Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2712

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 12 juli 2011

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Vliegtuigmaatschappijen - Gehandicapte personen - Weigering van vlucht - Klachten

luchtvervoer
lichamelijk gehandicapte
gelijke behandeling
discriminatie op grond van een handicap

Chronologie

12/7/2011Verzending vraag
24/8/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2711

Vraag nr. 5-2712 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gehandicapten zouden naar verluidt nog steeds problemen hebben met bepaalde luchtvaartmaatschappijen wat betreft de gelijke behandeling. Naar verluidt weigeren sommige luchtvaartmaatschappijen gehandicapten als reizigers omdat dit voor hen een meerkost zou kunnen inhouden. Zo krijgen gehandicapten naar verluidt soms pas op de dag van vertrek te horen dat ze niet mee mogen. In het verleden was er tevens sprake van een meerkost.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Heeft u of hebben uw diensten reeds klachten ontvangen vanwege gehandicapten wat betreft het weigeren van luchtvaartmaatschappijen om hen te vervoeren? Beschikt u hieromtrent over cijfers die dit al of niet bevestigen? Zo ja, hoe wordt hier tegen opgetreden?

2) Hebt u weet van andere vormen van discriminatie vanwege de luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van gehandicapten? Zo ja, kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 24 augustus 2011 :

In antwoord op de gestelde vraag heb ik de eer het geachte lid mede te delen dat ik niet bevoegd ben voor deze materie.

Ik kan haar enkel doorverwijzen naar mijn collega’s, met name mevrouw de minister van Gelijke Kansen en mijnheer de staatssecretaris voor Mobiliteit.