Vraag om uitleg nr. 5-550

5-550 Cindy Franssen (CD&V) 17/2/2011
  de initiatieven omtrent Holocausteducatie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2736