Schriftelijke vragen van 5-5501 tot 5-5600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5501 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsen - Taalkennis
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 14/3/2012
5-5502 Durnez Jan (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Bedeling - Wijkniveau en lager - Niet-geadresseerde zendingen
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-5503 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheid - Terugdringen energierekening - Lichtplan - Energiemanager
  Verzending vraag 6/2/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5504
5-5504 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overheid - Terugdringen energierekening - Lichtplan - Energiemanager
  Verzending vraag 6/2/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5503
5-5505 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Egypte - Invallen in niet-gouvernementele organisaties - Uitbouw democratische rechtsstaat
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5506 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Thesaurie - Federale Participatie- en investeringsmaatschappij - Samenwerking
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5507 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 1/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5509
5-5508 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 13/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5509
5-5509 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 6/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5508
5-5510 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Notionele intrest - Aftrekpercentage - Werkelijke kosten
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 14/3/2012
5-5511 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rekenhof - Algemene rekening van de Staat 2010 - Fouten
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5512
5-5512 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Rekenhof - Algemene rekening van de Staat 2010 - Fouten
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5511
5-5513 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Kanselarij - Saldi - Fouten - Rekenhof
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
5-5514 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Principe van de begrotingsspecialiteit - Toepassing - Rekenhof - Provisionele kredieten - Parlementaire controle
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5515 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale Overheidsdienst Economie - Saldi - Fouten - Rekenhof
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5516 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Textielsector - Brugpensioen - Aanvullende vergoedingen - Schulden
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5517 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Raad voor de Mededinging - Werking - Resultaten
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5518
5-5518 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Raad voor de Mededinging - Werking - Resultaten
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 13/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5517
5-5519 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5521
5-5520 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 13/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5521
5-5521 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 6/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5520
5-5522 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Rekenhof - Laattijdig verzenden van rekeningen
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 27/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5523
5-5523 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Rekenhof - Laattijdig verzenden van rekeningen
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5522
5-5524 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale Overheidsdienst Economie - Rekenhof - Niet-gepaste bestelbons
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 1/3/2012
5-5525 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale Overheidsdienst Economie - Overlopende rekeningen - Stortingen aan het Europees octrooibureau
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5526 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Data Protection Regulation - Datacenters - Clouddiensten - Privacy - Verenigde Staten - Europese Commissie - Patriot Act
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5527
5-5527 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Data Protection Regulation - Datacenters - Clouddiensten - Privacy - Verenigde Staten - Europese Commissie - Patriot Act
  Verzending vraag 7/2/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5526
5-5528 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brusselse metro - Agressie - Aangehouden minderjarige - Buitenvervolgingstelling
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 11/4/2012
5-5529 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische territoriale wateren - Noordzee - Scheepswrakken - Claims
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5530 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepswrakken - Belgische claims - Berging
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5531 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Valsemunterij - Eurobiljetten - Onderschepping - Vermindering aantal - Europese coŲrdinatie
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5532 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Vermeende schijnhuwelijken - Aantal - Evolutie - Beleid - Wettelijk instrumentarium
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 26/3/2012
5-5533 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Federale ambtenaren - Fietsenverhuursysteem - Villo - Dienstfietsen
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
5-5534 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Iran - Persvrijheid - Arrestaties van journalisten en hun familie - Reacties
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-5535 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De maatregelen inzake reclame voor alcoholhoudende dranken
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1860
5-5536 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De uitbreiding van het systeem van ťťn telefoonnummer 1733 in het kader van de huisartsenwachtposten
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 9/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1861
5-5537 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Werkgevers die zwartwerkers tewerkstellen - Administratieve boetes
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5538 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Tewerkstellen van illegalen - Strafsancties
  Verzending vraag 8/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5539 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 13/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5540
5-5540 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5539
5-5541 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - FinanciŽle steun - Evolutie
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-5542 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale regularisatie - Gegevens - Cijfers 2011
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 14/3/2012
5-5543 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 8/2/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2635
5-5544 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Alcoholcontroles - Toestel - Betrouwbaarheid bij extreme koude - Oplossing
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5545 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkeringen - Fraudebestrijding - Controles - Aantal controleurs - Beleid
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 12/6/2012
5-5546 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Zeevissers - Arbeidsongevallen - Gevaarlijk beroep - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5547 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Medische begeleiding - Extern ziekenhuis
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-5548 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinpersoneel - Geweld - Evolutie - Analyse - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 29/8/2012
5-5549 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Buurtwinkels - Grootwarenhuizen - Verhouding - Effecten - Beleid
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5550 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Koudegolf - Sluiting van overheidsdiensten
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 24/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5551
5-5551 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Koudegolf - Sluiting van overheidsdiensten
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5550
5-5552 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gezinnen in armoede - Koudegolf - Nutsvoorzieningen - Verwarming - Energievermogen - Gewaarborgd minimum - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5553 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koudegolf - Sluiting van diensten - Bpost
  Verzending vraag 8/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5554 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koudegolf - Sluiting van diensten - Belgacom
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5555 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koudegolf - Sluiting van diensten - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 19/9/2012
5-5556 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 4/9/2012
5-5557 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Biometrische gegevens - Afname - Vreemdelingen - Verzoeken - Cijfers
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5558 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dringend ambulancevervoer - Transportkosten - Terugbetaling - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Misbruik - Afstand
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 6/8/2012
5-5559 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening - Ziekenwagendiensten - Hulpverlener-ambulancier - Cijfers
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-5560 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Interventiemiddelen - Noodhulpdiensten - Ambulances - Optimalisatie - Cijfers
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 14/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5561
5-5561 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Interventiemiddelen - Noodhulpdiensten - Ambulances - Optimalisatie - Cijfers
  Verzending vraag 8/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5560
5-5562 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstimplantaten - Chip - Voorstel Europese Commissie - Appreciatie - Effecten
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 6/7/2012
5-5563 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Tuchtonderzoeken - Schorsingen - Cijfers
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-5564 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersongevallen - Buitenlandse chauffeurs - Vrachtwagenchauffeurs - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5565 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbalwedstrijden - Veiligheid - Sancties - Boetes - Stadionverbod
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5566 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Pro-Deovergoedingen - Advocaten - Punten - Budget Justitie - Kruiscontroles
  Verzending vraag 9/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5567 Franssen Cindy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Reizigers met Omnio-statuut - Verlaagd treintarief
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-5568 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Private ambulancediensten - Vrijwillige ambulanciers - Evolutie - Geografische spreiding
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-5569 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Spoorwegpolitie (SPC) - Werking - Personeel - Budget
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 25/4/2012
5-5570 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Grenscontroles - Vervalste documenten - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5571 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie (SPN) - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5572 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Zoekingen naar drugs - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5573 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Onderzoek van de scheepsromp
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5574 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opsporing van verborgen personen en voorwerpen - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 17/9/2012
5-5575 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Vaartuigen invalspunt pleziervaart - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5576 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opdrachten op het water - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5577 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Nachtelijke observatieopdrachten - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5578 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Maritiem informatiekruispunt - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-5579 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Administratief gerechtelijk Afhandelingskantoor voor illegale migranten - Vingerafdrukken - Werking
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5580 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het hergebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1782
5-5581 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De vertraging van de Minimale Klinische Gegevens
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1786
5-5582 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De verdeling van geneesmiddelen in de rusthuizen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1800
5-5583 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het reservefonds van de ziekenfondsen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 23/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1852
5-5584 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1854
5-5585 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De berekening van de financiŽle verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1865
5-5586 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het uitvoeringsbesluit aangaande de wet inzake het verbod op reclame voor esthetische chirurgie
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 17/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1866
5-5587 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Een gecoŲrdineerd hiv-beleid in BelgiŽ
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 3/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5588
5-5588 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Een gecoŲrdineerd hiv-beleid in BelgiŽ
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5587
5-5589 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Veiligheidsgordel - Verplicht dragen - Vrijstelling om medische redenen - Strijd tegen frauduleuze vrijstellingen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/3/2012
5-5590 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nieuwe wagens - Reservewiel - Afwezigheid - Eventuele verplichting
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/3/2012
5-5591 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Beroep van notaris - Toegang voor niet-Belgen - Gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 24 mei 2011 - Wijziging van de wet - Andere eventueel geviseerde beroepen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 31/5/2012
5-5592 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Zwangere werkneemster - Voorbevallingsrust - Verlenging van de nabevallingsrust - Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 van het Grondwettelijk Hof - Gevolgen - Eventuele bepalingen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5593 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 9/2/2012
  Dossier gesloten 8/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5828
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8445
5-5594 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5828
5-5595 Dťsir Caroline (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Openbaar Ambt - Brusselse ambtenaren - Percentage
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 13/3/2012
5-5596 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dubbele nationaliteit - Belgische en Italiaanse nationaliteit - Cijfers
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5597 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Een rondzendbrief met een lijst van misdrijven waarvoor de misdadiger niet langer opgepakt moet worden
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1743
5-5598 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  De situatie van geestesgestoorde gedetineerden
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1774
5-5599 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Justitie  
  De agressie tegenover vier bewakers van het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1862
5-5600 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  De vergoeding van de gerechtspsychiaters
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1607