Schriftelijke vragen van 4-701 tot 4-800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-701 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtszaken - Ziekenhuispersoneel - Agressief gedrag van de patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 17/6/2008
  Aanvullend antwoord 5/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-502
4-702 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 9/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-459
4-703 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-460
4-704 Tilmans Dominique (MR) minister van Landsverdediging  
  Vliegveld van Jehonville - Opstijgen van zweefvliegtuigen - Installatie van een lier
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-466
4-705 Collas Berni (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-144
4-706 Zrihen Olga (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 6/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-427
4-707 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Distributienet - Tarieven - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-503
4-708 Bouarfa Sfia (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-391
4-709 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinvertragingen - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 11/6/2008
  Aanvullend antwoord 19/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-201
4-710 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-313
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2417
4-711 Claes Dirk (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-360
4-712 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-650
4-713 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Autoslaaptreinen - Opnieuw in circulatie brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 11/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-395
4-714 Roelants du Vivier FranÁois (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal openbaar ambt - Gecertificeerde opleidingen - Valideringscommissie voor de diplomaís van de derde cyclus - Toekennings- en weigeringsvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-397
4-715 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Eurovignet - Automaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-524
4-716 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Term "openbare dienst" - Onterecht gebruik - Maatregelen FOD Personeel en Organisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-461
4-717 Collignon Christophe (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Lijn 125 Luik-Namen - Capaciteit van de treinen - Piekuren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-487
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2418
4-718 Collignon Christophe (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Personen met beperkte mobiliteit - Toegang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-488
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2419
4-719 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Beleidscellen - Medewerkers - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-496
4-720 Van Den Driessche Pol (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Managementfuncties - Verplichte functionele tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-504
4-721 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Verschillen - Geslacht - Regio
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-185
4-722 Destexhe Alain (MR) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-309
4-723 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-371
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2596
4-724 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 1/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-213
4-725 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Fedasil - Controles - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-258
4-726 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Fedasil - Boekhouding - Documenten - Tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-259
4-727 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Fedasil - Databeveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-443
4-728 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Fedasil - Interne audit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/4/2008
  Aanvullend antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-444
4-729 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Fedasil - Ontbreken van controles op betalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-445
4-730 Bouarfa Sfia (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 5/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-489
4-731 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-522
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2519
4-732 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-640
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-412
4-733 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Herkwalificatie 8/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-467
4-734 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-735 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-736 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-737 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-738 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-739 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-740 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-741 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-742 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Herkwalificatie 8/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-464
4-743 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 24/9/2008
  Antwoord 29/9/2008
  Herkwalificatie 8/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-465
4-744 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 24/9/2008
  Antwoord 30/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-745 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
4-746 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747
Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-470
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2752
4-747 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
4-748 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische patiŽnten - Gezinsverpleging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 7/7/2008
4-749 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Medisch-pediatrische centra (MPC) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 9/7/2008
4-750 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Borstkankerscreening - Feedback
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 7/7/2008
4-751 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cataract - Bijziendheid - Behandeling - Aantal ingrepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 10/7/2008
4-752 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Medische beeldvorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2276
4-753 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Menselijke weefsels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 7/7/2008
4-754 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Opticiens - Uitgave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
4-755 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Reiskosten van patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-756 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Aardgasnetwerk - Leidingen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 9/5/2008
4-757 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Ouderen in een rusthuis - Onderhoudsplicht - Overschrijding van ťťn vierde van het inkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Rappel 3/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2597
4-758 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verdrag van Rotterdam - Druk vanwege groeperingen van de chemische nijverheid - Toevoeging van asbest - Belgische positie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
4-759 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekenning van visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 12/6/2008
4-760 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierenwelzijn - Dierenmishandeling in televisieprogrammaís
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 16/5/2008
4-761 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tuberculose - Frequentie - Verdeling over de bevolking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 10/7/2008
4-762 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Georganiseerde misdaad - Rapport van de Italiaanse antimaffiacommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 18/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-763
4-763 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Georganiseerde misdaad - Rapport van de Italiaanse antimaffiacommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-762
4-764 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Evolutie - Gemiddelde aanrijtijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 18/12/2008
  Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-469
4-765 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende goederen - Buitenlandse eigenaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 5/5/2008
4-766 Vienne Christiane (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Materiaal voor de productie van hernieuwbare energie - Verkoop aan het publiek - Bescherming van de consument - Oprichting van een commissie voor de erkenning en kwaliteitslabels voor het materiaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 9/5/2008
4-767 Vienne Christiane (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spaarlampen - Toxische bestanddelen - Gevaren voor de gezondheid en het milieu - Informatiecampagnes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 16/5/2008
4-768 Vienne Christiane (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orgaandonatie - Tekort aan organen - Sensibiliseringscampagnes - Systematische organisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
4-769 Vienne Christiane (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Heparine Ė Aanwezigheid van een contaminant Ė Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 15/9/2008
4-770 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-771
4-771 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Rappel 7/6/2008
  Rappel 22/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-770
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2520
4-772 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-773
4-773 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Rappel 22/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-772
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2521
4-774 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wetboek Inkomstenbelastingen - Artikel†354 - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 29/4/2008
4-775 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Laattijdig indienen - Boetes - Aantal en bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 23/5/2008
4-776 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ondernemingen - Financiering - Toegang tot bedrijfskredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 15/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-777
4-777 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ondernemingen - Financiering - Toegang tot bedrijfskredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-776
4-778 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Medische beeldvorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2277
4-779 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapie - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-780 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Ziekenhuizen - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 28/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-781
4-781 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Kinesitherapeuten - Ziekenhuizen - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-780
4-782 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 31/10/2008
4-783 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 31/7/2008
4-784 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nationaal Instituut voor de Statistiek - Werking - Beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 7/4/2008
  Antwoord 20/6/2008
4-785 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Overlijden - Meldinsplicht door het gemeentebestuur - Naaste familie van de overledene
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 31/7/2008
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-266
4-786 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingsdiensten - Gebruik van gegevens - Internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 2/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-787
4-787 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belastingsdiensten - Gebruik van gegevens - Internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-786
4-788 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten - Jaarverslag - Verzekeringsinstellingen - Administratieve uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
4-789 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten - Accrediteringscijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 9/6/2008
4-790 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Verwonding of doding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 13/6/2008
4-791 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegaal meesurfen - Preventie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-792
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-793
4-792 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Illegaal meesurfen - Preventie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 26/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-791
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-793
4-793 Hermans Margriet (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Illegaal meesurfen - Preventie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 21/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-791
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-792
4-794 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische veroordeelden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Herkwalificatie 8/10/2008
  Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-466
4-795 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Drugsgebruik door gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Herkwalificatie 8/10/2008
  Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-468
4-796 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mishandeling van bejaarden - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 18/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-797
4-797 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Mishandeling van bejaarden - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-796
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2522
4-798 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Sociale inspectiediensten - Controle gegevens - Internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008 ) 11/4/2008
  Antwoord 21/10/2008
4-799 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale zekerheid - Fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 13/8/2008
4-800 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale fraude - Controle - Limburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 3/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-801
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-204