Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6444

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 11 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wilde staking van maandag 14 december 2009 - Vertragingen - Houding van de vakbonden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
staking
reizigersvervoer

Chronologie

11/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6444 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Woensdag 9 december 2009 vond een " sociale actie " van het spoorpersoneel plaats in Bergen. Het gevolg was dat een aantal treinen werd afgeschaft. Maandag 14 december 2009 vond opnieuw een wilde staking plaats in Brussel-Zuid van een aantal personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) die misnoegd waren over hun dienstroosters. Het is de tweede keer op niet eens een week tijd dat de wilde stakingen bij het spoor weer de kop opsteken. Nochtans werd er een akkoord met de sociale partners gesloten dat wilde stakingen niet meer zouden plaats vinden. Het zijn de reizigers die hier steeds het slachtoffer van worden.

1. Welk was de impact van de wilde staking in Brussel met betrekking tot het aantal afgeschafte treinen?

2. Hoeveel treinen hebben vertraging opgelopen door deze actie?

3. Hoeveel zal deze actie aan de NMBS kosten?

4. Hebben de vakbonden deze actie erkend?

5. Hoeveel mensen waren werkwillig maar hebben hun job niet kunnen uitoefenen omwille van deze staking?

6. Gaat deze actie in tegen de afspraken die gemaakt zijn met de vakbonden om wilde stakingen te vermijden?

7. Welke maatregelen neemt de geachte minister om nog meer wilde acties te vermijden?