S. 4-1562 Dossierfiche K. 52-2215

Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
Regering H. Van Rompuy I  

piraterij
strafprocedure
marine
gerechtelijke vervolging
veiligheid op zee
extraterritoriale bevoegdheid
militaire missie van de EU

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2215/1 Wetsontwerp 21/10/2009
K. 52-2215/2 Amendementen 9/12/2009
K. 52-2215/3 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2215/4 Tekst verbeterd door de commissie 16/12/2009
K. 52-2215/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/2009
4-1562/1 4-1562/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/2009
4-1562/2 4-1562/2 (PDF) Amendementen 18/12/2009
4-1562/3 4-1562/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2009
4-1562/4 4-1562/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2215/1
12/11/2009   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 120, p. 69
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/12/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2214/2
17/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 109-118 en 124
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-13/o10)
Integraal verslag nr. 131, p. 124-125
Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. K. 52-2215/5
  Commissie: Justitie
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Overzending Doc. 4-1562/1 4-1562/1 (PDF)
18/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
18/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
18/12/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-5/o6) Hand. 4-105 Hand. 4-105 (PDF)
Doc. 4-1562/4 4-1562/4 (PDF)
19/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Verzending naar commissie
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
18/12/2009   Bespreking
18/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
18/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1562/3 4-1562/3 (PDF)
19/12/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
14/1/2010   Bekendmaking (1483-1485)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2009, 19/12/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 14/1/2010, blz 1483-1485