Europa en de wereld

De Senaat waakt erover dat de Europese Unie geen initiatief neemt over een thema dat beter op een lager niveau behandeld wordt. Het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden werd opgericht met het oog op een versterkte deelname van de nationale parlementen aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Daarnaast maken senatoren deel uit van de internationale parlementaire assemblees van de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Unie voor de Middellandse Zee en de InterParlementaire Unie.

2023

31/1/2023 Voorstelling van het jaarverslag 2021 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting
30/1/2023 COSAC, 30 januari 2023
23-27/1/2023 Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa: winterzitting 2023
16/1/2023 Voorstelling van het Werkprogamma van de Europese Commissie
10/1/2023 Het verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat 2022

2022

14/12/2022 Gedachtewisseling met de premier over verschillende Europese topvergaderingen
2/12/2022 Feedback evenement over de Conferentie over de toekomst van Europa
30/11/2022 Bespreking van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie
29/11/2022 Bezoek van Roberta Metsola, voorzitster van het Europees Parlement
25/11/2022 De Vaste Commissie van de Raad van Europa vergadert te Reykjavik
24/11/2022 Bezoek van de president van de Zwitserse Confederatie
22/11/2022 Viering van 70 jaar Europees Parlement
18-21/11/2022 NAVO Parlementaire Assemblee, Madrid, 18-21 november 2022
17/11/2022 Bezoek van de Voorzitster van de Duitse Bundestag
13-15/11/2022 COSAC, 13-15 november 2022
8/11/2022 Gedachtewisseling met een Spaanse parlementaire delegatie
25/10/2022 First Parliamentary Summit of the Crimea Platform
17/10/2022 De informele Europese Raad van 7 oktober 2022 en de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022
10-14/10/2022 Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
3/10/2022 De informele Europese Raad van 7 oktober 2022
15-16/09/2022 24ste Interparlementaire Ruimtevaartconferentie te Parijs
7/09/2022 Bezoek van de Voorzitter van de Nationale Vergadering van de Democratische Republiek Congo
7/09/2022 Amerikaanse parlementsleden bezoeken de Senaat
4-5/09/2022 GBVB-GVDB interparlementaire conferentie komt samen in Praag
18/07/2022 De Europese Raad van 23-24 juni 2022
11/07/2022 COSAC-voorzittersvergadering, 11 juli 2022
24/06/2022 Toespraak van mevrouw Yevheniia Kravchuk, lid van het Oekraďense Parlement
20-24/06/2022 Zomerzitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
22/06/2022 Federaal EU adviescomité: Tsjechische prioriteiten en gedachtewisseling met Oekraďense parlementsleden
22/06/2022 Bezoek van de Eerste minister van de Republiek Congo
16/06/2022 Bezoek van het Parlement van Mongolië
15/06/2022 Bezoek van een delegatie van de Senaat van Indonesië
14/06/2022 Ontvangst van de Voorzitster van de Senaat van Mexico
13/06/2022 Voorzitter van het Parlement van Oekraďne op bezoek in de Senaat
07/06/2022 Bezoek van stagiairs-diplomaten aan het Federaal Parlement
01/06/2022 De informele Europese Raad van 30-31 mei 2022
30/05/2022 Bezoek van de voorzitsters van de Senaat en de Kamer aan het Nederlandse Parlement
27-30/05/2022 Solidariteit met Oekraďne en antwoorden op de Russische dreiging op de agenda van de voorjaarsbijeenkomst van de NAVO-PA
17/05/2022 Interparlementaire gedachtewisseling over de Conferentie over de toekomst van Europa
13/05/2022 Parlementaire delegatie van Bahrein ontvangen in het Federaal Parlement
12/05/2022 Paris Cyber Summit
9/05/2022 Slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa
26-30/04/2022 Zevende plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
25-28/04/2022 Lentezitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
25/04/2022 Interparlementaire commissievergadering over subsidiariteit
8-9/04/2022 Zesde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
31/03/2022 Toespraak Oekraďense president Zelensky in het Federaal Parlement
31/03/2022 Ontvangst van de Voorzitter van het Parlement van Georgië
28-29/03/2022 28 & 29 maart 2022: EU-Voorzittersvergadering in Slovenië
25-26/03/2022 Vijfde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
22/03/2022 Federaal EU Adviescomité bespreekt de Europese Raden van maart
21/03/2022 Bezoek van de President van Oostenrijk aan het Federaal Parlement
14-15/03/2022 Raad van Europa: bijzondere zitting over Oekraďne
13-14/03/2022 Thematische interparlementaire conferentie over strategische economische autonomie
11-12/03/2022 Vierde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
10/03/2022 Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
8/03/2022 Voorstelling van het jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting
3-5/03/2022 COSAC, 3-5 maart 2022
4/03/2022 Steunbetuiging aan het Parlement van Oekraďne
21/02/2022 Voorstelling van de aanbevelingen van het Belgische burgerpanel voor de Conferentie over de toekomst van Europa
16/02/2022 Briefing Top EU-Afrikaanse Unie en Top Stabiliteitspact
15/02/2022 Voorstelling van het Werkprogamma van de Europese Commissie
24-28/01/2022 Winterzitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
21-22/01/2022 Derde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
14/01/2022 COSAC, 14 januari 2022
14/01/2022 Conventie van Istanbul: Nederlandstalige versie van het Handboek voor parlementsleden

2021

20/12/2021 Resultaten van de Europese Raad van 16 december 2021
17/12/2021 Vergadering werkgroepen van de Conferentie over de toekomst van Europa
13/12/2021 Het verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat 2021
7-8/12/2021 Bezoek van Voorzitsters van Kamer en Senaat aan Zweden
4/12/2021 Top van Parlementsvoorzitters van de Unie voor de Middellandse Zee
29-30/11/2021 COSAC, 29-30 november 2021
26-30/11/2021 IPU stemt resolutie over gelijke toegang tot vaccins wereldwijd
16/11/2021 ASEP11: Aziatisch-Europese Parlementaire Top komt virtueel samen
9/11/2021 Resultaten van de Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021

7-9/11/2021

23ste Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie, Tromsř
28/10/2021 Bezoek van de Duitse Bundesrat aan het Federaal Parlement
28/10/2021 Vergadering van het Platform Ruimtevaart met Belspo
25-26/10/2021 Negende bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Parlementaire Controlegroep voor Europol
23/10/2021 Tweede plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
21-22/10/2021 Europese Conferentie van parlementsvoorzitters
8-11/10/2021 67ste jaarlijkse zitting van de NAVO Parlementaire Assemblee
5/10/2021 Bezoek van de Zwitserse Ständerat
27-30/9/2021 Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
9/9/2021 Conferentie GBVB/GVDB onder Sloveens voorzitterschap in Ljubljana
6-8/9/2021 De Wereldconferentie van parlementsvoorzitters neemt een verklaring aan waarin wordt opgeroepen tot een doeltreffender internationale solidariteit
6-8/9/2021 Voorzitsters van Kamer en Senaat verdedigen gelijke kansen op Vijfde Wereldconferentie van Parlementsvoorzitters
19/7/2021 COSAC, 19 juli 2021
6/7/2021 Resultaten van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021
29/6/2021 Ontvangst van de Voorzitter van het Parlement van Montenegro
29/6/2021 Gedachtewisseling met eurocommissaris Schmit in COMEUROP
23/6/2021 Raad van Europa viert de 10de verjaardag van de Conventie van Istanboel
22/6/2021 Gedachtewisseling over de betrekkingen tussen België en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit
19/6/2021 Eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
16/6/2021 Bezoek van Mevrouw Anca DRAGU, Voorzitster van de Roemeense Senaat
16/6/2021 Toelichting over de agenda van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021
15/6/2021 Senaatsvertegenwoordigers bij de Conferentie over de toekomst van Europa
14/6/2021 Europese Interparlementaire Conferentie over migratie en asiel
14/6/2021 COMCIVITAS bespreekt het actieplan voor de Europese democratie
31/5-1/6/2021 COSAC, 31 mei – 1 juni 2021
31/5/2021 Gemeenschappelijke vergadering Kamer-Senaat over een meer gendervriendelijk parlement
27/5/2021 Ruimteafval besproken door het Platform Ruimtevaart
27/5/2021 De Interparlementaire Unie (IPU) keurt een resolutie goed van senator Gryffroy over de circulaire economie en digitalisering
26/5/2021 Resultaten van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021 besproken in COMEUROP
10/5/2021 Senaat vertegenwoordigt België tijdens de parlementaire ruimtevaartconferentie
10/5/2021 EU-Voorzittersvergadering
9/5/2021 Europadag
24/4/2021 Herdenking Armeense Genocide
20/4/2021 Nieuwe Belgische rechter voor het Europees Hof voor de rechten van de mens
19/4/2021 Gedachtewisseling met Europese Ombudsvrouw O’Reilly
19/4/2021 Burgerparticipatie in de Conferentie over de toekomst van Europa
29/3/2021 Resultaten van de informele Europese Raad van 25 maart 2021
16/3/2021 Gedachtewisseling met eurocommissaris Šuica over de Conferentie over de toekomst van Europa
1/3/2021 Resultaten van de Europese Raad van 25 en 26 februari 2021
23/2/2021 Gedachtewisseling met Michel Barnier over de gevolgen van de brexit voor België
22/2/2021 Voorbereiding van de IPU wereldconferentie
11/2/2021 De minister van buitenlandse zaken van Noord-Macedonië op bezoek in de Senaat
1-2/2/2021 Parlementaire controle over Europol op de Europese agenda
01/02/2021 Gedachtewisseling in het Federaal EU Adviescomité over het Jaarverslag 2019 van de Europese Rekenkamer en de EU-begroting
25-28/1/2021 Eerste plenaire vergadering van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa in 2021
22/01/2021 COMINSTIT ontvangt mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer
18/01/2021 De Europese Commissie stelt het werkprogramma voor van 2021
13/01/2021 Bezoek van de Voorzitster van het Parlement van Kosovo
11/01/2021 COSAC, 11 januari 2021
6/01/2021 Gedachtewisseling over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

2020

16/12/2020 Gedachtewisseling met eurocommissaris Reynders over de rechtsstaat in de EU
15/12/2020 Resultaten van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020
9/12/2020 Briefing over de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 in COMEUROP
30/11-1/12/2020 LXIV COSAC, 30 november – 1 december 2020
18-23/11/2020 NAVO Parlementaire Assemblee in virtuele vorm bijeen
29/10/2020 Gedachtewisseling over de rechtsstaat in de EU
28/10/2020 Resultaten van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020
28-29/9/2020 Gemeenschappelijke Parlementaire Controlegroep (GPC) voor Europol
29/7/2020 EU Adviescomité bespreekt de resultaten van de Europese Raad van 17 tot 21 juli 2020
14/7/2020 EU Adviescomité bespreekt de agenda van de Europese Raad van 17-18 juli 2020
16/6/2020 Gedachtewisseling Europese Raad
16/6/2020 COSAC Chairs op 16 juni 2020
6/4/2020 Het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden bereidt de vergadering van de Eurogroep van 7 april 2020 voor
10/3/2020 Voorstelling van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020
2-4/3/2020 Interparlementaire conferentie over GVDB
20-21/2/2020 Winterzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE
18-19/2/2020 Europese Parlementaire Week 2020
17-19/2/2020 De Parlementaire Assemblee van de NAVO te Brussel
18/2/2020 Hoorzitting IPU bij de Verenigde Naties
30/01/2020 Ambassadeurs op bezoek in januari
27/01/2020 Senator Rik Daems verkozen als Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
20/01/2020 Vergadering van de Voorzitters van COSAC

2019

2-3/12/2019 62ste COSAC, Helsinki, 2-3 december 2019
22/11/2019 Ambassadeurs Verenigde Staten, Oostenrijk en Bahrein op bezoek
12/11/2019 Bezoek van de Federale Raad van Oostenrijk aan de Senaat
30/09-1/10/2019 Interparlementaire conferentie over Stabiliteit, Economische Coördinatie en Bestuur in de Europese Unie
30/09/2019 Bezoek van de heer Jorge dos Santos, voorzitter van het parlement van Kaapverdië
23-24/09/2019 Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (GPC) voor Europol
8-9/09/2019 Europese interparlementaire conferentie over asiel en migratie, Helsinki, 8-9 september 2019
5/09/2019 Igor Dodon, President van de Republiek Moldavië
4-6/09/2019 Europese interparlementaire conferentie voor het GBVB en het GVDB
13-15/06/2019 Vergadering van de Senaten van Europa, Parijs, 13-15 juni 2019
15/05/2019 Bezoek van de Moldavische ambassadeur Lilian Darii
30/04/2019 Hongaarse ambassadeur Kovacs
30/04/2019 Bezoek van de h. Pavel KLUCKÝ, ambassadeur van de Tsjechische Republiek
23/04/2019 Samenleven in de 21ste eeuw
4/04/2019 Nguyen Thi Kim Ngan, Voorzitster van het Vietnamese parlement
1-2/04/2019 Interparlementaire conferentie over de Toekomst van de Europese Unie
20/03/2019 Europese Commissie formuleert landspecifieke aanbevelingen voor België
19/03/2019 Griekenland
15/03/2019 Korea
12/03/2019 Marktmodel en immaterieel erfgoed
28/02/2019 Spaanse ambassadeur Beatriz Larrtocha Palma
Tunesische ambassadeur Mohamed Ridha Ben Mosbah
27/02/2019 Bezoek van de Chinese ambassadeur Cao Zhongming
25/02/2019 Kardinaal Monsengwo
21/02/2019 Russische ambassadeur Tokovinin
18/02/2019 Onderhoud met Nancy Pelosi, Voorzitster van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten
6/02/2019 Euro-Afrikaans partnerschap
5/02/2019 Voorzitter Zweedse Riksdag op 5 februari 2019

2018

20/11/2018 Bezoek van Kadri Veseli, parlementsvoorzitter van Kosovo
18/10/2018 Bezoek van Nguyen Xuan Phuc, de Vietnamese premier
15 - 16/10/2018 Big data : Development of value-added downstream services and applications
5/10/2018 Wereldcongres van ereconsuls
9/07/2018 Nationale parlementen werken mee aan Europese Unie
30/06/2018 30 juni 2018 - Eerste Internationale Dag van het parlementarisme
28/06/2018 Staatsbezoek van de gouverneur-generaal van Australië Sir Peter Cosgrove en zijn echtgenote Lady Cosgrove
30/05/2018 Vietnamese parlementsleden
16/05/2018 Een delegatie van de Palestijnse Wetgevende Raad
27/03/2018 Debriefing na afloop van de Europese top van 22 en 23 maart 2018
20/03/2018 Mexicaanse IPU-delegatie bij Senaatsvoorzitster
18 - 19/03/2018 Interparlementaire controlegroep op Europol
6/03/2018 Emir van Qatar
26/02/2018 MMM in de Senaat
26/01/2018 Europees mededingingsbeleid
19/01/2018 Parlementaire diplomatie in 2016-2017 in 3 minuten
16/01/2018 Minister Buitenlandse zaken Saoedi-Arabië

2017

19/12/2017 Werkbezoek voor de stagiairs-diplomaten
7/11/2017 Oman
27/10/2017 Premier van Tsjaad
24/10/2017 Universiteit Oman
13/10/2017 Parlementsvoorzitter David Carter van Nieuw-Zeeland
11/10/2017 Parlementsvoorzitter Litouwen
26/9/2017 Online petitie van de Interparlementaire Unie (IPU) voor meer democratie
19/09/2017 Bezoek van de heer Vuong Dinh Hue, Vice-Eerste Minister van de Socialistische Republiek Vietnam
4/07/2017 Bezoek van Chinese parlementsleden
14/06/2017 Bezoek van de Voorzitter van het Indisch Hooggerechtshof
07/06/2017 Ontmoeting met de Voorzitster van de Nederlandse Eerste Kamer
1 - 2/06/2017 Jaarlijkse vergadering van de Europese Senaten in Slovenië
15/05/2017 Luxemburgse volksvertegenwoordigers in de Senaat
4/05/2017 Energy Union Tour houdt halt in de Senaat
22/03/2017 Honderdduizenden vluchtelingen in Ethiopië
08/03/2017 Oostenrijk steunt België bij toekenning van humanitaire visa
27/02/2017 Welsh Affairs Committee van het Britse Lagerhuis
21/02/2017 Officieel bezoek van Jean-Claude Juncker in het Federaal Parlement
23/01/2017 Malta is 6 maanden de voorzitter van de Europese Unie
1/02/2017 Bezoek van Z.E. de heer Irakli Kobakhidze, Voorzitter van het Parlement van Georgië

2016

13/12/2016 Bezoek van H.E. Mevr. Masoumeh Ebtekar, Vice-presidente van de Islamitische Republiek Iran
13/12/2016 Bezoek van de heer Mata Prasad Pandey, Voorzitter van het Lagerhuis van het Parlement van Uttar Pradesh
5/12/2016 Bezoek van een delegatie Franse senatoren
23/11/2016 Bezoek van een delegatie van het Sultanaat Oman
16/11/2016 Bezoek van Z.E. de heer Abdoul Karim Meckassoua, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Centraal-Afrikaanse Republiek
12/10/2016 Bezoek van een parlementaire delegatie uit de Republiek Kenia
6/09/2016 Bezoek van mevr. Olena Zerkal, vice-minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Z.E. de heer Mykola Tochytsky, ambassadeur
29/06/2016 Bezoek van de h. Raphaël Comte, Voorzitter van de Statenraad van de Zwitserse Confederatie
28/06/2016 Bezoek van Z.E. de heer Uong Chu Luu, Ondervoorzitter van de Nationale Assemblee van de Socialistische Republiek Vietnam
21/06/2016 Bezoek van spirituele leider Sri Sri Ravi Shankar
15/06/2016 Bezoek van Z.E. de heer Andrian Candu, Voorzitter van het Parlement van de Republiek Moldavië
18/05/2016 Bezoek van Z.E. dhr Faisal El Fayez, Voorzitter van de Senaat en Z.E. dhr Atef Yousif Tarawneh, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van Jordanië
4/05/2016 Bezoek van Z.E. de heer Xiangbapingcuo, Ondervoorzitter van het Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres van de Volksrepubliek China
8/03/2016 Staatsbezoek van de heer Joachim Gauck, President van de Bondsrepubliek Duitsland
23/02/2016 Bezoek van Z.E. de heer Laurent Nouvion, Voorzitter van de Nationale Raad van het Prinsdom Monaco

2015

15/12/2015 Bezoek van een delegatie parlementairen uit de Russische Federatie
2/12/2015 Bezoek van Z.E. de heer Nguyen Tan Dzung, Eerste Minister van de Socialistische Republiek Vietnam
16/11/2015 Charles Aznavour in de Belgische Senaat
16/11/2015 Eén minuut stilte als eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs
16/11/2015 Bezoek van Z.E. de heer David Ekwee Ethuro, Voorzitter van de Keniaanse Senaat
21/10/2015 Studiebezoek van een afvaardiging van de Parlementen van Bosnië en Herzegovina
6/10/2015 Bezoek van een parlementaire delegatie uit Koeweit
5/10/2015 Bezoek van Z.E. de heer Recep Tayyip Erdogan, President van de Republiek Turkije, en mevrouw Emine Erdogan
8/09/2015 Bezoek van een delegatie van de Keniaanse Senaat, geleid door Dhr. KEMBI-GITURA, Ondervoorzitter van de Senaat
31/08 - 2/09/2015 Deelname van Senaatsvoorzitter Christine Defraigne aan de 4de Wereldconferentie van parlementsvoorzitters in
New York
25/06/2015 Bezoek van een Indiase delegatie onder leiding van H.E. mevr. Sumitra Mahajan, Voorzitster van de Lok Sabha (Huis van het volk)
24/04/2015 Bezoek van een parlementaire delegatie van Vietnam
21/04/2015 Ontmoeting met de heer Eugène Czolij, Voorzitter van de Oekraïense World Congress
21/04/2015 Bezoek van een parlementaire delegatie van het Koninkrijk Bahrein
4/03/2015 Bezoek van Mevrouw Loreta Grauziniene, Voorzitster van het Parlement van de Republiek Litouwen
3/02/2015 Bezoek van H.E. mevr. Inara Murniece, Voorzitster van het Parlement van de Republiek Letland
2/02/2015 Bezoek van de heren Emmanuel ISSOZE NGONDET, Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Gabon, en Régis IMMONGAULT TATAGANI, Minister van Economie
29/01/2015 Bezoek van Z.E. dhr Syed Nayyer Hussain Bokhari, Voorzitter van de Senaat van de Islamitische Republiek Pakistan

2014

4/12/2014 Bezoek van Z.E. dhr Gabriel Ntisezerana, Voorzitter van de Senaat van de Republiek Burundi
3/12/2014 Bezoek van Z.E. de heer Ranko Krivocapic, Voorzitter van het Parlement van de Republiek Montenegro
12/11/2014 Officieel bezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van Spanje
13/10/2014 Bezoek van Z.E. de heer Nguyen Tan Dzung, Eerste Minister van de Socialistische Republiek Vietnam
9/09/2014 Bezoek van een delegatie van parlementsleden van de Republiek Azerbeidzjan
11/07/2014 Bezoek van Z.E. Aubin MINAKU, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de D.R. Congo
22/05/2014 Bezoek van Z.E. Dr. Áder JÁNOS, President van de Hongaarse Republiek
1/04/2014 Bezoek van Z.E. de heer Moncef Marzouki, President van de Republiek Tunesië
18/03/2014 Bezoek van Z.E. de heer Gervais Rufyikiri, Tweede vice-President van de Republiek Burundi
18/03/2014 Bezoek van Z.E. de heer Abdulaziz Kamilov, Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Oezbekistan
12/03/2014 Bezoek van de heer Jean Daoud Fahed, Voorzitter van de Hoge Magistratuur en Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie van Libanon
10/03/2014 Bezoek van Z.E. Dr Richard SEZIBERA, secretaris-generaal van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap
25/02/2014 Bezoek van Z.E. de heer Michel Joseph MARTELLY, President van Haïti
18/02/2014 Ontvangst van de heer Ramón Luis Valcárcel Siso, Voorzitter van het Comité van de Regio's
18/02/2014 Ontmoeting met de heer Abdel-Ilah Benkiran, Eerste minister van het Koninkrijk Marokko
14/02/2014 50e verjaardag van de Overeenkomst tussen België en Marokko
13/02/2014 Bezoek van Z.E. de heer Mustapha Ben JAAFAR, Voorzitter van de Nationale Assemblee van Tunesië
4/02/2014 Werkontbijt ter ere van de heer Jigme Yoser Thinley, Gewezen Eerste Minister van Bhutan

2013

28/11/2013 Women in Parliaments
28/11/2013 Bezoek van H.E. mevr. Donatille MUKABALISA, Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van Rwanda
20/11/2013 Bezoek van Eerwaarde Malu Malu, Voorzitter van verkiezingscommissie van de Democratische Republiek Congo
3/10/2013 Bezoek van Z.E. de heer Shri Pranab Mukherjee, President van Indië
18/09/2013 Bezoek van Z.E. de heer Almazbek ATAMBAYEV, President van de Republiek Kirgizië
17/09/2013 Bezoek van Z.E. de heer Pietro Grasso, Voorzitter van de Italiaanse Senaat
27/08/2013 Bezoek van dhr Masaji MATSUYAMA, Vice-Minister Buitenlandse Zaken van Japan
9/07/2013 Bezoek van Z.E. de heer Gervais Rufyikiri, Tweede vice-President van de Republiek Burundi
18/06/2013 Bezoek van Z.E. de heer David Usuphashvili, Voorzitter van de Nationale Assemblee van Georgië
4/06/2013 Bezoek van Z.E. de heer Ogtay S. ASADOV, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Democratische Republiek Azerbeidzjan
29/05/2013 Bezoek van H.E. Baroness D’SOUZA, Voorzitster van het Britse Hogerhuis
7/05/2013 Bezoek van een Braziliaanse delegatie onder leiding van dhr Jorge VIANA, Ondervoorzitter van de Braziliaanse Senaat - Powerpoint presentaties: 01 - 02
27/03/2013 Bezoek van Mevrouw Maryam Rajavi, Voorzitster van de Iraanse oppositiebeweging PMOI
7/03/2013 Bezoek van Z.E. de heer Léon KENGO wa DONDO, Voorzitter van de Senaat van de Democratische Republiek Congo
5/03/2013 Bezoek van H.E. Mevrouw Yingluck Shinawatra, Eerste Minister van Thailand
27/02/2013 Bezoek van de heer Eugene Czolij, Voorzitter van het Ukranian World Congress
31/01/2013 Bezoek van Iers Parlementsvoorzitter Seán Barrett
28/01/2013 Bezoek van mevr. Eve Ensler, schrijfster van V-Day, activiste wereldbeweging voor de bestrijding van het geweld tegen vrouwen en meisjes
23/01/2013 Bezoek van Z.E. dhr Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU, Eerste Minister van de Togolese Republiek
9/01/2013 Bezoek van Z.E. de heer Hovik Abrahamyan, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Armenië

2012

21/12/2012 Bezoek van Z.E. dhr Youssef Amrani, Staatssecretaris van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk Marokko
5/12/2012 Bezoek van mevrouw Maya Jribi, secretaris-generaal van de Tunesische oppositiepartij PDP van de Republiek Tunesië
4/12/2012 Werkbezoek van Z.E. de heer Marian Lupu, Voorzitter van het Parlement van de Republiek Moldavië
30/11/2012 Werkbezoek van Z.E. de heer Ranko Krivokapic, Voorzitter van het Parlement van de Republiek Montenegro
8/11/2012 Bezoek van H.E. Mevrouw Ellen Johnson Sirleaf, President van Liberia en laureate Nobelprijs voor de Vrede 2011 - Video - Verslag (in het Engels, pdf, 944 Kb)
7/11/2012 Bezoek van Z.E. de heer Guillaume Kigbafori SORO, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Ivoorkust
18/10/2012 Bezoek van een Japanse delegatie onder leiding van dhr Keiji YAMADA, Gouverneur van Kyoto
17/10/2012 Werkbezoek van Z.E. Dr Boni Yayi, President van de Republiek Benin
10/10/2012 Bezoek delegatie vrouwelijke parlementsleden van de Bundestag
26/09/2012 Bezoek van parlementsleden uit de Republiek Irak
20/09/2012 Bezoek van de parlementsvoorzitters van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en het Sultanaat Oman
19/09/2012 Werkbezoek van H.E. Drs. Jennifer Geerlings-Simons, Voorzitster van de Nationale Assemblee van de Republiek Suriname
12/07/2012 Werkbezoek van Z.E. dhr Mathurin Coffi Nago, Voorzitter van de Nationale Assemblee van Benin
11/07/2012 Bezoek van Z.E. dhr Aubin Minaku Ndjalandjoku, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Democratische Republiek Congo
5/07/2012 Bezoek van een delegatie uit de Republiek Kosovo
19/06/2012 Bezoek van een Marokkaanse delegatie onder leiding van Dr. Mohamed Cheikh Biadillah, Voorzitter van de Majlis Al-Mustacharin (Senaat)
13/06/2012 Bezoek van een parlementaire delegatie uit de Republiek Ivoorkust
12/06/2012 Werkbezoek van een delegatie van de leden van de Nationale Grondwetgevende Vergadering van de Republiek Tunesië
7/06/2012 Bezoek van dhr Horst Seehofer, Voorzitter van de Bundesrates van de Bondsrepubliek Duitsland
4/06/2012 Bezoek van Z.E. dhr Edmond Haxhinasto, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Albanië
31/05/2012 Bezoek van Z.E. dhr Gabriel Ntisezerana, Voorzitter van de Senaat van de Republiek Burundi
26/04/2012 Bezoek van Z.E. de heer Najib Mikati, Voorzitter van de Ministerraad van de Republiek Libanon
25/04/2012 Bezoek van Z.E. de heer Mohamed Rukara, Ombudsman van de Republiek Burundi
23/04/2012 Bezoek van Z.E. de heer John Hogg, Voorzitter van de Australische Senaat
16/04/2012 Bezoek van Z.E. de heer Gervais Rufyikiri, Tweede vice-President van de Republiek Burundi
27/03/2012 Ontvangst van het Internationaal Bureau voor de Tentoonstellingen
26/03/2012 Bezoek van H.E. mevr. Margarita Popova, Vice-President van de Republiek Bulgarije
9/03/2012 Bezoek van een vrouwelijke parlementaire delegatie van Bahrein
7/03/2012 Bezoek van een delegatie parlementairen uit Azerbeidzjan
6/03/2012 Bezoek van Z.E.M. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, President van de 66ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
6/03/2012 Vergadering Commissie Buitenlandse Betrekkingen met Z.E.M. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, President van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
6/03/2012 Bezoek van Z.E.M. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, President van de 66ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
6/03/2012 Bezoek van mevr. Annie Mangbenga-Nzinga, weduwe van dhr. Floribert Chebeya Bahizire
6/03/2012 Bezoek van dhr Ali Hasanov, Vice Eerste-Minister van Azerbeidzjan
5/03/2012 Bezoek van Z.E. de heer Serzh Sargsyan, President van de Republiek Armenië
23/02/2012 Bezoek van Mevr. Edita Tahiri, vice-eerste minister van Kosovo
7/02/2012 Bezoek van Z.E. Dr. Mohamed Ibn Chambas, Secretaris-generaal van de groep van ACP-landen

2011

6/12/2011 Bezoek van Z.E. dhr Sinh Hung Nguyen, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Socialistische Republiek Vietnam
10/11/2011 Voorstelling van het Human Development Report 2011 door Mevr. Rebeca GRYNSPAN, adjunct-secretaris-generaal en geassocieerd bestuurder van het VN-Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP)
7/11/2011 Bezoek van Z.E. de heer Massoud Barzani, President van de regio Kurdistan in Irak
20/09/2011 Bezoek van de Szentegyhaza Children Philarmonics
6/07/2011 Bezoek van de heer Eckhard Uhlenberg, Voorzitter van de Landtag van Nordrhein-Westfalen
15/06/2011 Bezoek van de Voorzitters van de Senaat en van Nationale Assemblee van de Republiek Burundi
14/06/2011 Hoorzitting van M. Kazatchkine
14/06/2011 De Senaat onthaalt stagiairs-diplomaten
25/05/2011 Ontvangst van de heer Vaclav Klaus, President van Tsjechië
13/04/2011 Ontvangst van Jakup Krasniqi, Voorzitter van het Parlement van de Republiek Kosovo
11/04/2011 Ontmoeting met Z.E. de heer Marian LUPU, Voorzitter van het Parlement van Moldavië
11/04/2011 Bezoek van Z.E. de heer Jassim Mohammed AL-KHARAFI, Voorzitter van de Nationale Assemblee van Koeweit
3-5/04/2011 Conferentie van de voorzitters van de EU-parlementen
23/03/2011 Ontvangst van de h. Sergueï Mironov, Voorzitter van de Raad van de Federatie van de Russische Federatie
16/03/2011 Bezoek van de h. Tigran Sargsyan, Eerste minister van Armenië
1/03/2011 Bezoek van Z.E. de heer Gilbert Fossoun Houngbo, Eerste Minister van Togo
9/02/2011 De Zaakgelastigde van Zuid-Soedan, Dr. Francis George Nazario, wordt door de Senaatsvoorzitter ontvangen
2/02/2011 Bezoek van Z.E. de heer László Kövér, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Hongarije
17/01/2011 Vergadering secretarissen-generaal EU-parlementen

2010

14/12/2010 Bezoek van Z.E. de heer Prasobsook Boondech, Voorzitter van de Senaat van het Koninkrijk Thailand
9/12/2010 Bezoek van Z.E. de heer Milo Djukanović, Eerste Minister van Montenegro
8/12/2010 Ontvangst van Kroatische parlementsleden
9/11/2010 Bezoek van Z.E. de heer Hong Jae-hyung, Ondervoorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Korea
25-26/10/2010 EU VOORZITTERSCHAP - COSAC
21-23/10/2010 EU VOORZITTERSCHAP - AWEPA
29/09 - 1/10/2010 Zesde conferentie van de parlementaire commissies van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Lidstaten van de Europese Unie. Foto's - Slotverklaring (in het Engels)
27/09/2010 ASEP 6
15/07/2010 Ontvangst van de h. Boris Tadić, President van Servië
12/07/2010 Ontvangst van de h. Hovik Abrahamian, Voorzitter van de Nationale Assemblee van Armenië
5/07/2010 De Voorzitters van COSAC in het Federale Parlement
4/07/2010 Vergadering van de Voorzitters van de deelnemende delegaties aan de COSAC in het Chateau Sainte-Anne
26/05/2010 Bezoek van de h. Serzh Sargsyan, President van Armenië
28/04/2010 Ontvangst van de h. John Hogg, Voorzitter van de Senaat van Australië
19/04/2010 Bezoek van een delegatie van Saoedi-Arabië
23/02/2010 Ontmoeting met Z.E. Dhr. Mahmoud Abbas
12/02/2010 Bezoek van Mevr. Leïla SHAHID, Algemene Palestijnse Vertegenwoordiger in de EU
5/02/2010 Bezoek van een Marokkaanse delegatie
5/02/2010 Bezoek van Sheik Khalid A. Atiyah AL-ATIYAH, Eerste ondervoorzitter van het Irakese Parlement
28/01/2010 Ontvangst van de h. David BAKRADZE, Voorzitter van het Parlement van Georgië
25/01/2010 Bezoek van Duitse parlementsleden
13/01/2010 Bezoek Voorzitter van het Parlement van Albanië, mevr. Jozefina Topalli
13/01/2010 Bezoek van de h. Gervais Rufyikiri, Voorzitter van de Burundese Senaat
11/01/2010 Bezoek van mevr. Tsetska Tsacheva, Voorzitter van de Bulgaarse Nationale Assemblee

2009

18/12/2009 Bezoek van Z.E. Dhr. Pierre Lellouche, staatssecretaris voor Europese Zaken
2/12/2009 Bezoek van de h. René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van Nederland
2/12/2009 Hoorzitting met dr. Philippe Douste-Blazy
27/11/2009 Ontmoeting met Z.E. Dhr. Rafael Correa Delgado, President van de Republiek Ecuador
12/11/2009 Bezoek van de h. Wong Foon Meng, Voorzitter van de Senaat van Maleisië
22/10/2009 De Burundese President Nkurunziza opent fototentoonstelling over zijn land in het Federaal Parlement
21/10/2009 Mary Robinson, ex-President van Ierland, en Prof. Jeffrey Sachs in de Senaat
21/10/2009 Ontvangst van de h. Mosar, Voorzitter van het Luxemburgse Parlement
19/10/2009 Studiedag van de stagiairs-diplomaten
15/10/2009 Bezoek van de h. Yushchenko, President van Oekraïne
7/10/2009 Bezoek van mevr. Jeleva, minister van Buitenlandse zaken van de Republiek Bulgarije
5/10/2009 Bezoek van de h. LULA, President van Brazilië
23/09/2009 Bezoek van de heer Pavol PASKA, Voorzitter van de Slovaakse Nationale Raad
10/09/2009 Bezoek van mevr. Barbara PRAMMER, Voorzitster van de Oostenrijkse Nationalrat
14/05/2009 Bezoek van de h. Gjorgij Ivanov, President van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
12/05/2009 Lunch ter ere van de h. Alan DOSS, Bijzonder vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de VN in de Democratische Republiek Congo en Hoofd van de Monuc
7/05/2009 Ontvangst van de h. M. El Hadj Abass Bonfoh, Voorzitter van de Togolese Nationale Assemblee
3/04/2009 Bezoek van mevr. Rosemary Museminali, minister van Buitenlandse zaken van Rwanda
31/03/2009 Gedachtewisseling met mevrouw Nawal El Saawadi, schrijfster, arts en vrouwenrechtenactiviste
26/03/2009 Bezoek van een parlementaire delegatie van het Burundees Parlement
20/03/2009 Bezoek van een parlementaire delegatie van het Amerikaans Congres
18/03/2009 Bezoek met de h. Radoslaw Sikorski, minister van Buitenlandse zaken van Polen
18/03/2009 Onderhoud met een delegatie van het 'Palestinian-Israeli Peace NGO Forum'
16/03/2009 Ontmoeting met Irakese parlementsleden
16/03/2009 Bezoek van de h. Grigol Vachadze, minister van Buitenlandse zaken van Georgië
2/03/2009 Nobelprijs Vrede 2003, Shirin Ebadi, te gast in Federaal parlement
19/02/2009 Bezoek van de h. Gervais Rufyikiri, Voorzitter van de Burundese Senaat
18/02/2009 Bezoek van de h. Amine Gemayel, gewezen President van de Republiek Libanon
17/02/2009 Studiedag van de stagiairs-diplomaten
11/02/2009 Ontmoeting met Z.H.K. Emomali RAHMON, president van Tadzjikistan
11/02/2009 Bezoek van de h. Volodymyr Lytvyn, Voorzitter van het Parlement van Oekraïne
4/02/2009 Bezoek van de h. Jaime Bermudez, Minister van Buitenlandse Zaken van Colombia
29/01/2009 Werkbezoek van vier Quaestoren van de Senaat en de Nationale Assemblee van de Democratische Republiek Congo
19/01/2009 Ontmoeting met de h. Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO

2008

8/12/2008 Ontmoeting met Z.E.M. Bronislaw Komorowski, Voorzitter van het Lagerhuis van de Poolse Republiek
4/12/2008 Bezoek van de Dalaï Lama aan het Federaal Parlement
3/12/2008 Presentatie van de film 'A Voyage Through US-Belgian Relations'
25/11/2008 De Voorzitter van de Senaat ontvangt de h. Javier Solana
21/11/2008 Bezoek van Z.E.M. Domitien Ndayizeye, gewezen President van Burundi
12/11/2008 De commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging ontvangt Mevr. Samar, voorzitter van de Afghanistan Independent Human Rights Commission
5/11/2008 Samenwerkingsovereenkomst tussen het Spaanse, Belgische en Hongaarse parlement met het oog op het voorzitterschap van de EU
5/11/2008 Bezoek van de h. Serzh Sargsyan, President van de Republiek van Armenië
22/10/2008 Officieel bezoek van de Voorzitters van de Assemblees van de provincies van de Democratische Republiek van Congo
15/10/2008 Bezoek van Dr Yves SAHINGUVU, Eerste Vice-president van Burundi
9/10/2008 De Voorzitters van Kamer en Senaat ontvangen Mevr. Ingrid Betancourt
30/09/2008 Bezoek van een parlementaire delegatie van de Nationale Raad van Namibië
18/09/2008 De Senaatsvoorzitter ontvangt de Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken van Vietnam, de h. Pham Gia Khiem
15/09/2008 Eerste Ondervoorzitter Hugo Vandenberghe ontvangt de Ondervoorzitter van het Vietnamese Parlement, de h. Huynh Ngoc Son
15/07/2008 Bezoek van een delegatie parlementairen uit Japan
10/07/2008 Ontvangst van een delegatie van het Rwandese Parlement
30/06/2008 De Voorzitter van de Senaat ontvangen door de h. Joseph Kabila, President van de Democratische Republiek Congo
22/06/2008 Belgische senatoren ontmoeten Congolees minister in New York
19/06/2008 Bezoek van de h. Edward Nalbandian, minister van Buitenlandse Zaken van Armenië
17/06/2008 De Voorzitter van de Senaat ontvangt Prins Albert II van Monaco
16/06/2008 De h. Hugo Vandenberghe, Ondervoorzitter van de Senaat, ontvangt Eumetsat
9/06/2008 Ontmoeting met de Minister van Buitenlandse Zaken van Thailand, de h. Noppadon Pattama
4/06/2008 Senator Anne Delvaux (CDH) ontving de h. Claude Moniquet en een Tunesische delegatie
26/05/2008 Bezoek aan de Senaat van Ranko Krivokapić, Parlementsvoorzitter van Montenegro
26/05/2008 Bezoek aan de Senaat van Gervais Rufyikiri, Voorzitter van de Burundese Senaat
7/05/2008 Bezoek aan de Senaat van mevrouw Takla, Minister van Informatie en Internationale Betrekkingen van de Centrale Administratie van Tibet
7/05/2008 Bezoek aan de Senaat van Jakup KRASNIQI, Parlementsvoorzitter van de Republiek van Kosovo
21-22/04/2008 2de conferentie Grote Meren
21/04/2008 Echtgenote van Nelson MANDELA in de Senaat
16/04/2008 Hongaarse President László Sólyom in Federaal Parlement
9/04/2008 Bezoek van een delegatie van de Roemeense Senaat
7/03/2008 Ontvangst van mevr. Moubarak, echtgenote van de Egyptische President
5/03/2008 Bezoek van de Georgische Parlementsvoorzitter, mevr. Nino BUJARDNAZE
27/02/2008 Bezoek van een parlementaire delegatie uit Koeweit
27/02/2008 Bezoek van de Voorzitter van het Parlement van Estland, mevr. Ene ERGMA
22/02/2008 Ontvangst van een delegatie van de Raad van de Russische Federatie, geleid door de heer Vassily Likhatchev
13/02/2008 Bezoek van de h. Hans-Gert PÖTTERING, voorzitter van het Europees Parlement
31/01/2008 Bezoek van Z.E. de heer Ali Abdullah SALEH, President van de Republiek van Jemen
29/01/2008 Bezoek van de h. Majalli WHBEE, deputy minister van Buitenlandse Zaken van Israël

2007

8/11/2007 Bezoek van een delegatie van diplomaten van de Democratische Republiek Congo en de Republiek Ivoorkust
8/11/2007 Bezoek Parlementsvoorzitter Servië, de h. Oliver DULIC
8/11/2007 Bezoek Voorzitter van het Parlement van Albanië, mevr. Jozefina TOPALLI
11/10/2007 Bulgaarse verpleegsters en Palestijnse arts in de Senaat
10/10/2007 Bezoek President Armenië, de h. Robert KOCHARIAN
3/10/2007 Bezoek van de President van Bulgarije, de h. Georgi PARVANOV
2/10/2007 Officieel bezoek van de Gouverneur-Generaal van Australië, de h. Michael JEFFEREY
26/04/2007 Chinese Vrouwenraad in Belgische Senaat
17/04/2007 Bezoek van de h. Habib Ben YAHIA, Secretaris-generaal 'Union du Maghreb arabe'
16/04/2007 Bezoek van een Russische delegatie
28/03/2007 Werkbezoek van de commissie "Wetgeving" van de Franse Senaat
27/03/2007 Studiebezoek van een afvaardiging Iraakse parlementsleden
20/03/2007 Bezoek van Gervais Rufyikiri, Voorzitter van de Senaat van Burundi
16/03/2007 Bezoek van prins El Hassan Bin Talal (Jordanië)
15/03/2007 Bezoek van mevrouw Ellen Johnson Sirleaf, President van Libéria
15/03/2007 Ismaïl SERAGELDIN - Bibliotheek van Alexandrië
15/03/2007 Frank Wisner - Kosovo
2/03/2007 30 vrouwelijke Parlementsvoorzitters in de strijd tegen submunitie
28/02/2007 Afghaanse vrouwen in de Senaat
27/02/2007 52 diplomaten in opleiding
23/02/2007 Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin ontvangen door Oostenrijkse President Heinz FISCHER
21/02/2007 Senaatsvoorzitter LIZIN bij Slovaakse President Gašparovič
15/02/2007 Bezoek van de heer Enrique Iglesias, secretaris-generaal van de Ibero-Amerikaanse Conferentie
13/02/2007 Bezoek van de heer Artur Baghdasaryan, oud-voorzitter van de Nationale Assemblee van de Armeense Republiek
12/02/2007 Mohammed El-Baradei in de Senaat
6/02/2007 "Congo-dag" in de Senaat
3/02/2007 Steun aan Congolese Senaat
1/02/2007 Bezoek van Z.E. de heer Gervais RUFYIKIRI, Voorzitter van de Senaat van de Republiek van Burundi
31/01/2007 Bezoek van de burgemeester van Montevideo
30/01/2007 Bezoek van een Iraakse parlementaire delegatie
29/01/2007 Bezoek van de Parlementsvoorzitter van Bulgarije, Georgui PIRINSKI
18/01/2007 Voorstelling van een petitie tot steun aan de vijf Bulgaarse verpleegsters en de Palestijnse arts die ter dood veroordeeld werden door het Libische
16/01/2007 Bezoek van een parlementaire delegatie uit Kosovo en van de kosovaarse President Fatmir Sejdiu

2006

14/12/2006 Bezoek van de voorzitter van de Nationale Assemblee van Afganistan, de h. Muhammad Yunus QANOONI
7/12/2006 Bezoek van de heer Christian Poncelet, voorzitter van de Franse Senaat - Video
4/12/2006 Bezoek van de Vice-Eerste Minister van Oezbekistan, Mevr. Svetlana Inamova
28/11/2006 Voorzitter van de Raad van de Federatie van de Federale Assemblee van de Federatie van Rusland, de heer Sergei MIRONOV
27/11/2006 Bezoek van Parlementsvoorzitter Albanië, mevr. Jozefina TOPALLI
17/11/2006 Bezoek van het het Mauretaanse staatshoofd, kolonel Ely Ould Mohamed VALL
17/11/2006 Bezoek van de Eerste minister van Guinee-Bissau, de h. Aristides GOMES
16/11/2006 Bezoek van De Emir van Qatar, Sjeikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani
8/11/2006 Bezoek van Donald TSANG, Chief executive van Hong Kong 
7/11/2006 Bezoek van president Ilham ALIYEV van Azerbeidjan
19/10/2006 De Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers van Kazakhstan, de h. Oural MOUKHAMEDJANOV
17/10/2006 Bezoek van de President van Benin, de h. Thomas Yayi Boni
16/10/2006 Ontmoeting met de heer Thorbjorn Jagland, Voorzitter van het Parlement van Noorwegen
3/10/2006 Ontvangst van Mevrouw Gisèle Halimi, advocate en vrouwenactiviste
2/10/2006 Ontmoeting met de heer Malloch Brown, Adjunct-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties
21/09/2006 Ontmoeting met de voorzitter van het Parlment van Moldavië, Marian LUPU
13/09/2006 Ontmoeting met de Pakistaanse President Musharraf
12/09/2006 Bezoek van de heer Antonio Gutierrez, Hoog VN-gezant voor de vluchtelingen
12/09/2006 Officieel bezoek van de Filippijnse presidente Mevrouw Gloria Arroyo
11/09/2006 Vergadering met ministers en parlementsleden uit Rwanda, Kenya, Burundi, Tanzanië en Oeganda
5/09/2006 Belgische Senaatsvoorzitter steunt Libanees Parlement
4/09/2006 De Ierse Brigades wonen een academische zitting bij in het halfrond van de Senaat
20/07/2006 Toestand in Libanon : ontmoeting met Ambassadeurs Arabische landen
7/07/2006 Ontmoeting tussen de Burgemeester van Hiroshima en de Belgische Senaatsvoorzitter
7/07/2006 OVSE-assemblee in Brussel afgerond
6/07/2006 Bezoek van de heer Ismaïl SERAGALDIN, directeur van de Bibliotheek van Alexandrië
5/07/2006 Gesprek tussen parlementen van Armenië en Azerbeidjan
4/07/2006 Bezoek van de heer Rako KRIVOKAPIC voorzitter van het Montenegrijns Parlement
3/07/2006 Gedachtewisseling met de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO
29/06/2006 Bezoek van de heer Martti AHTISAARI, Speciaal VN-gezant voor Kosovo
28/06/2006 Bezoek van de heer Tahir Iqbal, Pakistaans Minister voor Kasjmier
28/06/2006 Bezoek van de heer René Préval, President van HAÏTI
22/06/2006 Premier van Albanië Sali BERISHA in de Senaat
22/06/2006 Ontmoeting met de heer Walid Joumblatt
20/06/2006 José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft deelgenomen aan een debat over Europa's toekomst
15/06/2006 Bezoek van Dr. Lam Akol Ajawin, Minister van Buitenlandse Zaken van Soudan
12-14/06/2006 8ste Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie
6/06/2006 Bezoek van de heer Shashi THAROOR, Adjunct-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties belast met communicatie en informatie
1/06/2006 De Dalaï Lama in het halfrond van de Senaat - Video
1/06/2006 Ontmoeting met Jean-Marie LEBLANC, organisator van de Ronde van Frankrijk
29/05/2006 Bezoek van de heer Sergey Dyachenko, vice-voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers van Kazakhstan
16/05/2006 Ontmoeting met Sri Sri RAVI SHANKAR
4/05/2006 Bezoek van de Eerste Ondervoorzitster van de Federatie van Chinese vrouwen
26/04/2006 Ontmoeting met de heer Pirinsky, voorzitter van het Bulgaars Parlement
25/04/2006 Afrika Malaria Dag
18-19/04/2006 OVSE-conferentie "Veiligheid in Europa en Risicomanagement" + joint declaration eng - rus
30/03/2006 Bezoek van een delegatie van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War
24/03/2006 Samenwerking tussen Belgische en Braziliaanse Senaat
23/03/2006 Officieel bezoek van de Peruaanse Minister van Buitenlandse Zaken
9/03/2006 Werkvergadering met de ambassadeurs van de OVSE-lidstaten : verslag Guantanamo
7/03/2006 Bezoek van de Bosnische President Sulejman TIHIC
6/03/2006 Onderzoek van de zaak « Fehriye Erdal »
6/03/2006 Persconferentie Guantanamo
6/03/2006 Bezoek van Mevrouw Ellen JOHNSON-SIRLEAF, Presidente van Liberia
23/02/2006 Bezoek van de heer Teshome TOGA, Parlementsvoorzitter van Ethiopië
21/02/2006 Bezoek van de heer Alcee HASTINGS, voorzitter Parlementaire Assemblee OVSE
16/02/2006 Bezoek van Mevr. ORLOVA, Ondervoorzitter van de Russische Federatieraad
7/02/2006 Gedachtewisseling met Mevr. Leïla SHAHID, Algemene Palestijnse Vertegenwoordiger in België
31/01/2006 Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de OVSE
24/01/2006 President Ingoesjetië in Senaat
19/01/2006 Ontmoeting met parlementaire delegatie van Libanon

2005

26/12/2005 Officieel bezoek van Senaatsvoorzitter Lizin aan Congo en Rwanda
19/12/2005 Bezoek van de heer Mohamed BENAISSA, Marokkaans minister van Buitenlandse zaken
15/12/2005 Ontmoeting over het GALILEOPROJECT met de heer Karel Van Miert, voormalig Europees Commissaris
14/12/2005 Ontmoeting met de heer Guela Bejouashvili, Minister van Buitenlandse Zaken van Georgië
9/12/2005 De heer Tom KORROLOGOS, nodigt Mevr. LIZIN uit om Guantanamo te bezoeken
8/12/2005 Bezoek van de h.Gervais RUFYIKIRI, President van de Senaat van Burundi
8/12/2005 Bezoek van de h.Vincent BIRUTA, President van de Rwandese Senaat
7/12/2005 Bezoek van de President van Burundi de h. Pierre Ngurunziza
4/12/2005 OVSE-parlement in Ljubljana
1/12/2005 Ontvangst van Dalia RABIN
25/11/2005 Bezoek van de heer Christian STROHAL, Directeur van de ODIHR
25/11/2005 Bezoek van de h. MALU-MALU, Voorzitter van de Congolese Verkiezingscommissie.
21/11/2005 Samenwerkingsakkoord tussen Parlement Moldova en Belgische Senaat
17/11/2005 10 jaar Euromediterraan partnerschap
16/11/2005 Bezoek van de Eerste Minister van de Republiek van Tatarstan
16/11/2005 Officieel bezoek van President Touré van Mali
16/11/2005 Ontvangst van mevr. Fadela Amara, voorzitter van de beweging "Ni putes, ni soumises"
21/10/2005 Bloemenhulde voor herdenking Armeense genocide
21/10/2005 Bezoek onder leiding van de h. Adem SALIHAJ, Vice-premier van Kosovo
20/10/2005 Armeens President Kocharian in Belgische Senaat
18/10/2005 Staatsbezoek Portugese President Sampaio
17/05/2005 De rol van internationale organisaties in de strijd tegen het terrorisme
26/04/2005 Naar een definitief statuut voor Kosovo

2001

6-7/11/2001 The Parliamentary Dimension of the European Security and Defence Policy -ESDP
La dimension parlementaire de la politique européenne de sécurité et de défense - PESD
  • Verslag in het Engels en het Frans (html of pdf)
2-3/07/2001 La politique européenne de sécurité et de défense - PESD
The European Security and Defence Policy - ESDP
  • Verslag in het Engels en het Frans (html of pdf)
20/06/2001 De finaliteiten van de Europese Unie