Vraag om uitleg nr. 5-2363

5-2363 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  de termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij overheidsbedrijven aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7200