Schriftelijke vragen van 4-6401 tot 4-6500

94 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6401 Destexhe Alain (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Aids - Onderzoek en innovatie - Bijdrage van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6402 Destexhe Alain (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Directoraat-generaal voor Energie - Bedrog bij een aanwervingsexamen - Cumulatie en belangenconflict - Sancties en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Rappel 23/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
4-6403 Destexhe Alain (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Aids - Internationale strijd - Belgisch beleid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
4-6404 Destexhe Alain (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Openbaar ambt - Aanwervingen - Grotere onpartijdigheid van de selectiejury's - Bestrijding van belangenconflicten in de directoraten-generaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Antwoord 8/2/2010
4-6405 Fontaine Philippe (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Voeding - Respect voor filosofische overtuigigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 26/4/2010
4-6406 Fontaine Philippe (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Openbare werken - Hinder - Inkomenscompensatievergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6407 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wereldbank - Internationaal Monetair Fonds (IMF) - Vertegenwoordiging van BelgiŽ - Verslaggeving van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
4-6408 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingparadijzen - Maatregelen - Belastingverdragen - Verlies aan inkomsten voor BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6409 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rookverbod - Controles - Aantallen en resultaten - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 3/3/2010
4-6410 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bisfenol A - Risico's voor de gezondheid - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6411
4-6411 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Bisfenol A - Risico's voor de gezondheid - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6410
4-6412 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  GuantŠnamo - Praktijken tegen de mensenrechten - Sluiting - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6413 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Litouwen - Wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie - Mensenrechten en fundamentele vrijheden - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6414 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Cambodja - Tegenstanders van de politieke macht - Vervolgingen wegens laster en smaad - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 15/3/2010
4-6415 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Afghanistan - Veiligheidssituatie - Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen - Houding ten opzichte van vluchtelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6416
4-6416 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Afghanistan - Veiligheidssituatie - Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen - Houding ten opzichte van vluchtelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6415
4-6417 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Visa - Kort verblijf - Toekenning - Duurtijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6418
4-6418 Schelfhout Els (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Visa - Kort verblijf - Toekenning - Duurtijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 24/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6417
4-6419 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werklozen - Dienstencheques - Inzetten voor werk met een maatschappelijke meerwaarde - Uitbreiding van het gebruik naar ondernemingen, gemeentebesturen, overheidsbedrijven, enz
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6421 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Ontzeggen van toegang aan burgers - Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Vage bepalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6426 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Wegcode - Inbreuken - Artikel 82 (Rijwielen en hun aanhangwagens)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6427
4-6427 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Wegcode - Inbreuken - Artikel 82 (Rijwielen en hun aanhangwagens)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 21/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6426
4-6428 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Wegcode - Inbreuken - Artikel 43 (Fietsers en bromfietsers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6429
4-6429 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Wegcode - Inbreuken - Artikel 43 (Fietsers en bromfietsers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 21/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6428
4-6430 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Wegcode - Inbreuken - Artikel 40ter (Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 18/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6431
4-6431 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Wegcode - Inbreuken - Artikel 40ter (Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 21/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6430
4-6432 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Wegcode - Inbreuken - Gebruik van de lichten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6433
4-6433 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Wegcode - Inbreuken - Gebruik van de lichten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 21/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6432
4-6435 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaatverandering - Ontwikkelingslanden - Technologische ondersteuning - Belgische en Europese initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
4-6436 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Handel in emissierechten - Sectoraal systeem - Gratis rechten in geval van concurrentie buiten de Europese Unie (EU) - Steenbakkerijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 19/2/2010
4-6437 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Geluidshinder - Europese databank - Gegevens van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 28/1/2010
4-6438 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaatproblematiek - Nut van witte daken en objecten - Reductiepotentieel - Proefprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
4-6439 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Gedelegeerde samenwerking van 2008 tot 2010 - Toekenning van de kredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
4-6440 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Algemene en sectorale begrotingshulp van 2008 tot 2010 - Kredieten - Actieve of passieve rol van BelgiŽ - Prioriteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
4-6441 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wilde stakingsactie van 9 december 2009 - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Communicatie naar de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6442 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertraging van de trein Knokke / Blankenberge naar Hasselt op 9 december 2009 - Communicatie - Maatregelen en opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6443 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Gegevens voor november 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6444 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wilde staking van maandag 14 december 2009 - Vertragingen - Houding van de vakbonden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6445 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheidsproblemen ochtendsneltrein van Hasselt naar Brussel - Cijfermateriaal - Communicatie naar de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6446 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe dienstregeling - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6447 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe dienstregeling - Vertragingen in Brussel-Centraal - Gebrekkige communicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6448 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Winterweer - Parkings - Strooien of sneeuwruimen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6449 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Aankopen via internet - Producten moeilijk leverbaar in BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
4-6450 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fietscontroles - Verkeerseducatie - Proces-verbaal voor jongeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 2/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6451
4-6451 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Fietscontroles - Verkeerseducatie - Proces-verbaal voor jongeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 21/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6450
4-6452 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Terreuronderzoek - Verenigde Staten (VS) - Toegang tot Europese bankgegevens - Schending van de privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6453 Monfils Philippe (MR) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Rollend materiaal - Tanks - Kostprijs van het onderhoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
4-6454 Fremault Cťline (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Huisvesting - Uitzetting - Aantal - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 23/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6455
4-6455 Fremault Cťline (cdH) minister van Justitie  
  Huisvesting - Uitzetting - Aantal - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 18/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6454
4-6456 Matz Vanessa (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten Ė Politiebeambten met universitaire opleiding Ė Statutaire vergoeding - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 24/2/2010
4-6457 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar vervoer - Versterkte veiligheid - Veiligheidsagenten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Toestemming om de identiteit van de gecontroleerde passagiers te controleren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Rappel 1/3/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-6458 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 50 - Ondersteuning van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in het kader van een energiebeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 23/3/2010
4-6459 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 45 - Referentieadres voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 26/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6460
4-6460 Franssen Cindy (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 45 - Referentieadres voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6459
4-6461 Van Hoof Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Seksueel delinquenten - ResidentiŽle behandeling - Opbouw - Rol van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6462 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europese wetgeving op de chemische stoffen - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH)-verordening - Controle op de naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 9/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6463
4-6463 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese wetgeving op de chemische stoffen - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH)-verordening - Controle op de naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6462
4-6464 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 55 - Verkeersvoordelen voor houders van het OMNIO-statuut - Automatische toekenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6465 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 56 - Dienst " De postbode als sociale boodschapper " - Uitwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 4/3/2010
4-6466 Franssen Cindy (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 57 - Automatische toekenning van het sociaal telefoontarief - Optimalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
4-6467 Franssen Cindy (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 39 - Sensibiliseren over en controleren van de verplichte affichering van de huurprijzen van woningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6468 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale gerechtelijke politie van het arrondissement Brugge - Begeleidingstraject inzake waardebepaling en cultuurverandering - Aanbevelingen - Organisatie in andere arrondissementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6469 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Arrestaties - Gebruik van kabelbinders in plaats van handboeien - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 24/2/2010
4-6470 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen van fietsen - Graveermachines - Financiering - Terbeschikkingstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6471 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 44 - Dakloze vrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6472 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische financiŽle instellingen - Kapitaalsvereisten - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Antwoord 3/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1327
4-6473 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Creditrating agencies - Europese regelgeving - Impact in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Antwoord 3/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1328
4-6474 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Zakenbanken - Depositobanken - Invoering van een onderscheid - Aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1329
4-6475 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleggingen - Uitgifteprospectus - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1330
4-6476 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verzekeringsproducten - Voorafgaande controle - Aanpassing van de Europese regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1331
4-6477 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Provinciale Raad van de Orde der apothekers - Inbreuken op de Code van de plichtenleer - Bevoegdheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Antwoord 23/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1332
4-6478 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Levering aan rusthuizen - Verpakking - Concurrentie tussen kleine apothekers en ketens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1333
4-6479 de Bethune Sabine (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Leenrecht - Arrest van het hof van beroep te Brussel van 29 september 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1336
4-6480 de Bethune Sabine (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Uitvoeringsbesluiten - Juridische procedures - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 12/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1337
4-6481 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Ontvoeringen door ouders - Werkgroep - Vergaderingen - Aantal - Behandelde onderwerpen - Aanwezigheid van ouders-slachtoffers - Vooruitgang - Samenwerking met diverse administraties en organisaties - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 13/1/2010
  Antwoord 18/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1342
4-6482 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onderhoudsuitkeringen - Fiscale aftrek - Voorwaarden -Tijdelijke verwijdering uit de gezinswoning - Rechtspraak - Fiscale administratie - Standpunt - Wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 13/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
4-6483 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Horeca - Rookverbod - Callcenter - Werking - Duur van de dienst - Medewerkers - Aantal - Voorafgaande opleiding - Indienstnemingscriteria - Verstrekte antwoorden - Tegenstrijdigheid - Wachttijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 13/1/2010
  Antwoord 18/3/2010
4-6484 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gevangenissen - Geweld - Beheer - Opleidingen - Aantal opleiders - Budget - Duur - Gevangenen - Ontsnappingen - CoŲrdinatie met de FOD Binnenlandse Zaken - Penitentiaire beambten - Aantrekkelijkheid - Vormingsinstituut - Materiaal van de gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 13/1/2010
  Antwoord 16/2/2010
4-6485 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Budget - Eventuele verhoging - Bodyscanner - Eventuele aankoop - Aantal - Kostprijs - Effect op het aantal reizigers - Privťleven - Aanslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 13/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6486 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Kostprijs - Politieagenten en private veiligheidsagenten - Aantal - Organisatie - CoŲrdinatie - Evaluatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 13/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6487
4-6487 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Kostprijs - Politieagenten en private veiligheidsagenten - Aantal - Organisatie - CoŲrdinatie - Evaluatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 13/1/2010
  Antwoord 8/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6486
4-6488 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Departement FinanciŽn - Beheer van activa - Procedureregels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 3/3/2010
4-6489 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Patrimoniumdiensten - Afgeschreven activa - Verkoop - Vernietiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6490 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Curatoren - Fiscale verplichtingen - Naleving - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6491
4-6491 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Curatoren - Fiscale verplichtingen - Naleving - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6490
4-6492 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale fraude - " Delaware "-en " Limited "-constructies - Aanpak - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6493
4-6493 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fiscale fraude - " Delaware "-en " Limited "-constructies - Aanpak - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6492
4-6494 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Strijd tegen fiscale fraude - Verzending van fiscale gegevens aan het buitenland - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6495
4-6495 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Strijd tegen fiscale fraude - Verzending van fiscale gegevens aan het buitenland - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 4/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6494
4-6496 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Buitendiensten - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6497 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Verdwijnen van activa - Onderzoek - Maatregelen en eventuele sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6498 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  GeÔntegreerde politie - Fonds voor de pensioenen - Bedragen - Eventuele beleggingen en verliezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
4-6499 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen - Directoraat-generaal Gerechtelijke Organisatie - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-6500 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Cel Event Support - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 11/2/2010