Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6441

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 11 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wilde stakingsactie van 9 december 2009 - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Communicatie naar de reizigers

rechten van passagiers
vervoersduur
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
staking
consumentenvoorlichting

Chronologie

11/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6441 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 9 december 2009 voelde het personeel van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) in Bergen zich weer geroepen om een " sociale actie ", lees een wilde staking, te organiseren om de gebrekkige veiligheid aan te klagen. Het gevolg was dat heel wat treinreizigers zoals gebruikelijk de dupe werden van dit soort acties.

In het station van Leuven speelde zich echter volgend tafereel af: reizigers die op spoor 1 aan het wachten waren op de trein Bergen-Quiévrain werden in het ongewisse gelaten over de actie in Bergen tot ongeveer een halve minuut nadat de trein Knokke-Blankenberge was vertrokken uit het station. Vermits de meeste reizigers als bestemming Brussel hadden, was deze trein echter het alternatief, maar men vond het dus nodig om die eerst te laten vertrekken en dan te communiceren. Daarop werd aangekondigd dat de eerst volgende trein voor Brussel die van 9 u 24 richting Gent was. Vreemd, want intussen stond de trein voor de luchthaven en Nijvel van 9 u 08 nog volop vertraging op te lopen in het station van Leuven. Kortom, alweer een schoolvoorbeeld van communicatie zoals het niet moet.

1. Hoeveel treinen werden er donderdag 9 december 2009 afgeschaft ingevolge de wilde staking van het spoorpersoneel in Bergen?

2. Hoeveel treinen liepen vertraging op ingevolge deze wilde staking?

3. Hoeveel personeelsleden hebben eigenlijk deelgenomen aan de wilde staking?

4. Hoe vaak is het dit jaar al voorgevallen dat er bij het spoor wilde stakingsacties plaats vonden? Waar, wanneer en waarom hebben deze acties precies plaats gevonden?

5. Hebben de vakbonden deze actie in Bergen erkend?

6. Welke acties worden ondernomen om het spoorpersoneel diets te maken dat er met de vakbonden een afspraak is om geen wilde stakingen te organiseren?

7. Waarom wordt in het station van Leuven eerst de beslissing genomen om de trein richting Knokke-Blankenberge te laten vertrekken en pas luttele seconden daarna de reizigers te informeren dat de trein naar Brussel en Bergen is afgeschaft?

8. Waarom wordt niet gewezen op het alternatief van de trein van 9 u 08 richting luchthaven en Nijvel in de plaats van de reizigers meteen te melden dat ze moeten wachten op de trein van 9 u 24?

9. Waarom had die trein van 9 u 08 naar de luchthaven die dag vertraging?