Schriftelijke vragen van 4-2201 tot 4-2300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2201 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Groene stroom - Elektriciteitsvoorziening - Procentuele bijdrage - Subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2651
4-2202 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  "Kiss and ride"-borden - Rechtsgeldigheid - Aanpassing van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2740
4-2203 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Erkende buitenlandse rijbewijzen - Inruiling - Controle van de werkelijke vaardigheden - Herzien van internationale conventies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2741
4-2204 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Opzegging van bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2742
4-2205 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2747
4-2206 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2782
4-2207 Destexhe Alain (MR) minister van Landsverdediging  
  Congo - Militaire samenwerking - Balans sinds 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
4-2208 Destexhe Alain (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking - Belgische bijdrage
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
4-2209 Destexhe Alain (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Congo - Samenwerking - Bedrag van de financiŽle steun sinds januari 2007 - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
4-2210 Collignon Christophe (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Piekuurtreinen - Gebrek aan zitplaatsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 16/10/2009
4-2211 Collignon Christophe (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Banken - Afhaling geld aan automaten - Afhaling aan automaten van een concurrerende bank - Facturatie aan de gebruiker
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 7/10/2009
4-2212 Delvaux Anne (cdH) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een Handicap - Klachtendienst - Werking - Gebruik - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2213 Delvaux Anne (cdH) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - Ratificatie - Reflectiegroep over de omzetting van het verdrag in Belgisch recht - Stand van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2214 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Directies - Aantallen dienstwagens - Verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
4-2215 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijke Familie - Erfenisrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 22/1/2009
4-2216 Van Parys Tony (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Batterijen - Milieutaks
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
4-2217 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Alcoholbeleid - Gemeenschappelijke verklaring van de ministers van Volksgezondheid - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
4-2218 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Migranten en asielzoekers - Human Immunodeficiency Virus (HIV)-besmettingen - Onveilig vrijen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2220
4-2219 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Migranten en asielzoekers - Human Immunodeficiency Virus (HIV)-besmettingen - Onveilig vrijen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2220
4-2220 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Migranten en asielzoekers - Human Immunodeficiency Virus (HIV)-besmettingen - Onveilig vrijen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2219
4-2221 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Beroepsgroepen en verenigingen - Representativiteit - Subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
4-2222 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Human Immunodeficiency Virus (HIV)-patiŽnten - Lipodystrofie en lipoatrofie - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Rappel 11/3/2009
  Antwoord 18/3/2009
4-2223 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Toepassing - Bemiddeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5909
4-2224 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronisch stemmen - Schermen met kandidaten - Voorziene presentatie voor de verkiezingen van juni 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/3/2009
4-2225 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Verkiesbaarheid van Europeanen afkomstig uit een andere Lidstaat - Keuze van de taalaanhorigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 26/2/2009
4-2226 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Justitie  
  Politieverhoor - Rechten van verdediging - Aanwezigheid van een advocaat - Gevolgen voor de Belgische rechtspraktijk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-2227 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5574
4-2228 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Politie - Inschakeling van minderjarige informanten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-2229 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Conferentie van de Verenigde Naties tegen racisme - Boycot - Antisemitisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2230 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Burundi - Uitsluiten van parlementariŽrs - Opsluiten van een journalist - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 20/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2231
4-2231 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Burundi - Uitsluiten van parlementariŽrs - Opsluiten van een journalist - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2230
4-2232 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom-telefoonnet - Reparaties in wijken met mensen die een alarmsysteem hebben - Snelheid van de uitvoering - Hoffelijkheid van de werknemers van de telefonische klantendienst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
4-2233 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Begeleiding van mensen met een beperkte mobiliteit - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/3/2009
4-2234 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
4-2235 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Verkiezingsdrukwerk - Vaste data - Herneming van het systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 13/3/2009
4-2236 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinen tussen Herentals en Antwerpen - Onvoldoende zitplaatsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 11/3/2009
4-2237 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Omruiling van rijbewijzen - Belgen met een buitenlands rijbewijs - Mogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
4-2238 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Omruiling van rijbewijzen - Akkoorden en conventies - Ontbrekende gebieden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Antwoord 10/2/2009
4-2239 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-511
4-2240 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale instellingen - FinanciŽle lasten - Schulden - Tussenkomst van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-513
4-2241 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 20/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-522
4-2242 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/8/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-523
4-2243 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-806
4-2244 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kinderopvang - Fiscale aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 29/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-913
4-2245 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-914
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5144
4-2246 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Gebruik van bijkredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-940
4-2247 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dividendbelasting - Pensioenfondsen - Onterecht geheven bronbelasting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-941
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5145
4-2248 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Subsidies - Recht op aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1048
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5146
4-2249 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing - Vordering - Verjaring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1073
4-2250 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijk besluit 25†juni†1976 betreffende de afschrijvingen en rechtzettingen in de vermogenscomptabiliteit van de Staat - Aanpassing aan de economische evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1174
4-2251 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽle crisis - Maatregelen - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/8/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1208
4-2252 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1277
4-2253 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingdiensten - Agressief gedrag ten opzichte van personeelsleden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 20/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1305
4-2254 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tax shelter - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1592
4-2255 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Derde pensioenpijler - Mogelijke reservetekorten op Belgische pensioenfondsen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 27/3/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1651
4-2256 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1685
4-2257 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Energiebesparende maatregelen - Investeringsaftrek - Limitatieve opsomming van verwarmingstoestellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1729
4-2258 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Personeelsbestand - Afslanking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1760
4-2259 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  IJslandse Banken - Depositogarantiesysteem - Oneerlijke concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1789
4-2260 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Openbare gebouwen - toegankelijkheid - Verlaging van het BTW-tarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1880
4-2261 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Auteurs- en naburige rechten - Fiscale regeling - Uitvoeringsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1881
4-2262 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Derogaties Banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1927
4-2263 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1935
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-945
4-2264 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1997
4-2265 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2024
4-2266 Smet Miet (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Ambtenaren - Disponibiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 10/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2082
4-2267 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingformulier - Hetero- en holebikoppels - Gelijkschakeling van de invulmethode - Moeilijkheden voor de belastingdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2088
4-2268 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2108
4-2269 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfsvoertuigen - Verkoop - Meerwaarden - Vrijstelling van taxatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 29/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2110
4-2270 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2127
4-2271 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese gelden - Uitgaven in BelgiŽ - Verdeling over de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 20/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2131
4-2272 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per verzekeraar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 29/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2144
4-2273 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-535
4-2274 Lanjri Nahima (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-548
4-2275 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Keizersneden - Aantallen - Verbeterde cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-572
4-2276 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Medische beeldvorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-752
4-2277 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Medische beeldvorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-778
4-2278 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Uitgaven voor asielzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-811
4-2279 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radio-isotopen - Kosten - Vergelijking met de buurlanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-843
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5213
4-2280 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radio-isotopen - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1000
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5214
4-2281 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lasertherapie - Klachten - Brandwonden - Blijvende letsels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1016
4-2282 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Respiratoire kinesitherapie - Uitbreiding van de toegestane kinesitherapeutische handelingen - Legalisering van een feitelijke toestand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1029
4-2283 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1139
4-2284 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1341
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5215
4-2285 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Magistrale bereidingen - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1409
4-2286 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatieve zorg - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 3/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1410
4-2287 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plastische ingrepen - Complicaties - Rechten van de patiŽnt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1414
4-2288 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische ziekten - Incontinentiemateriaal - Uitgaven voor het jaar 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 30/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1521
4-2289 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dagziekenhuizen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1522
4-2290 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Regionale dialysecijfers vanaf 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 30/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1523
4-2291 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Revalidatie - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1524
4-2292 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Specifieke uitgaven voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) in 2007 en tijdens het tweede semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1525
4-2293 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandheelkundige verstrekkingen - Cijfergegevens voor 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1526
4-2294 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Technische prestaties - Uitgaven sinds 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1528
4-2295 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Thuisverpleging - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1529
4-2296 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Vroedvrouwen - Uitgaven sinds 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1530
4-2297 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutische verstrekkingen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 30/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1531
4-2298 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Aantallen sinds 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1532
4-2299 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Aantallen sinds 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1533
4-2300 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Quinolonen - Consumptie in ziekenhuizen (Overconsumptie van antibiotica)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1534
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5216