Schriftelijke vragen van 4-4201 tot 4-4300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-4201 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Zwangere vrouwen - Discriminatie op de arbeidsmarkt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4202 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Bedrijven - Controle door de RVA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5472
4-4203 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Banenplannen - Vereenvoudiging - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5473
4-4204 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4205
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4206
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5172
4-4205 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4206
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5534
4-4206 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4205
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6088
4-4207 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Werkgroep "radicalisering in de gevangenissen" - Activiteit - Samenstelling - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4208 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Militair domein Ryckevelde - Brandoefeningen - Aantallen - Andere locaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4209 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Behandeling van dossiers in een ander gewest - Taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5474
4-4210 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoedingen in geval van werken - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4211 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandige activiteit - Stopzetting omwille van ongeschiktheid of ziekte - Gelijkstelling voor het openen van pensioenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4212 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ouderschapsverlof - Modaliteiten - Deeltijdse werknemers - Voltijdse werknemers met een zelfstandig bijberoep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5475
4-4213 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5476
4-4214 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5173
4-4215 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5269
4-4216 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5787
4-4217 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4218 Somers Ann (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 25/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4219 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4220 Somers Ann (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 19/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4221 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4222 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 29/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4223 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6245
4-4224 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6256
4-4225 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Nieuw standpunt van de Amerikaanse bevelhebber betreffende de strijd tegen de Taliban - Implicaties voor ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 28/8/2009
4-4226 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Land- en tuinbouw - Octrooien - Monopolie - Voedselvoorziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 28/8/2009
4-4227 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Wetenschappelijk onderzoek - Financiering met openbare middelen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 28/8/2009
4-4228 Wille Paul (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 28/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4231
4-4229 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 28/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4231
4-4230 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 28/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4231
4-4231 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Nieuwe wetgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Antwoord 25/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4230
4-4232 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Burgerluchtvaart - Nieuwe regelgeving - Rondvluchten - Uitzondering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 ) 26/8/2009
  Dossier gesloten 28/8/2009
4-4233 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 28/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5662
4-4234 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsportaal Fisconetplus - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Verbreken van onderhoudscontract
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 28/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5174
4-4235 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale voetbalwedstrijden - Geweldplegingen - Busvervoer - Tweede busbestuurder
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 31/8/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4236 Taelman Martine (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Algemeen reglement elektrische installaties - Gemengde stroombanen - Aantal toegelaten stopcontacten - Versoepeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 28/8/2009
  Antwoord 14/10/2009
4-4237 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Biodiesel - Contaminatie door bacteriŽn - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 28/8/2009
  Antwoord 14/10/2009
4-4238 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) - Art. 21, ßß 2 en 4 - Kracht van wet - Tweetaligheid Brusselse plaatselijke besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 28/8/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4239 Verwilghen Marc (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BTW - Lokale overheden - Vrijstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 28/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-4240 Verwilghen Marc (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 28/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5175
4-4241 Verwilghen Marc (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Illegaal downloaden - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 28/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5865
4-4242 Wille Paul (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - FinanciŽle steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4244
4-4243 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - FinanciŽle steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4244
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5477
4-4244 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - FinanciŽle steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 30/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4243
4-4245 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Begroting - Bijkredieten - Gegevens van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 14/9/2009
4-4246 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Orgaantransplantatie - Wachtlijsten - Organen van levende donoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 21/10/2009
4-4247 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Reclame op het internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 21/10/2009
4-4248 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Afghanisten - Irak - Central Intelligence Agency (CIA) - Foltertechnieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5395
4-4249 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 9/10/2009
4-4250 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Luchtvaart - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4252
4-4251 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchtvaart - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 28/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4252
4-4252 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Luchtvaart - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4251
4-4253 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 30/9/2009
4-4254 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ontbossing - Kostprijs - Moratorium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4255 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Gloeilampen - Uitdoofscenario
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
4-4256 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontbossing - Kostprijs - Moratorium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-4257 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijbewijzen - Vervalsingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5982
4-4258 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Facebook - Zedendelinquenten - Beveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4259 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugssmokkel - Luchthavens - Controles - Inbeslagnamen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5983
4-4260 Ide Louis (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gehandicapten - Gratis openbaar vervoer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4261 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Quads - Afzonderlijk statuut - Verbodsbepalingen van gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4262 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Rijbewijzen - Omruilingen - Vervalsingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 ) 2/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4263 Elsen Marc (cdH) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Internetsites - Zoeken van contact - Federale politie - Cel Schijnhuwelijken en Computer crime unit (CCU) - Specifiek toezicht - Klachten - Maatregelen - Slachtoffers van schijnhuwelijken - Ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-4264 Buysse Yves (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 16/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4265 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 18/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4266 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 25/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4267 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5788
4-4268 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 21/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4269 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5535
4-4270 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4271 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 25/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4272 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4273 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 21/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4274 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4275 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4276 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4277 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5866
4-4278 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4279 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 16/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4280 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 21/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4281 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4282 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 13/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4283 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
4-4284 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4285
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6246
4-4285 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4284
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6257
4-4286 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Omkadering - Personeel - SubsidiŽring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4287 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijwillige brandweer - Opleiding - Flexibiliteit van de werkgevers - Overleg en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4288 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Informatiestand te Aalst - Aanwezigheid van uitsluitend Franstalige documentatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5984
4-4289 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddel Plavix - Terugbetaling - BeroertepatiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 21/10/2009
4-4290 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hoofdverpleegkundigen - Verloning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4291 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vast Comitť P - Klachten - Beoordeling van de gegrondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4292 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Cochleaire implantaten - Terugbetaling (Doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5270
4-4293 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5176
4-4294 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4295 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Sint-Niklaas - Gebouw der belastingen - Ontoegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5177
4-4296 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Cambodja - Uitwijzing van een Belgische pedofiel - Verdragsrechtelijk lacune
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5396
4-4297 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar vervoer - Strafbare incidenten - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5985
4-4298 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4299
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5664
4-4299 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4298
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5986
4-4300 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Evenwichtige voeding - EnquÍte van het marktonderzoekbureau Millward Brown - Cijfers - Maatregelen - Sensibiliseringscampagne - Cardiovasculaire aandoeningen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 21/10/2009