Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6405

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Voeding - Respect voor filosofische overtuigigen

strafgevangenis
varkensvlees
islam

Chronologie

29/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
26/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6405 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een Nederlandse gevangene heeft onlangs een proces gewonnen tegen de strafinrichting waarin hij verbleef omdat hij zich beklaagd had over het feit dat hij er uitsluitend moslimvoeding of halalvoeding voorgeschoteld kreeg. Alle gedetineerden in alle gevangenissen van het land kregen die voeding omdat het eenvoudiger zou zijn voor de keuken. Sindsdien wordt in alle Nederlandse gevangenissen opnieuw varkensvlees geserveerd.

Bij ons is de situatie weliswaar minder radicaal, maar sommige gevangenissen voeren een gelijkaardig beleid. Dat is het geval in de gevangenis van Vorst, waar beslist zou zijn om varkensvlees van de menu's te bannen onder het voorwendsel dat 80% van de gedetineerden de islam belijdt. In de gevangenis van Ittre daarentegen zou rekening worden gehouden met alle verzoeken van de gedetineerden, ook als dat in de keuken veel tijdverlies veroorzaakt.

Ik heb volgende vragen :

Hoe worden de menu's samengesteld en hoe wordt het voedsel rondgedeeld, rekening houdend met de filosofische of religieuze overtuiging van de gedetineerden en met de gezondheid? Bestaan er rondzendbrieven die ter zake regels opleggen of kunnen de gevangenissen hier autonoom over beslissen?

Beschikt de minister over informatie op basis waarvan de toestand in de andere gevangenissen van het land kan worden geŽvalueerd?

Is het mogelijk dat een bepaalde voeding die in de Europese voedingsgewoonten voorkomt, bijvoorbeeld varkensvlees, niet wordt aangeboden aan gedetineerden die geen aanhangers zijn van een godsdienst of filosofische overtuiging die deze voeding verbiedt?

Mocht dat het geval zijn, hoe moet worden uitgelegd en verantwoord aan de gedetineerden van een Belgische gevangenis dat ze verplicht zijn maaltijden te aanvaarden die niet in hun voedingsgewoonten thuishoren, gewoon omdat de meerderheid, of zelfs een minderheid, van de gedetineerden onderworpen is aan religieuze voedingsvoorschriften?

Antwoord ontvangen op 26 april 2010 :

Er bestaat geen enkele richtlijn die de gevangenissen ertoe verplicht aan enige godsdienstplicht gebonden voeding te verstrekken. In sommige gevangenissen kan er een keuze gemaakt worden tussen verschillende menu’s: zonder varkensvlees, vegetarisch, halal (naargelang de mogelijkheid van de gevangenis om halal-gecertificeerd vlees aan te kopen) enz. Dat varieert van gevangenis tot gevangenis. De gedetineerden hebben de vrije keuze om een menu te kiezen zonder dat er sprake is van een religieuze verplichting.

Het klopt dat de gevangenis te Vorst uitsluitend menu’s zonder varkensvlees aanbiedt. Dat heeft te maken met het grote verloop van de gedetineerden en de chronische overbevolking in dit grote huis van arrest, en de daarmee verband houdende onaangepastheid van de keukeninstallaties.

Geneeskundige voorschriften worden uiteraard steeds nageleefd.