ te stimuleren in plaats van te verjagen.Ē

Kernenergie is geen flexibele energiebron als gevolg van de constante activiteit van de reactoren (zeven dagen op zeven, vierentwintig uur op vierentwintig) ongeacht de behoeften. In dalperiodes wordt te veel energie geproduceerd.

Op woensdag 4 juli 2012 hebt u de regering uw energiebeleid voorgelegd, dat de uitstap uit de kernenergie wijzigt en de sluiting van de reactor van Tihange I met tien jaar uitstelt. Die beslissing zou de energievoorziening moeten garanderen.

Voor de toename van hernieuwbare energie is flexibele energie zeer belangrijk. Denkt u niet dat die energie een verantwoord alternatief is voor kernenergie? Moeten we niet overwegen om voorraden van flexibele energie aan te leggen, die we kunnen gebruiken wanneer de groene energie het laat afweten?

De rendabiliteit van die productie-eenheden spoort niet aan tot investeringen omdat ze niet maximaal is, er wordt immers maar een beroep gedaan op flexibele energie wanneer de intermitterende bronnen geen energie produceren. Werd reŽle steun overwogen voor de sector van de flexibele energie?