Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2710

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 12 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Vliegtuigmaatschappijen - Gehandicapte personen - Weigering van vlucht - Klachten

luchtvervoer
lichamelijk gehandicapte
gelijke behandeling
discriminatie op grond van een handicap

Chronologie

12/7/2011Verzending vraag
16/9/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2712

Vraag nr. 5-2710 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gehandicapten zouden naar verluidt nog steeds problemen hebben met bepaalde luchtvaartmaatschappijen wat betreft de gelijke behandeling. Naar verluidt weigeren sommige luchtvaartmaatschappijen gehandicapten als reizigers omdat dit voor hen een meerkost zou kunnen inhouden. Zo krijgen gehandicapten naar verluidt soms pas op de dag van vertrek te horen dat ze niet mee mogen. In het verleden was er tevens sprake van een meerkost.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Heeft u of hebben uw diensten reeds klachten ontvangen vanwege gehandicapten wat betreft het weigeren van luchtvaartmaatschappijen om hen te vervoeren? Beschikt u hieromtrent over cijfers die dit al of niet bevestigen? Zo ja, hoe wordt hier tegen opgetreden?

2) Hebt u weet van andere vormen van discriminatie vanwege de luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van gehandicapten? Zo ja, kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 16 september 2011 :

Het antwoord op uw vraag valt op de bevoegdheid van mijn collega, de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, aan wie de vraag ook gesteld werd onder het nummer 5-2712.