Schriftelijke vragen van 4-201 tot 4-300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-201 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinvertragingen - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-709
4-202 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Dubbeldekse treinen - Geluidsoverlast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-37
4-203 Bouarfa Sfia (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gasboilers - Koolstofmonoxide-emissie - Invoering van een technische controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
4-204 Monfils Philippe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-43
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-587
4-205 Kapompolť JoŽlle (PS) minister van Werk  
  Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-651
4-206 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bariatrische ingrepen - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-207 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerkorpsen - Materiaal - Vernieuwing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-588
4-208 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Belgisch Leger - Vacatures voor 2008 - Rekruteringen per provincie en per garnizoen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 4/3/2008
4-209 Claes Dirk (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-589
4-210 Claes Dirk (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Jeugdcriminaliteit - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-673
4-211 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare instellingen van Sociale Zekerheid - Rekeningen door te zenden naar het Rekenhof - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-212 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur - Contractueel personeel - Lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
4-213 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-724
4-214 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-652
4-215 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractueel personeel - Lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-216 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Budget en boekhouding - Ernstige tekortkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-217 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Rekeningen - Overschrijdingen van kredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-218 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Gelden - Gebruik van een privť bankinstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-219 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-674
4-220 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-675
4-221 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wegenfonds - Ontbinding - Afsluiting van de inactieve orderekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
4-222 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-511
4-223 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-224 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  POD Wetenschapsbeleid - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Doorzenden van rekeningen naar het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-225 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-676
4-226 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-677
4-227 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Rekenhof - Achterstallige rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-512
4-228 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale instellingen - FinanciŽle lasten - Schulden - Tussenkomst van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-513
4-229 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  FOD Mobiliteit en Vervoer - Statutaire personeelsleden - Wedde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-230 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Internationaal Perscentrum (IPC) - Rekeningen - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-231 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische diplomatieke posten - Nota met instructies - Regeringsvorming van het jaar 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-232 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractuele werknemers - Aanwerving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-233 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Reglementair kader - Gebreken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-234 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Personeelsbeleid - Overschrijding toegelaten personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-235 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Geografisch Instituut - Loonsverhogingen - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-236 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Personeelskosten - Manier van aanrekenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-237 Dua Vera (Groen!) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aankoop van een woning - Hypothecaire lening - Fiscale aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-514
4-238 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
4-239 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-240
4-240 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Justitie  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-239
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-678
4-241 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-242
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-639
4-242 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-241
4-243 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Extractive Industry Transparency Initiative - Ontwikkelingssamenwerking - Verplichte voorwaarde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-244 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Rwanda - Gacaca-rechtbanken - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-245 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Artsen, tandartsen en kinesitherapeuten - Contingentering - Aantal geweigerde RIZIV-nummers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-246 Roelants du Vivier FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-102
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-515
4-247 Monfils Philippe (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Riziv - Gehoorapparaten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-248 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgprogramma voor de geriatrische patiŽnt - Referentieverpleegkundige - Koninklijk besluit van 29†januari†2007 - Notie van "opleiding" en "bijzondere ervaring in de geriatrische zorg"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-249 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Nationale en arrondissementele tapkamers - Inzet van blinden en slechtzienden - Evaluatie van de proefperiode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-590
4-250 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgen in het buitenland - Doden en gewonden - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
4-251 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding - Evolutie aantal scheidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-252 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-253 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Contractuele personeelsleden - Vaststelling van de lonen - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-254 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Sociale Zekerheid - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-255 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stelsel van overzeese sociale zekerheid - Aansluiting - Ontbreken van nationaliteitsvoorwaarde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-256 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Personeel - Indelen in niveau A en B - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-591
4-257 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-592
4-258 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Controles - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-725
4-259 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Boekhouding - Documenten - Tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-726
4-260 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidspersoneel - Bijzondere graden - Weddeschalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-261 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-31
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-679
4-262 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-93
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-593
4-263 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stad Komen-Waasten - Webstek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-108
4-264 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 20/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-95
4-265 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cumulregeling - Vervangingsinkomen - Werk als kunstenaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-266 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overlijden - Meldinsplicht door het gemeentebestuur - Naaste familie van de overledene
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-785
4-267 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-268
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-594
4-268 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-267
4-269 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Lernout & Hauspie - Proces - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-270 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-680
4-271 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Procedures - Inning van aan derden gefactureerde diensten - Verantwoording bestellingen en facturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-272 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Rekenhof - Tekortkomingen in de boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-273 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) - Gelijkstelling met een intercommunale - Fiscale regime
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-516
4-274 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beveiliging tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars appartementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-275
4-275 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beveiliging tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars appartementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-274
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-595
4-276 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Uitlaten van honden - Verbod voor fietsers om al rijdend het dier aan de leiband te houden - "Springer"-systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-277 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bevallingsgegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-278 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Huisbezoeken - Aantallen in rust- en verzorgingstehuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-279 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-280 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Rusthuizen - Terugvordering van subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-281 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-596
4-282 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Personeel - Benoemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-283 Taelman Martine (Open Vld) minister van Werk  
  Dienstencheques - Verbod op gebruik door verenigingen - Aanpassing - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-653
4-284 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geÔntegreerd informaticasysteem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-681
4-285 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechterlijke orde - Werking - Bruikbaar statistisch materiaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-286 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtelijke achterstand - Wet van 21†april†2007 op de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Ontbreken van uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-287 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het medisch aanbod in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-69
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-534
4-288 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  De kansspelwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-63
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-682
4-289 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-290
4-290 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-289
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-535
4-291 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Opbouw geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-597
4-292 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 10†april†1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-598
4-293 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-599
4-294 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsagenten - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-600
4-295 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsagenten - Personen met andere taken - Visueel onderscheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-601
4-296 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Globaal medisch dossier
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-536
4-297 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychotrope stoffen - JustitiŽle case-manager (Drugsproblematiek)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 27/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-298
4-298 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Psychotrope stoffen - JustitiŽle case-manager (Drugsproblematiek)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-297
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-683
4-299 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Werkstraffen - Gemeentelijke of stedelijke coŲrdinator - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-684
4-300 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-517