Resultaten van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021

6/7/2021

Nadat hij op 16 juni 2021 de agenda van de Europese Raad van 24 en 25 juni was komen toelichten tijdens een vergadering van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, heeft de eerste minister, de heer Alexander De Croo, op 6 juli 2021 de resultaten van de Europese Raad becommentarieerd.

Na een gedachtewisseling met de voorzitter van het Europees Parlement, was het eerste deel van de Europese Raad gewijd aan de verdere aanpak van de Covid-19-pandemie (vorderingen op het gebied van vaccinatie, de remprocedure bij een nieuwe opflakkering en de eerste lessons learned), migratie (de zorgwekkende ontwikkelingen op sommige migratieroutes) en internationale aangelegenheden (relaties met Turkije en Rusland). Daarnaast vond ook een gedachtewisseling plaats met de heer António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Naar aanleiding van recente wetgeving die Hongarije aangenomen heeft, vond ook een debat plaats over de non-discriminatie van LGBTQI-personen en over de fundamentele waarden van de EU.

Tijdens het tweede deel van de vergadering hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie het economisch herstel (onder meer de evaluatie van de uitvoering van het herstelplan NextGenerationEU) en de uitdagingen voor de eurozone besproken.

Tijdens de gedachtewisseling met de eerste minister, hadden de leden van het Federaal Adviescomité onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen: het weinig zelfkritisch beeld van de lessons learned na de pandemie, de erkenning van het digitaal Covidcertificaat door derde landen, de internationale solidariteit met betrekking tot vaccinatie, de mogelijkheid voor België om een procedure op te starten tegen Hongarije, het herstel van de dialoog met Rusland, de steun aan het Wit-Russische volk, de Europese solidariteit met betrekking tot migratie, het Europese herstelplan en het economisch herstel in België.

De conclusies van de Europese Raad kunnen hier nagelezen worden.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van het adviescomité.

Resultaten van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021