S. 4-1561 Dossierfiche K. 52-2214

Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee
Regering H. Van Rompuy I  

piraterij
marine
strafsanctie
gerechtelijke vervolging
veiligheid op zee
extraterritoriale bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2214/1 Wetsontwerp 21/10/2009
K. 52-2214/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/12/2009
K. 52-2214/2 Verslag namens de commissie 17/12/2009
K. 52-2214/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/2009
4-1561/1 4-1561/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2009
4-1561/2 4-1561/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2009
4-1561/3 4-1561/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2214/1
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/12/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2214/2
17/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 109-118
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o10)
Integraal verslag nr. 131, p. 123-124
Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. K. 52-2214/4
17/12/2009   Aanneming zonder amendering
12/11/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/22 4-82/22 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1561/1 4-1561/1 (PDF)
18/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
19/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 4-105 Hand. 4-105 (PDF)
Doc. 4-1561/3 4-1561/3 (PDF)
19/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Verzending naar commissie
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
18/12/2009   Bespreking
18/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
18/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1561/2 4-1561/2 (PDF)
19/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
14/1/2010   Bekendmaking (1485-1487)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2009, 19/12/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/1/2010 5 8/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/1/2010 20 25/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 14/1/2010, blz 1485-1487