Parlementaire controle over Europol op de Europese agenda

1 - 2/2/2021

Op 1 en 2 februari 2021 had de achtste vergadering van de Gemeenschappelijke Parlementaire Controlegroep voor Europol plaats. Wegens de COVID-19-voorzorgsmaatregelen werd de vergadering op afstand georganiseerd. Onder het voorzitterschap van het Portugese en het Europese Parlement, debatteerden parlementsleden uit de hele Europese Unie over de misdaadbestrijding in Europa. De Senaat werd vertegenwoordigd door mevrouw Celia Groothedde.

Tijdens de eerste zitting bespraken de parlementsleden de activiteiten van Europol tijdens de afgelopen maanden met mevrouw De Bolle, uitvoerend directeur van Europol, en de heer Wiewiorowski, Europees gegevensbeschermingscontroleur. Daarna werd met de heren Sileris, hoofd van het Europees Centrum voor Cybercriminaliteit van Europol, en Verdelho, Cybercrime coördinator van het Portugese Openbaar Ministerie, van gedachten gewisseld over het thema “Cybercriminaliteit en digitale weerbaarheid”.

De tweede zitting was gewijd aan twee onderwerpen. Eerst kwam de lopende herziening van het mandaat van Europol aan bod. Daartoe werden bijdragen gehoord van mevrouw Johansson, Europees Commissaris, en de heer Cabrita, Portugees minister van Binnenlandse zaken. Nadien werd de impact van de coronacrisis op de interne veiligheid van de EU besproken met mevrouw De Bolle en de heer Rizzi, adjunct-directeur-generaal voor openbare veiligheid van Italië.

De opname van de vergadering kan bekeken worden op de website van het Europees Parlement.

Meer achtergrondinformatie over deze vergadering is terug te vinden op de IPEX website.