Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6443

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 11 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Gegevens voor november 2009

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur

Chronologie

11/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6443 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De resultaten van een peiling van TreinTramBus naar de stiptheid van de treinen in oktober 2009 toonde andermaal aan dat de officiŽle stiptheidscijfers van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) niet overeenkomen met hetgeen reizigers dagdagelijks ervaren. Bijna een trein op twee kwam aan met een vertraging van minimum zes minuten. Op de lijn naar Brussel tijdens de spitsuren gaat het om twee treinen op drie. Ofschoon het niet blijkt uit de officiŽle stiptheidscijfers, die overigens een marge tot zes minuten vertraging incalculeren, is het wel het aanvoelen van heel wat reizigers dat er zeer frequent vertragingen zijn.

Opmerkelijk is dat de NMBS in een reactie de cijfers van TreinTramBus minimaliseert, onder meer door de geloofwaardigheid ervan in vraag te stellen wegens " niet objectief " en erop te wijzen dat de peiling van TreinTramBus gebeurde door vrijwilligers, die wellicht uit misnoegdheid sneller geneigd zijn om deel te nemen aan deze actie.

Desalniettemin kreeg ik ook graag de objectieve feiten en cijfers, meer bepaald voor de maand november 2009. Vandaar de volgende vragen:

1. Hoeveel procent van de treinen reed ťcht stipt, met andere woorden volgens het boekje?

2. Hoeveel procent van de treinen had een vertraging tot zes minuten?

3. Hoeveel procent van de treinen had een vertraging van zes tot tien minuten?

4. Hoeveel procent van de treinen had een vertraging van meer dan tien minuten?

5. Hoeveel procent van de treinen had een vertraging van meer dan ťťn uur?

6. Hoeveel treinen werden afgeschaft?

7. Hoeveel klachten ontving de NMBS van reizigers over vertragingen?

8. Hoeveel van deze klachten werden beantwoord?

9. Hoeveel aanvragen ontving de NMBS van reizigers om een vergoeding wegens herhaalde of eenmalige vertragingen?

10. Hoeveel van deze aanvragen werden aanvaard?

11. Hoeveel heeft de NMBS betaald aan schadevergoedingen wegens vertragingen?