Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2994

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 24 augustus 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Machelen - Gewestelijk Express Net (GEN) - Nieuw station Machelen Kerkstraat - Gevolgen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbaar vervoer
spoorwegstation

Chronologie

24/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4225

Vraag nr. 5-2994 d.d. 24 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij besprekingen die in de regio plaatsvonden rond het Uplace project op grondgebied van de gemeente Machelen, werden ook plannen besproken die te maken hebben met de spoorwegstations in de buurt. Deze plannen zouden kaderen in het GEN-project (Gewestelijk Express Net).

Bij de beschikbare projecten (toen die nog toegankelijk waren via de website) was er echter geen "spoor" van een specifiek projectonderdeel hiervoor.

Ook op de plannen die beschikbaar zijn voor het GEN-project is er geen spoor van een station 'Machelen Kerkstraat'. Daar dit onderdeel cruciaal is voor het hele project, had ik daarom toch graag enige verduidelijking hieromtrent gekregen:

1) Is er een bestaand project (of projectonderdeel) voor een station genaamd "Machelen Kerkstraat"? Moet het trouwens niet "Machelen Kerklaan" zijn? Want er is in Machelen wel een Kerklaan, maar geen Kerkstraat.

2) Zo ja, wat houdt dit juist in, wat is de tijdslijn en over welk bedrag spreken we hier ?

3) Hoe wordt dit project gefinancierd (vorm, deelnemers, aanvang)?

4) Klopt het dat dit moet gezien worden als een verhuis van het station Buda? Met andere woorden verdwijnt dit station dan? Zo ja, wanneer? Zijn hier bijkomende kosten aan verbonden?

5) Indien het bovenstaande scenario niet correct is, zijn er dan andere plannen voor deze omgeving? Zo ja, wat zijn de details hiervan?

6) Wat gebeurt er dan met het bestaande station Machelen? Blijft dit? Verdwijnt dit?