Schriftelijke vragen van 5-2901 tot 5-3000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2901 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bestrijding van zwartwerk - Solidariteitsbijdrage - Toepassing door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 17/11/2011
5-2902 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Arbeidsrechtbanken - Arrest 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof - Dreigende toename van de achterstand - Eventuele hulpmaatregelen
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2903 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslagen 2008, 2009 en 2010 - Stand van zaken - Gevangenis van Ieper - Lokale Commissie van Toezicht - Oprichting
  Verzending vraag 29/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2904 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Europese Unie - Erkenning van beroepskwalificaties - Hervorming van het systeem - Raadpleging van de Lidstaten door de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ - Tekort in bepaalde sectoren - Bescherming
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2905
5-2905 Winckel Fabienne (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Europese Unie - Erkenning van beroepskwalificaties - Hervorming van het systeem - Raadpleging van de Lidstaten door de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ - Tekort in bepaalde sectoren - Bescherming
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 13/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2904
5-2906 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Individueel register van de werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen - Standpunt van het Fonds voor de Beroepsziekten - Invoering van het register
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2907 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Het UN Women-rapport - Cijfers over seksueel geweld - Hoge cijfers voor Belgie - Strijd - Maatregelen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2908 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Huisarrest - Toepassing - Begroting - Betrouwbaarheid van het systeem - Garantie - Wijze van toekennen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2909 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Bedrijfsleiders - Sociale bijdragen - Terugbetalingen - Belastingheffing - Verschil in behandeling
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2910 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horecasector - Controles - Alternatieven voor de boetes - Opleiding in hygiŽne - Niet aangegeven horecavestigingen - Redenen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2911 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Horecasector - Verlaging van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) - Jobcreatie - Cijfers - Bestrijding van zwartwerk
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2912 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Onlineverkoopsites - Verkoop van namaakproducten - Aansprakelijkheid en risico's
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6617
5-2913 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Personen met beperkte mobilitieit - Aangepaste dienstverlening
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2914
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4951
5-2914 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  NMBS - Personen met beperkte mobilitieit - Aangepaste dienstverlening
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 24/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2913
5-2915 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Strijdkrachten - Aanwezigheid in Afghanistan - Evaluatie
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2916 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Strijdkrachten - Aanwezigheid in Afghanistan - Kostprijs
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2917 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaat - Overheidsdiensten - Dikke-truiendag
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 1/9/2011
5-2918 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Eurozone - Risico op uiteenvallen - Gevolgen voor BelgiŽ - Scenario's
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4875
5-2919 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeer - Liften - Beleid
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2920 De Padt Guido (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Horeca - HygiŽne - Controles
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 7/9/2011
5-2921 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Renovatie van stations - Kostprijs - Resultaten
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3963
5-2922 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Oeganda - Dreigende hongersnood - Structurele hulp aan partnerland en noodhulp
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 13/9/2011
5-2923 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Droogte in de hoorn van Afrika - Hongersnood - Luchtbrug
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-2924 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Volksgezondheid - Toevoegen additieven in sigaretten - Verhoging van het verslavend karakter - Effect op volksgezondheid
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5107
5-2925 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Volksgezondheid - Toevoeging van chloor in sigaretten
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2926 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Fedict - Samenwerking tussen administraties en privťsector inzake informaticabeheer - Samenwerking met de gemeenten
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2927 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Technische keuring - Toename van het aantal rode kaarten
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2928 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voertuig zonder rijbewijs - Lichte vierwieler - Keuring - Maximumsnelheid
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2929 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Osteoporose - Behandeling bij mannen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2930 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Osteoporose - Behandeling bij mannen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2931 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ambassades - Personeel - Arbeidsvoorwaarden
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2932 Miller Richard (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Kerncentrales - Stresstest - Definitie - Mededeling van de resultaten
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 24/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2933
5-2933 Miller Richard (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrales - Stresstest - Definitie - Mededeling van de resultaten
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2932
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4327
5-2934 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Heavily indebted poor countries (HIPC) - Staatsleningen - Schuldkwijtscheldingsoperaties
  Verzending vraag 3/8/2011
  Antwoord 30/9/2011
5-2935 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie
  Verzending vraag 3/8/2011
  Antwoord 14/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2937
5-2936 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Gedelegeerde samenwerking - Kredieten voor 2010-2011
  Verzending vraag 3/8/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2937 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijzen - Aantallen - Verdeling per categorie
  Verzending vraag 3/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2935
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4144
5-2938 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Schorsing van geneesheren - Cijfergegevens - Toegankelijk maken van de lijst
  Verzending vraag 5/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4545
5-2939 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Medische regularisatie - Attesten uitgeschreven door niet erkende artsen
  Verzending vraag 5/8/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2940 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  SyriŽ - Hama - Burgerdoden - Standpunt regering - Maatregelen
  Verzending vraag 10/8/2011
  Antwoord 28/9/2011
5-2941 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  NV Delcredere - Vermeende staatssteun - Nationale Delcrederedienst - Europese Unie
  Verzending vraag 10/8/2011
  Antwoord 21/9/2011
5-2942 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Homofobie - Belgisch voetbal - Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding - Koninklijke Belgische Voetbalbond
  Verzending vraag 10/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5102
5-2943 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Litouwen - Homofobe wetten - Verenigbaarheid met EU-teksten
  Verzending vraag 10/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2944
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5097
5-2944 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Litouwen - Homofobe wetten - Verenigbaarheid met EU-teksten
  Verzending vraag 10/8/2011
  Antwoord 13/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2943
5-2945 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's
  Verzending vraag 11/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5126
5-2946 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten - Regularisatieheffing - Aanvullende gemeentebelasting - Arrest Dijkman
  Verzending vraag 11/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5127
5-2947 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingparadijzen - Betalingen - Aangifteplicht - Toepassingsvoorwaarden - Rondzendbrief
  Verzending vraag 11/8/2011
  Antwoord 8/9/2011
5-2948 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpolitie - Kortrijk - Vaste post - Aanvraag Politiezone VLAS
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4407
5-2949 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Punten - Invoering - Uitstel - ICT - Databank
  Verzending vraag 12/8/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2950 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Interventiewagens - Zwarte doos - Proefperiode - Provincie Antwerpen - Uitbreiding
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4408
5-2951 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kalmthoutse Heide - Brand - Evaluatie - Materiaal - Samenwerking met Nederland
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4409
5-2952 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4382
5-2953 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Docstop - Werking
  Verzending vraag 12/8/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2954 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Drinkwater - Strategisch beleid en visie - Eigendom - Distributie - Prijzencontrole
  Verzending vraag 12/8/2011
  Antwoord 25/10/2011
5-2955 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verleende wapenvergunningen - Meldingen - Provincies - Namen - Luxemburg
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4825
5-2956 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ex-kankerpatiŽnten - Sollicitaties - Medische geschiktheid - Federale Overheidsdiensten - Overheidsbedrijven
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4778
5-2957 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4744
5-2958 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Billijke vergoeding - Verdeling inningen per gewest - Beheersvennootschappen
  Verzending vraag 12/8/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-2959 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vrachtvervoer - Ecocombi's - Proefproject
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4032
5-2960 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersdoden - BelgiŽ - Europese ranglijst
  Verzending vraag 12/8/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2961 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomaten - Huishoudpersoneel - Uitbuiting - Misbruiken
  Verzending vraag 12/8/2011
  Antwoord 26/10/2011
5-2962 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Diplomaten - Huishoudpersoneel - Uitbuiting - Misbruiken
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4683
5-2963 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering - Vorming
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4402
5-2964 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending
  Verzending vraag 16/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2967
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5048
5-2965 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Sociale Inspectie - Personeelsbestand
  Verzending vraag 12/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4403
5-2966 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending
  Verzending vraag 16/8/2011
  Antwoord 1/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2964
5-2967 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending
  Verzending vraag 16/8/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2964
5-2968 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vrijwilligers - Wettelijke vergoeding - Sectoren waar een toeslag mogelijk is
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 5-2329
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4546
5-2969 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Nieuwe opvangcrisis - Mogelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2970
5-2970 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nieuwe opvangcrisis - Mogelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2969
5-2971 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Noordzee - Olielekken
  Verzending vraag 18/8/2011
  Antwoord 13/9/2011
5-2972 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  SyriŽ - Olieboycot - Mogelijkheid
  Verzending vraag 18/8/2011
  Antwoord 26/10/2011
5-2973 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersongevallen - Betrokkenheid van buitenlanders
  Verzending vraag 18/8/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2974 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verbod op het dragen van een boerka - Boetes - Cijfergegevens
  Verzending vraag 18/8/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2975 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inbeslagnames - Opbrengst uit de verkoop
  Verzending vraag 18/8/2011
  Antwoord 21/9/2011
5-2976 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Spoorwegen - Zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor het treinverkeer - Financieel verlies voor de NMBS
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2977 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfdoding - Pogingen tot zelfdoding
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2978 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Spoorwegen - Zelfdodingen - Pogingen tot zelfdoding - Cijfergegevens
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2979 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Onderwijs - Taalregeling - Toepassing
  Verzending vraag 19/8/2011
  Antwoord 28/11/2011
5-2980 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  BelgiŽ - Openbare telefooncellen - Evolutie - Gebruik - Verwijdering - Universele telefoondienstverlening
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4745
5-2981 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Woningen - Gedwongen verkoop - Evolutie - Redenen
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2982 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Stroperij - Aangiftes - Evolutie - Strafrechterlijke vervolging
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4684
5-2983 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Helikopters - Gebruik door ministers en staatssecretarissen
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2984 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Ministers en staatssecretarissen - Verplaatsingen - Gebruik van helikopters
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2985 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Helikopters - Gebruik door ministers en staatssecretarissen
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2986 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Coalition of the Willing - Kostprijs deelname - Balans
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4319
5-2987 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tijdelijke tatoeages - Henna - Parafenyleendiamine - Allergische reacties - Controles - Wetgeving
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4146
5-2988 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Agressie tegen brandweer en hulpdiensten - Frequentie - Gevolgen - Samenwerkingsovereenkomsten
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4129
5-2989 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijbewijs behalen - Mogelijke trajecten - Resultaten
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2990 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Inzet bij zomerfestivals - Kostprijs
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 10/11/2011
5-2991 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Sociale media - Communicatie met de burger - Richtlijnen
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2992 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Schorsingen - Tuchtonderzoeken
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 30/9/2011
5-2993 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Directie Inschrijvingen Voertuigen - Statistieken - Brandstoftypes - Onduidelijkheden
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4231
5-2994 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Machelen - Gewestelijk Express Net (GEN) - Nieuw station Machelen Kerkstraat - Gevolgen
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4225
5-2995 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Besparingen - Sluiting loketten - Gewestelijk Express Net
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4226
5-2996 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheid - Verplaatsingen in het Brussels Gewest - Dienstfietsen
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4779
5-2997 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  LibiŽ - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Bombardementen - Lange termijn consequenties
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2998 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Delcredere - Verzekerde wapenexporten
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4916
5-2999 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Gebouwen - Energiekost en -besparingen - Energieverbruikvriendelijkheid
  Verzending vraag 24/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4917
5-3000 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BelgiŽ - Transporten - Militaire goederen - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
  Verzending vraag 24/8/2011
  Antwoord 21/9/2011