S. 4-1175 Dossierfiche K. 52-1149

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
Xavier Baeselen   Daniel Bacquelaine   Jean-Luc Crucke   Pierre-Yves Jeholet   Marie-Christine Marghem  

strafrechtspraak
magistraat
strafprocedure
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
minderjarigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1149/1 Wetsvoorstel 9/5/2008
K. 52-1149/2 Amendementen 11/12/2008
K. 52-1149/3 Verslag namens de commissie 4/2/2009
K. 52-1149/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/2/2009
K. 52-1149/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/2009
4-1175/1 4-1175/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/2009
4-1175/2 4-1175/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2009
4-1175/3 4-1175/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/5/2008   Indiening Doc. K. 52-1149/1
15/5/2008   Inoverwegingneming
4/2/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1149/3
12/2/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 82, p. 36-39
12/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o1)
Integraal verslag nr. 82, p. 44-45
Doc. K. 52-1149/5
12/2/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/2/2009   Overzending Doc. 4-1175/1 4-1175/1 (PDF)
13/2/2009   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
15/7/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1175/3 4-1175/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/2/2009   Verzending naar commissie
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Niet behandeld
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2009   Aanneming zonder amendering
8/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1175/2 4-1175/2 (PDF)
16/7/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
31/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
18/8/2009   Bekendmaking (54562-54563)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/2/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/7/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/7/2009 18/8/2009 , blz 54562-54563

Kruispuntbank van de wetgeving