Schriftelijke vragen van 4-3101 tot 4-3200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3101 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Studentenarbeid tijdens het academiejaar- Studenten afkomstig van landen buiten de Europese Economische Ruimte - Uitbreiden van mogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5446
4-3102 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Pro deo- advocaten - Tolken - Illegalen en asielzoekers -Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5627
4-3103 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenis van Brugge - Gedetineerden - Verwerking van kunstmest - Risico's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3104 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Dienst voor Congressen (NDC) - Opdrachten - Overname door de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
4-3105 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5552
4-3106 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5553
4-3107 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Verenigde Staten - Implementatie van een raketschild in TsjechiŽ - Bilaterale akkoorden - Impact op BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 19/3/2009
4-3108 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3109
4-3109 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3108
4-3110 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Facebook - Risico's - Bescherming van de gebruikers - Rol van de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3111 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 25/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3113
4-3112 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3113
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5939
4-3113 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3112
4-3114 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zedenfeiten in het openbaar - Processen-verbaal - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5940
4-3115 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Noodoproepen - Andere taalzone - Begripsproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5941
4-3116 Van Den Driessche Pol (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Vrachtverkeer - Belgische autosnelwegen - Gebrek aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 25/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
4-3117 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Rekruteringen- Gebruik van hersenscans - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3118 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Etikettering van bepaalde energieverbruikende apparaten - Vermelding van het energieverbruik - Herziening van de regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 3/4/2009
4-3119 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Gloeilamp - Europees verbod - spaarlampen - Begeleidende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 19/3/2009
4-3120 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Wereldbank - Instelling van een 'kwetsbaarheidsfonds' - Deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 2/4/2009
4-3121 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Fonds voor de Verkeersveiligheid - Financiering- Foutieve verdeling van gelden tussen de zones en de Staat - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 3/4/2009
4-3122 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nosocomiale infecties - Hoger sterftecijfer - Maatregelen (Ziekenhuisbacterie)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3123 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Inkomen - Nieuw evenwicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-3124 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Administratieve taken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 28/4/2009
4-3125 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Portvrijdom - Totale kostprijs in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3126 Bouarfa Sfia (PS) minister van Justitie  
  Risico op schending van het privťleven - MIVB - Nieuw systeem van elektromagnetische kaarten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 1/7/2009
4-3127 Dubiť Josy (Ecolo) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch onderzoeksstation - Kostprijs inhuldiging - Werkingskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 31/3/2009
4-3128 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Watermaal-Bosvoorde - Toepassing van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 12/6/2009
4-3129 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Toepassing van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 17/6/2009
4-3130 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfdoddingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 18/5/2009
4-3131 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische vermoeidheid - Myalgische Encefalomyelitis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 28/5/2009
4-3132 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Nationaal park Virunga - Bescherming - Belgische initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 10/4/2009
4-3133 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5769
4-3134 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dove en slechtohorende personen - Cochleaire implantaten - Terugbetaling van een tweede implantaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-737
4-3135 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  IJzeren Rijn - Ingebruikname - Vervoersprognose - FinanciŽle afspraken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 4/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3136
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-764
4-3136 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  IJzeren Rijn - Ingebruikname - Vervoersprognose - FinanciŽle afspraken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 2/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3135
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-764
4-3137 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Holebi's - Transversaal actieplan - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-760
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5447
4-3138 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Druggebruikers - Gent - Projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 29/5/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-762
4-3139 Piryns Freya (Groen!) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Uitgeprocedeerde asielzoekers - Luchthaven - Behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-758
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5554
4-3140 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Marktkramers - Installatie van een tachograaf - Verplichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 31/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-763
4-3141 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tax shelter - Uitbreiding naar de erfgoedsector - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 13/10/2009
4-3142 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voorschriften voor medicatie - Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) en psychoses - Opmerkelijke stijging - Oorzaken en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 8/5/2009
4-3143 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugsgebruik - Aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen door overdosis of gebruik van "vervuilde" drugs - Controle op de samenstelling van partydrugs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 23/4/2009
4-3144 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antwerpen - Internationale zeevaart - Welzijn van de zeevaarders - Invoering van een "welzijntaks"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 5/6/2009
4-3145 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5362
4-3146 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Rusland - Mensenrechtensituatie - Aantal klachten bij het Europees Hof voor de rechten van de mens - Onvolledige opvolging van vonnissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 29/10/2009
4-3147 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Pakistan - Vredesakkoord met de Taliban - Swat-vallei - Bedreigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 15/4/2009
4-3148 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Registratie van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5628
4-3149 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven - Veroordelingen - Radicale islamitische bewegingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3150 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5629
4-3151 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Overdracht van gevangenen naar BelgiŽ - Behandeling van de gevangenen volgens het Belgisch rechtssysteem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 12/10/2009
4-3152 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Pakistan - Afdreiging van migranten door de Taliban - Stand van zaken in BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3153 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Ontsnappingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 12/10/2009
4-3154 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Overbevolking - Masterplan - Andere beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 15/7/2009
4-3155 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Personeel - Niet uitbetaalde overuren - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 20/5/2009
4-3156 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3157 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3158 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Sterrenwacht - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3159 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3160 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3161 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3162 Wille Paul (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Roma-bevolking - Integratieproblemen - Schoolverzuim - Overleg en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5555
4-3163 Wille Paul (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Voedselbanken - Aantal hulpbehoevenden - Mogelijke stijging door economische crisis - Capaciteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 26/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3164
4-3164 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Voedselbanken - Aantal hulpbehoevenden - Mogelijke stijging door economische crisis - Capaciteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 26/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3163
4-3165 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Operatie Renegade - Onderschepping van een Brits vliegtuig - Redenen en resultaten - Overlast en klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 20/4/2009
4-3166 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Elektriciteitsgebruik - Straatverlichting - Gebruik van dimmers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3167 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Opname van CO2 - Stimulatie van algengroei - Dumpen van ijzersulfaat in zee - Expertise en houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 2/4/2009
4-3168 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Aalst - Carnaval - Alcoholmisbruik - Incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 ) 11/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3169 Destexhe Alain (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 21/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3170
4-3170 Destexhe Alain (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3169
4-3171 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Paleis voor Schone Kunsten - Taalkaders - Opstellen van nieuwe kaders - Beschikbare gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3172 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankautomaten - Geldafhalingen door niet-cliŽnten - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Rappel 19/6/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3173 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Cross-border-lease - Terugdraaien van de fiscale voordelen - Gevolgen van de implosie van de verzekeraar AIG
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 17/3/2009
  Antwoord 3/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3175
4-3174 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Cross-border-lease - Terugdraaien van de fiscale voordelen - Gevolgen van de implosie van de verzekeraar AIG
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 17/3/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3175
4-3175 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Kredietcrisis - Cross-border-lease - Terugdraaien van de fiscale voordelen - Gevolgen van de implosie van de verzekeraar AIG
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 17/3/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3174
4-3176 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische vermoeidheid - Myalgische Encefalomyelitis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 18/6/2009
4-3177 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Wit-Rusland - Tchernobyl-ramp - Decreet dat het reizen van kinderen naar andere Europese landen sterk beperkt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5363
4-3178 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5770
4-3179 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3180
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5630
4-3180 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 18/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3179
4-3181 Claes Dirk (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Horeca - Faillissementen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 15/4/2009
4-3182 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) - Ongeldige taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 15/4/2009
4-3183 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Centrum voor diergeneeskunde en agrochemie (CODA) - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 23/3/2009
4-3184 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidsnota "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg" - Thema "Seksuele en reproductieve gezondheidszorg"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 20/4/2009
4-3185 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 20/4/2009
4-3186 Claes Dirk (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielaanvragen - Schijnhuwelijken - Administratief onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-3187 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Private en bijzondere veiligheid en privťdetectives - Bewakingsagenten - Controles - Aantallen en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3188 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevallen van agressie - Artsen en apothekers - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3189 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Klachten tegen politiediensten - Comitť P - Aantallen - Evolutie - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3190 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid - Buurtinformatienetwerken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3191 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Promotiecampagne betreffende de toepassingen - Doelstellingen - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 9/6/2009
4-3192 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Afgekondigde rampenplannen - Aantallen - Oorzaken - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 25/5/2009
4-3193 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidsbeleid - Uitgevoerde rampoefeningen - Aantallen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 8/6/2009
4-3194 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Dienst Geschillen - Gerecupereerde sommen bij aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5942
4-3195 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapenvergunningen - Toekenningen in 2008 - Aantallen - Uitbreiding van het systeem Ariadne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5943
4-3196 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele Bescherming - Opsporingen van verdwenen personen in rivieren en waterlopen - Aantallen - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3197 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbalwedstrijden - Handhaving van de veiligheid - Tussenkomsten van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3198 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) - Ontbreken van taalkaders - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3199 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 13/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5944
4-3200 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Financieringstekort in ontwikkelingslanden - Wereldbank - Afstaan van een percentage van het bruto binnenlands product
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 ) 17/3/2009
  Antwoord 20/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3202