Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Parys Tony" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Ambtshalve politioneel onderzoek - Omzendbrief Col 8/2005 - Toepassing (4-3556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Parys aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3556
Batterijen - Milieutaks (4-2216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Parys aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2216
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer Tony Van Parys tot quaestor van de Senaat (ter vervanging van de heer Etienne Schouppe)
4-23
p. 4 4-23 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Tony Van Parys tot quaestor van de Senaat
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van de heer Tony Van Parys tot quaestor van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in België      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie (Gent - KUL-norm) (4-992)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-103
p. 32-33 4-103 p. 32-33 (PDF)
De door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie (Politiecapaciteit : budgettair verschil tussen de minimumnorm en de KUL-norm ten laste van de steden en gemeenten - Onhoudbare situatie voor de gemeentefinanciën) (4-839)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-81
p. 35-36 4-81 p. 35-36 (PDF)
De modernisering van de burgerlijke stand (Digitalisering - Documentatiecentrum van buitenlandse akten, wetgevingen en beslissingen - Europese uitwisseling van persoonsgegevens) (4-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 60-61 4-79 p. 60-61 (PDF)
De opvang van geïnterneerden (in forensische psychiatrische centra - Stand van zaken - Ontlasting van gevangenissen) (4-805)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 20-22 4-79 p. 20-22 (PDF)
De parketsamenwerkingsverbanden als strategische stap in de hervorming van het gerechtelijk landschap (4-1109)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 38-40 4-113 p. 38-40 (PDF)
De problematiek van de identiteitsfraude (Opbouwen van een modellendatabank waarbij vervalste buitenlandse documenten van de burgerlijke stand kunnen worden herkend) (4-941)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 57-59 4-79 p. 57-59 (PDF)
De selectieprocedure voor korpschefs van de zonale politie (Onderzoek naar de selectie van de korpschef van Gent - Noodzaak om de huidige procedure te evalueren - Opportuniteit van een bureau "integriteit") (4-826)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-80
p. 8-10 4-80 p. 8-10 (PDF)
De tarifering van de gerechtskosten (Vernietiging door de Raad van State van KB van 27 april 2007 dat een nieuwe methodiek invoert om de gerechtskosten in strafzaken te standardiseren) (4-944)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 61-62 4-79 p. 61-62 (PDF)
De toepassing van de omzendbrief COL 8/2005 betreffende het ambtshalve politioneel onderzoek (Samenwerking parket-politiediensten - Autonome politieafhandeling) (4-506)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-51
p. 28-30 4-51 p. 28-30 (PDF)
De transparantie op de producten van de Rechterlijke Orde (Ontwikkeling van een meetinstrument voor de kostprijs van gerechtelijke activiteiten, o.m. inzake personeel en materieel) (4-1000)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 67-68 4-82 p. 67-68 (PDF)
De uitvoering van gevangenisstraffen tot 3 jaar (Automatische strafonderbreking in afwachting van een potentieel elektronisch toezicht) (4-245)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 35-37 4-26 p. 35-37 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2007 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2009 (4-1037)      
  Bespreking
4-54
p. 19-22 4-54 p. 19-22 (PDF)
   Bezuiniging op druk- en portkosten van de documenten van de Senaat - Verzending van wetsvoorstellen aan senatoren
4-54
p. 21-22 4-54 p. 21-22 (PDF)
   Overzicht van de begroting
4-54
p. 19-20 4-54 p. 19-20 (PDF)
   Rationeel energieverbruik in de gebouwen van de Senaat
4-54
p. 22 4-54 p. 22 (PDF)
   Transparantie van de begroting
4-54
p. 20 4-54 p. 20 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010 (4-1524)      
  Bespreking
4-102
p. 17-19 4-102 p. 17-19 (PDF)
   Besparingen op energie en protocoluitgaven
4-102
p. 17-18 4-102 p. 17-18 (PDF)
   Overzicht van de begroting
4-102
p. 17-18 4-102 p. 17-18 (PDF)
   Vermindering van de dotatie van de Senaat
4-102
p. 18 4-102 p. 18 (PDF)
   Wenselijkheid om de vergoedingen voor bijzondere opdrachten te herzien
4-102
p. 18-19 4-102 p. 18-19 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Tony Van Parys, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Ernstige disfuncties bij de controle van de woonplaatsen (door politieambtenaren) (4-1181)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-117
p. 43-45 4-117 p. 43-45 (PDF)
Gemeenschappelijk toezichtverslag van het Vast Comité P en het Vast Comité I betreffende het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) (4-872)      
  Verslag van de heren Tony Van Parys (S) en François-Xavier de Donnea (K)
4-872/1
p. 1-108 4-872/1 p. 1-108 (PDF)
Het codificatieproject economisch recht (Reorganisatie van bestaande economische regelgeving - Stand van zaken werkzaamheden Rondetafel - Overleg met sociale partners - Europese benadering) (4-943)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 62-64 4-79 p. 62-64 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel (Onderzoek tegen een speurder uit de cel Waals-Brabant) (4-1084)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 39-41 4-111 p. 39-41 (PDF)
Het ontbreken van essentiële gegevens in de Algemene nationale gegevensbank van de Federale Politie (Ontbreken van foto, beschrijving of vingerafdrukken van aangehouden personen) (4-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-66
p. 26-27 4-66 p. 26-27 (PDF)
Het project tot verbetering van het beheer van de gerechtskosten (Kostenbeheersing binnen Justitie : bewustwording en invoering van een nieuw administratief proces) (4-999)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 65-66 4-82 p. 65-66 (PDF)
Het verlaten van het grondgebied van de daders van de steekpartij die te Gent plaatsvond op 4 september 2007 (Gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken) (4-611)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 18-24 4-62 p. 18-24 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van de heer Tony Van Parys
4-87
p. 4 4-87 p. 4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-1050/7
p. 1-6 4-1050/7 p. 1-6 (PDF)
  4-1050/7
p. 2-5 4-1050/7 p. 2-5 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Schijnhuwelijken - Parketten - Beleidsverschillen (4-3557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Parys aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3557
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat (Veiligheidsmachtiging voor de senatoren die lid zijn van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (4-1696)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille en Tony Van Parys en mevrouw Christiane Vienne
4-1696/1
p. 1-3 4-1696/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat (De vertegenwoordiging van de Senaat buiten rechte) (4-1364)      
  Voorstel van de heren André Van Nieuwkerke en Tony Van Parys en mevrouw Olga Zrihen
4-1364/1
p. 1-3 4-1364/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie (4-423)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys
4-423/1
p. 1-4 4-423/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (4-1698)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Tony Van Parys
4-1698/1
p. 1-5 4-1698/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars (4-973)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-973/1
p. 1-5 4-973/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Verlaging BTW-tarief - Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's - Zwartwerk - Spreiding over het ganse jaar van de prestaties onder studentencontract - Opheffing van de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten - Afbouw van de excessen t.g.v. exclusieve afnameverplichtingen in de café-sector) (4-686)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes, Wouter Beke, Louis Ide, Hugo Vandenberghe et Tony Van Parys
4-686/1
p. 1-7 4-686/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (4-1082)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1082/1
p. 1-7 4-1082/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (4-1021)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-1021/1
p. 1-3 4-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1547/1
p. 1-4 4-1547/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciële sector e.d.) (4-860)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (Strafbaarstelling van "het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf") (4-508)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Verslag van de heer Tony Van Parys
4-508/1
p. 1-21 4-508/1 p. 1-21 (PDF)
   Bespreking
4-13
p. 25-31 4-13 p. 25-31 (PDF)
Vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van een senator (4-1041)      
  Verslag van de heren Christophe Collignon en Tony Van Parys
4-1041/1
p. 1-5 4-1041/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking en stemming over de conclusies van de commissie
4-54
p. 22-25 4-54 p. 22-25 (PDF)
Waterpijp - Gevolgen voor de gezondheid - Onderzoek - Sensibilisatie (4-2914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Parys aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2914
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee (Strafbaarstelling - Strafprocedure - Wettelijke basis voor de deelname van de Belgische Marine aan de operatie ATALANTA - Extraterritoriale bevoegdheid - bij arrestatie) (Zie ook doc. nr 4-1562) (4-1561)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-1561/2
p. 1-2 4-1561/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Strafbaarstelling - Strafprocedure - Wettelijke basis voor de deelname van de Belgische Marine aan de operatie ATALANTA - Extraterritoriale bevoegdheid bij arrestatie) (Zie ook doc. nr 4-1561) (4-1562)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-1562/3
p. 1-10 4-1562/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
4-104
p. 4-11 4-104 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heer Tony Van Parys c.s.
4-1357/4
p. 3-4 4-1357/4 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Amendementen nrs 102 tot 104 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1521/3
p. 50-51 4-1521/3 p. 50-51 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 90 en 95 tot 101 van de heer Tony Van Parys c.s.
4-1521/3
p. 1-51 4-1521/3 p. 1-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Samenstelling Hof van assisen) (4-1175)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-1175/2
p. 1-4 4-1175/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-84
p. 8 4-84 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen - Werking en samenstelling Kansspelcommissie) (4-1410)      
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1410/3
p. 2 4-1410/3 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen (4-310)      
  Algemene bespreking
4-5
p. 11-18 4-5 p. 11-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendement nr 132 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Amendementen nrs 13 tot 20 en 27 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1411/4
p. 8-11 4-1411/4 p. 8-11 (PDF)
  4-1411/4
p. 17 4-1411/4 p. 17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Bevoegdheden en territoriale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg - Geschil met het Fonds voor medische ongevallen - Zie ook 4-1691) (4-1692)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-1692/2
p. 1-7 4-1692/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-120
p. 5-9 4-120 p. 5-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft (Verhoging van de leeftijdsgrens) (4-1642)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-1642/3
p. 1-4 4-1642/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Tony Van Parys
4-1589/1
p. 1-4 4-1589/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpérée, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is (Invoeging artikel 559, 2°, in het Strafwetboek - Wijziging artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet) (4-1427)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Tony Van Parys en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1427/1
p. 1-3 4-1427/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiële instellingen om een financieel noodplan op te stellen (Wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) (4-1461)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1461/1
p. 1-7 4-1461/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Verbod tot toegang tot de speelzalen voor penitentiaire beambten) (4-1751)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1751/1
p. 1-4 4-1751/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, van de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen - Zie ook doc. 5-1832) (4-1488)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1488/1
p. 1-29 4-1488/1 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat (4-1588)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1588/1
p. 1-7 4-1588/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (Reservataire erfgenamen) (4-1362)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Schelfhout
4-1362/1
p. 1-7 4-1362/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven, Francis Delpérée en Tony Van Parys, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1091/1
p. 1-3 4-1091/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (Veelheid aan samenlevingsvormen - Meer nieuw samengestelde gezinnen die zullen instaan voor de opvoeding van de kinderen - Wettelijke bescherming van de nieuw opgebouwde affectieve band tussen de niet-biologische zorgouder en het kind) (4-670)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-670/1
p. 1-8 4-670/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde beïnvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen (4-507)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-507/3
p. 1-13 4-507/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
4-16
p. 39-40 4-16 p. 39-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (4-1339)      
  Voorstel van de dames Miet Smet, Christine Defraigne, Christiane Vienne en Sabine de Bethune en van de heren Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1339/1
p. 1-12 4-1339/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpérée, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1377/1
p. 1-5 4-1377/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpérée, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1376/1
p. 1-5 4-1376/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendement nr 25 van de heer Tony Van Parys
4-924/3
p. 73 4-924/3 p. 73 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 49 tot 53 van de heer Tony Van Parys c.s.
4-924/3
p. 65 4-924/3 p. 65 (PDF)
  4-924/3
p. 86-88 4-924/3 p. 86-88 (PDF)
  Verslag van de heren Francis Delpérée en Tony Van Parys
4-924/4
p. 1-280 4-924/4 p. 1-280 (PDF)
  4-924/8
p. 1-37 4-924/8 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (Voorziening in cassatie zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie - Kennisgeving - Niet-ontvankelijkheid) (4-20)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-20/1
p. 1-2 4-20/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-20/2
p. 1-2 4-20/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek (Opleggen van een geldboete aan eenieder die door zijn woorden, daden of onthoudingen bewust een belangrijk risico schept dat de normale rechtsgang ernstig kan verstoren of schaden - Brits concept "contempt of court") (4-21)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-21/1
p. 1-3 4-21/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten (4-688)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-688/1
p. 1-3 4-688/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek (Procedure van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, in spoedeisende gevallen - Voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie) (4-17)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-17/1
p. 1-2 4-17/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Tony Van Parys
4-495/1
p. 1-5 4-495/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector (Aftrek van verliezen van in het verleden behaalde winsten) (4-942)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-942/1
p. 1-7 4-942/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische coöperatieve vennootschap (Wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Cooperatie, van het KB van 29 maart 1958 houdende vaststelling van het aantal vaste en plaatsvervangende leden der commissies bedoeld in de wet van 20 juli 1955 - Wijziging KB 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen) (4-1456)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1456/1
p. 1-5 4-1456/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Verslag van de heren Francis Delpérée en Tony Van Parys
4-147/2
p. 1 4-147/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek) (Vordering strekkende tot betaling van een zekere schuld die een geldsom tot voorwerp heeft) (Zie doc. 4-823) (4-139)      
  Amendementen nrs 17 tot 31 van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Helga Stevens
4-139/3
p. 1-8 4-139/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken (Wijziging KB nr 20 tot vaststelling van de tarieven van de BTW) (4-1436)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1436/1
p. 1-5 4-1436/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek (Geldboete voor iedere bedienaar van de eredienst die een huwelijk inzegent voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk, afschaffing) (4-1548)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1548/1
p. 1-4 4-1548/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-594/3
p. 1-14 4-594/3 p. 1-14 (PDF)
  4-594/8
p. 1-5 4-594/8 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 (Wegwerken van juridische discrepanties in de wet) (4-644)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-644/1
p. 1-3 4-644/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis (4-698)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-698/1
p. 1-4 4-698/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen (Verplichting voor de kredietinstellingen om de bankkaarthouder in te lichten) (4-1457)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1457/1
p. 1-4 4-1457/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen (Wijziging KB 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van KB nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut van zelfstandigen - Zelfstandige die zich in een "staat van behoefte" bevindt - Zie ook doc. 4-1504) (4-1503)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1503/1
p. 1-4 4-1503/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen (De voor de zelfstandige "in staat van behoefte" vrijgestelde kwartalen inzake bijdragen opnieuw beschouwen als betaalde kwartalen voor de vaststelling van de pensioenrechten - Zie ook doc. 4-1503) (4-1504)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1504/1
p. 1-4 4-1504/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek (Verbod voor magistraten processen, betwiste rechten en rechtsvorderingen over te nemen : referendarissen en parketjuristen) (4-11)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-11/1
p. 1-3 4-11/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie (4-13)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-13/1
p. 1-6 4-13/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep (4-1337)      
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-1337/3
p. 1-4 4-1337/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (Aanstelling van curatoren) (4-18)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-18/1
p. 1-4 4-18/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (Problemen met bomen dicht bij de scheiding tussen percelen) (4-435)      
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-435/2
p. 2 4-435/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Tony Van Parys
4-435/3
p. 1-7 4-435/3 p. 1-7 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Tony Van Parys, na terugzending door de plenaire vergadering
4-435/7
p. 1-8 4-435/7 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371, § 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek (Berekening van de anciënniteit van de griffiers - De inschrijving bij de balie evenals de uitoefening van het ambt van notaris komen in aanmerking) (4-14)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-14/1
p. 1-3 4-14/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek (Vruchtgebruik op verbruikbare goederen [Oneigenlijk vruchtgebruik] - Teruggave : schattingsclausule versus afwezigheid van clausule) (4-15)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-15/1
p. 1-4 4-15/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (4-1217)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Roland Duchatelet, Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1217/1
p. 1-7 4-1217/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek (Leiding van de rechtbank en verdeling van de dienst wanneer er in de politierechtbank verscheidene rechters zijn) (4-19)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-19/1
p. 1-2 4-19/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie : kennelijk ongegronde of niet ernstige aanvragen - Voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie) (4-16)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-16/1
p. 1-5 4-16/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-16/2
p. 1-2 4-16/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-16/2
p. 2 4-16/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied (4-1361)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche en mevrouw Sabine de Bethune
4-1361/1
p. 1-5 4-1361/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof) (Openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen (4-606)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Dirk Claes en Pol Van Den Driessche
4-606/1
p. 1-7 4-606/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kiestwetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-134)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke, Louis Ide, Etienne Schouppe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-134/1
p. 1-21 4-134/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot (4-989)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-989/1
p. 1-6 4-989/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (Bevoegdheid van de officier van de gerechtelijke politie) (4-1226)      
  Voorstel van de heren Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Els Schelfhout
4-1226/1
p. 1-11 4-1226/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, met het oog op de beperking van het personeel toepassingsgebied (Beperking van het toepassingsgebied ratione personae tot de categorieën van professionelen die onder het toepassingsgebied vallen van de Europese richtlijn 2002/47/EG van 6 juni 2002 betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten - Speculatieve praktijken met afgeleide producten) (4-1324)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke en Tony Van Parys
4-1324/1
p. 1-7 4-1324/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft (4-1080)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1080/1
p. 1-6 4-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (4-338)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-338/1
p. 1-15 4-338/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt (Geassocieerd notaris na eervol ontslag - Opschorting van de stage in een notariskantoor - Benoeming op een andere standplaats zonder examens - Plaatsvervanging, wanneer een notaris tijdelijk verhinderd is) (4-1317)      
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1317/2
p. 2 4-1317/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Wegwerken van een aantal juridische onvolkomenheden m.b.t. de regels over de samenstelling van de verschillende benoemingscommissies voor het notariaat) (4-735)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-735/1
p. 1-12 4-735/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Toevoeging van 1 substituut procureur des Konings aan het parket te Veurne) (4-841)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Huge Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-841/1
p. 1-3 4-841/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vereenvoudiging van de procedure - Uitbreiding van de werkingssfeer via verminderde vergoeding voor ernstige hinder zonder sluiting - Voordelerige financiering voor de gemeenten - Verhoging van de vergoeding - Betere communicatie en inspraak) (4-988)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-988/1
p. 1-15 4-988/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, met het oog op het verbeteren van de rechtspositie van de auteur (Overeenkomst auteur-uitgever) (4-1646)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1646/1
p. 1-8 4-1646/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Algemene bespreking
4-33
p. 46-57 4-33 p. 46-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-612/1
p. 1-3 4-612/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame (4-1081)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1081/1
p. 1-14 4-1081/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (4-669)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-669/1
p. 1-15 4-669/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Amendement nr 19 van de heer Tony Van Parys c.s.
4-127/4
p. 3 4-127/4 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 17 en 18 van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-127/4
p. 2 4-127/4 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlanstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (4-133)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys
4-133/1
p. 1-37 4-133/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State) (4-10)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-10/1
p. 1-6 4-10/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-10/2
p. 1 4-10/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers (4-1431)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Sabine de Bethune
4-1431/1
p. 1-8 4-1431/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure) (4-1115)      
  Amendement nr 2 van de heer Tony Van Parys c.s.
4-1115/2
p. 2-3 4-1115/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten (De eigenhandige facturering - Nadere regels voor de verbetering van foutieve facturen - Bewaringstermijn - Opslagplaats en grensoverschrijdende aspecten) (4-599)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Georges Dallemagne, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-599/1
p. 1-10 4-599/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen (Opheffing van de ongelijke behandeling tussen gehuwden/wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden - Tijdelijke werkloosheid - Wijziging artikelen 147, 150 en 151 WIB1992) (4-1450)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1450/1
p. 1-5 4-1450/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (4-576)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-576/1
p. 1-2 4-576/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Artikel 104) (4-1451)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1451/1
p. 1-4 4-1451/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud (o.a. opzegvergoedingen Belgische grensarbeiders) (4-1587)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1587/1
p. 1-3 4-1587/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1594/1
p. 1-9 4-1594/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen (in het kader van aanleg en onderhoud van tuinen) (4-788)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-788/1
p. 1-3 4-788/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen (Beperking in de tijd van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep - Sectoren waarin er manifeste misbruiken worden vastgesteld - Verschijnsel van schijnzelfstandigheid - Machtiging aan de Koning) (4-600)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-600/1
p. 1-5 4-600/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen (4-580)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-580/1
p. 1-4 4-580/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen (Zelfstandigen geconfronteerd met achterstallige bijdragen gezien de stijging van hun schuldenberg) (4-579)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-579/1
p. 1-4 4-579/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999