Schriftelijke vragen van 5-2701 tot 5-2800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2701 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Toegankelijkheid van de treinen voor personen met beperkte mobiliteit
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-975
5-2702 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De herstelwerkzaamheden in het station van Vielsalm en de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-977
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4104
5-2703 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Het aantal ziektedagen van treinbestuurders
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 26/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-992
5-2704 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Het verlaagde treintarief voor reizigers met het Omnio-statuut
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1138
5-2705 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De betrokkenheid van de Europese Unie en BelgiŽ in de oplossing van het conflict tussen ArmeniŽ en Azerbeidzjan
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1046
5-2706 Dťsir Caroline (PS) minister van Justitie  
  Aanvallen met zuur
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-800
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4368
5-2707 Tilmans Dominique (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  De voortdurende kortingen toegekend door de ziekenfondsen aan optieken
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1045
5-2708 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nieuwbouw - BTW-maatregel - Faillissement van aannemers
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-2709 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Bescherming van persoonsgegevens voor rechtspersonen - Raad van Europa - Conventie 108 en richtlijn 95/46/EG - Herziening
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-2710 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vliegtuigmaatschappijen - Gehandicapte personen - Weigering van vlucht - Klachten
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 16/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2712
5-2711 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegtuigmaatschappijen - Gehandicapte personen - Weigering van vlucht - Klachten
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 25/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2712
5-2712 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vliegtuigmaatschappijen - Gehandicapte personen - Weigering van vlucht - Klachten
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 24/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2711
5-2713 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 27/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2715
5-2714 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 30/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2715
5-2715 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2714
5-2716 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Grove en systematische mishandeling van paarden - Bepaalde Zuid-Amerikaanse landen - Importverbod
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5106
5-2717 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Internet - Kinderporno - Bestrijding - Samenwerking met banken en providers
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2718
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5117
5-2718 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Kinderporno - Bestrijding - Samenwerking met banken en providers
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 30/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2717
5-2719 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Handhaving
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 18/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2720
5-2720 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Handhaving
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 10/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2719
5-2721 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Onverwijderbare personen - Toekenning van een verblijfstitel - Afgeleide rechten
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 12/10/2011
5-2722 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Laaggeschoolde migranten - Migratiekanalen - Concrete en heldere informatie voor kandidaat-migranten
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 8/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2724
5-2723 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Laaggeschoolde migranten - Migratiekanalen - Concrete en heldere informatie voor kandidaat-migranten
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2724
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4821
5-2724 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Laaggeschoolde migranten - Migratiekanalen - Concrete en heldere informatie voor kandidaat-migranten
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2723
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4805
5-2725 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket voor het station Brussel-Nationaal-Luchthaven - Toeslag - Koppeling aan de afstand tot aan het station
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4742
5-2726 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Legervoertuigen - Verkeersongevallen - Aantallen en gevolgen - Kosten van de schade
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 14/10/2011
5-2727 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Aanpassingen aanbevolen door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Opvolging
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2728 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asiel en migratie - Verwijderingsbeslissing - Administratieve vrijheidsberoving - Controle
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2729 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Internationale bescherming omwille van medische redenen - Aankomst aan de landsgrens - Aanpassing van de wettelijke bepalingen
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2730 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Recht op toegang tot het grondgebied - Familieleden van burgers van de Europese Unie (EU) - Toepassing
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4819
5-2731 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Visum - Annulering of intrekking - Motiveringsplicht
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2732 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Billijke vergoeding - Inning - Opvolging
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2733 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wet op de openbaarheid van bestuur - Geldigheid - Beheersvennootschappen die in opdracht van de federale overheid de auteurs- en naburige rechten innen
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2734 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Homofobie - Klachten - Gewelddaden gepleegd door mensen van niet-Belgische origine
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4678
5-2735 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Vrijwillige terugkeer - Verplichte terugkeer - Voorrang
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2736 Franssen Cindy (CD&V) minister van Landsverdediging  
  de initiatieven omtrent Holocausteducatie
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-550
5-2737 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Motorrijders - Gebruik van motor- en helmcamera's - Verbod
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4031
5-2738 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit gepleegd door etnische minderheden - Onderzoek - Registratie
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2739 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Elektronische treinbiljetten - Aflevering op de elektronische identiteitskaart - Technische problemen
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3960
5-2740 De Padt Guido (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Stopzetting van gratis waterbedeling - Zonnewering
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2741 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Elektrische voertuigen - Geluidloosheid - Massa en boordspanning - Verkeersveiligheid
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2742 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zwangerschap, bevalling en neonaten - Intra- en extramurale zorg - Kosten
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4249
5-2743 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Palliatieve zorg - Federaal overlegplatform - Werking - Kosten
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4250
5-2744 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wilsverklaringen inzake euthanasie - Aantallen - Analyse van de beschikbare gegevens
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4251
5-2745 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het palliatief statuut - Aantallen - Plaats van overlijden - Euthanasie
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4252
5-2746 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Invoering van nieuwe structuren - Operationele diensten - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-2747 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Modernisering van het belastingstelsel - Project SPIRIT - Uitvoering
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4492
5-2748 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale achterstand - Opmerkingen van het Rekenhof - Gebrek aan volledige informatie - Maatregelen
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4493
5-2749 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onderzoekscommissie " Grote fiscale fraudedossiers " - Aanbevelingen - Uitvoering
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4494
5-2750 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Invorderbaarheid - CategorieŽn - Realiseerbare waarde van de schuldvorderingen - Vermelding in het jaarverslag
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4495
5-2751 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Innen van belastingen - Concept " enige ontvanger " - Invoering - Aanpassingen op wetgevend vlak - Harmonisatie van de werkmethodes
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4496
5-2752 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationaal inningcentrum - Nationaal invorderingscentrum - Oprichting - Benoeming van directeurs
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-2753 Mahoux Philippe (PS) minister van Justitie  
  Magistraten - Rechtsgegevensbanken - Toegang - Project voor een unieke databank - Reden - Budgettaire impact
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 27/10/2011
5-2754 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Osteoporose - Behandeling - Forsteo - Weigering van de terugbetaling voor mannen
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2755 Winckel Fabienne (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Sms-diensten - Facturatie - Misbruik - Nieuwe regels - Verbod voor min-zestienjarigen - Invordering door deurwaarders - Verbod op bankdomiciliŽringen - Informatie aan de bevolking
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 24/8/2011
5-2756 Miller Richard (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsregisters - Gebruik - Toegang voor een schepen - Modaliteiten - Voorwaarden voor het gebruik van de gegevens
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-2757 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2759
5-2758 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2759
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5118
5-2759 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 14/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2758
5-2760 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Steunpunt armoedebestrijding - Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Onduidelijke relatie - Gevolgen
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 4/11/2011
5-2761 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenasielen - Opvangmogelijkheden - Piekperiode - Masterplan
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4539
5-2762 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zorgkundigen - Volledige registratie
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2763 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zorgkundigen - Voorlopige registratie
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4540
5-2764 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds voor beroepsziekten - Asbestfonds - Werking - Prognose
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4541
5-2765 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Verkeerscontrole - Vluchtgedrag - Achtervolging - Procedures
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2766 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Missie "Welcome to Palestine" - IsraŽl - Vredesactie - Wijgering toegang grondgebied - Oplsuiting - Bijstand - Contacten
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2767 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Openbaar ambt - Diversiteit - Goede praktijken - Aanwervingsprocedures
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4774
5-2768 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Kruispuntbank - Elektronisch rijbewijs
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 21/9/2011
5-2769 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregister - Gegevens - Verklaring van afstand van nationaliteit - Belgische identiteitskaart
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 3/11/2011
5-2770 Broers Huub (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Droogte - Landbouwers - FinanciŽle gevolgen - Calamiteitenfonds
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 28/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2771
5-2771 Broers Huub (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Droogte - Landbouwers - FinanciŽle gevolgen - Calamiteitenfonds
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2770
5-2772 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Gebrek aan gecentraliseerde datacollectie - Oprichting Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM)
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2773
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4003
5-2773 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Gebrek aan gecentraliseerde datacollectie - Oprichting Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM)
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 30/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2772
5-2774 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Energie - Dreigend productietekort - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
5-2775 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) - Electrabel - Opsplitsing leveringsactiviteiten en productieactiviteiten
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
5-2776 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2777
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5125
5-2777 De Croo Alexander (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 22/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2776
5-2778 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Kunduz - Criminele bendes en rebellen - Veiligheid van onze manschappen
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 14/10/2011
5-2779 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Seniorencriminaliteit - Prognose - Aanpassing strafwetgeving
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4004
5-2780 Maes Lieve (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Federale politie - Begrotingscijfers (vereffeningskredieten) voor informatica
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4229
5-2781 Maes Lieve (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Begrotingscijfers (vereffeningskredieten) informatica
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2782 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Sociale woningen - Kadnet (kadastrale legger) - Toegang voor de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) - Controle van de eigendomsvoorwaarde
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 21/9/2011
5-2783 Durnez Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Brugpensioen - Hervatten van werk - Behouden van de aanvullende vergoeding
  Verzending vraag 18/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2784 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Visum, visumverklaring of een machtiging tot verblijf - Afname van biometrische gegevens - Aantallen
  Verzending vraag 18/7/2011
  Antwoord 7/10/2011
5-2785 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomaten - Accreditatie - Voorwaarden - Weigeringen
  Verzending vraag 18/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-2786 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Toepassing door Smals voor overheidsopdrachten - Onderzoek door de Vaste Commissie voor taaltoezicht
  Verzending vraag 18/7/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-2787 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gevangenissen - Illegalen - Land van herkomst
  Verzending vraag 18/7/2011
  Antwoord 12/10/2011
5-2788 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Hoven van assisen - Procedures - Werklastmeting
  Verzending vraag 18/7/2011
  Antwoord 22/11/2011
5-2789 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Militairen - Stressaandoeningen - Psychofarmaca - Doktersvoorschrift - Gevolgen
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2790 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Minderjarigen - Toepassing
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4679
5-2791 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Politieoptredens - Politiegeweld - Klachten - JustitiŽle behandeling
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4680
5-2792 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Dendermonde - Aanvang bouwwerken - Vertraging
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4681
5-2793 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Verenigde Staten - Afghanistan - Militairen - Moord - Burgers
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2794 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Internationaal verdrag van de Verenigde Naties inzake rechten van personen met een handicap - Uitvoering - Onafhankelijk monitororgaan
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 24/8/2011
5-2795 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Federale ombudsman energie - Klachten
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4822
5-2796 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale Inlichtingen en inspectiedienst - Computerprogramma - Resultaten inspecties
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2797 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedselveiligheid - Inspecties - Horeca
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4542
5-2798 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Waals-Brusselse wielerploeg - Subsidies
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-2799 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Anarchisten - Aanhouding van betogers - Schriftelijke vraag 5-400 van 24 november 2010
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 30/9/2011
5-2800 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Zelfdoding - Evolutie - Dienstwapens - Beleid
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4823