Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5502

van Jan Durnez (CD&V) d.d. 6 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Bpost - Bedeling - Wijkniveau en lager - Niet-geadresseerde zendingen

postdienst

Chronologie

6/2/2012Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5502 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In november 2011 stuurde ik een vraag aan gedelegeerd bestuurder van Bpost, de heer Johnny Thys, over een probleem bij de bedeling van onder andere rouwbrieven.

Heel specifiek ging het over de onmogelijkheid om niet-geadresseerde zendingen te laten verdelen op een niveau dat lager is dan het wijkniveau.

Recent ontving ik van de heer Thys een antwoord op mijn brief, waarin hij stelt zich bewust te zijn van het probleem dat door de keuze voor het "wijkniveau" als kleinste geografische omschrijving voor bepaalde klanten is ontstaan.

Hij antwoordde ook dat bij Bpost onderzocht wordt hoe dit euvel kan worden verholpen.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Hoe ver staat het onderzoek bij Bpost naar mogelijke oplossingen voor het probleem van de bedeling op niveaus lager dan wijkniveau?

2) Welke oplossing wordt dan specifiek aangeboden?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

De huis aan huis distributie van niet-geadresseerde zendingen (Distripost) is een commercieel product van bpost en valt dus niet onder de ministeriële bevoegdheid.

Ter informatie deelt bpost mee dat er in deze nog geen beslissingen werden genomen.