S. 4-507 Dossierfiche K. 52-833

Wetsontwerp tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde beïnvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen
Francis Delpérée   

corruptie
strafrecht
overheidsadministratie
overheidsapparaat
machtsmisbruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-507/1 4-507/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/1/2008
4-507/2 4-507/2 (PDF) Amendementen 30/1/2008
4-507/3 4-507/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/2008
4-507/4 4-507/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/2/2008
4-507/5 4-507/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/2/2008
K. 52-833/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/2/2008
K. 52-833/2 Advies van de Raad van State 3/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/1/2008   Indiening Doc. 4-507/1 4-507/1 (PDF)
17/1/2008   Inoverwegingneming
17/1/2008   Verzending naar commissie: Justitie
7/2/2008   Inschrijving op agenda
14/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
14/2/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
14/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
Doc. 4-507/5 4-507/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/1/2008   Verzending naar commissie
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
23/1/2008   Bespreking
29/1/2008   Inschrijving op agenda
29/1/2008   Bespreking
30/1/2008   Inschrijving op agenda
30/1/2008   Bespreking
30/1/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
30/1/2008   Aanneming na amendering
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-507/3 4-507/3 (PDF)
12/2/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-507/4 4-507/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/2/2008   Overzending Doc. K. 52-833/1
28/2/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 24 Bijlage 06/03/2008, p. 13
3/4/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-833/2
7/5/2010   Einde behandeling
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/2/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 23/1/2008, 29/1/2008, 30/1/2008, 12/2/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 15/2/2008 60 29/4/2008
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 15/2/2008 363 13/7/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Onderzoekstermijn (K1) 15/2/2008 496 24/3/2010